Ulaşım ve Ekonomi

İl merkezine uzaklığı 35 km`dir.

EKONOMİ: 

Tarım:

İlçemizin ekonomisi tarıma dayalıdır, halkımızın %70' nin başlıca geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Son yıllarda tavuk kümesçiliğinde büyük aşama kaydedilmiştir. Küçük çapta sanat ve ticaret faaliyetleri de olduğu görülmektedir. İlçemizde 4181 hane vardır. 3956 aile çiftçilikle uğraşmaktadır. 

İlçemizde Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi inin şubesi vardır. Çiftçi ve esnafı destekleyecek Ziraat odasının yanında T.C.Ziraat Bankası, Kaynarca İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği,Yağlı Tohumlar Kooperatifi, Tarım Kredi Kooperatifleri (Merkez ve Kulaklı) ve Pancar Bölge Şefliği bulunmaktadır. 

İlçemizde tarıma elverişli arazi toplamı 19875 dekar olup, bu miktar İlçe yüzölçümünün % 55.54 dür. Bu arazilerin % 25 i sulanabilir arazi niteliğinde olup, iklim elverdiğinde her türlü tarım yapılabilir. Ayrıca 6.000 hektar fındıklık vardır. Geriye kalan % 25 orta vasıflı, % 9.917i de düşük vasıflı kıraç ve meyilli arazidir.İkinci ürün olarak silajlık mısır ve beyaz lahana üretimi yapılmaktadır. 

3956 çiftçi ailesinin 3122 ailesi topraklı çiftçi, 736 hanesi topraksız çiftçidir. 

Ailelere göre arazi dağılımı şöyledir; 

0-5 dekar 156 aile, 6-10 dekar 203 aile, 11-20 dekar 362 aile, 21-50 dekar 864 aile, 51-100 dekar 1014 aile, 101-200 dekar 318 aile, 201-500 dekar 21 aile ve 500 dekardan fazla bir aile vardır. 

İlçemizde en çok ekilen tarım ürünleri ; buğday, mısır, ayçiçeği tarımı yapılmaktadır. Karadeniz'e yakın köylerimizde fındıkçılık yaygındır. İlçemizde 42 adet plastik örtülü sera mevcuttur.İlçemizde sebze ve meyvecilik fazla gelişmemekle beraber, 20.000 adet ceviz fidanı dikimi gerçekleşmiştir. 

İlçemizdeki tarım arazileri; Reisler Göleti, Kulaklı Göleti ve Roçkan Deresinin suları ile sulanmaktadır. 

İlçemiz tarımcılığı 2250 traktör, 52 biçerdöver, 650 ekim mibzeri ve 50 sılaj makinesi ile modern bir şekilde yapılmaktadır. 

Hayvancılık : 

Tarım arazisinin fazla olmasının yanı sıra Hayvancılığa da gereken önem verilmektedir. Hayvancılık üst düzeyde yapılmaktadır. 3956 çiftçi ailesinin tamamı hayvancılıkla iştigal etmektedir. Ayrıca 165 çiftçimiz ise projeli hayvan besiciliği yapmaktadır. 

Süt inek besiciliği hızla yaygınlaşmıştır. Süt verimi yüksek Holstein Irkı İnek yönünde ıslah çalışmaları devam etmektedir. Süt inekçiliğinin % 90'ı Holstein ırkıdır. 

16995 Adet Büyükbaş hayvanın 10620 Adeti süt ineğidir. 3800 adet küçükbaş hayvan(koyun) beslenmektedir. 

Son yıllarda Broiler Tavuk işletmeciliği İlçemizde gelişmiştir. İlçemizde 582 faal kümes, 143 adet de faal olmayan kümes vardır. Son yıllarda İlçemizde kümes hindiciliği yetiştiriciliği de yapılmaktadır. 

Sanayi: 

As Tavukçuluk : İlçemizde faaliyet gösteren As Tavukçuluk Tarım İşlt.San.ve Tic.Lmt.Şirketi 10.11.1994 tarihinde faaliyete başlamıştır. Üreticilerin yetiştirmiş olduğu Broiler civcivlerini kendi kesim hanesinde kesip vatandaşın hizmetine sunmaktadır. İşletmede yaklaşık 100 civarında personel çalışmaktadır. Günlük 40.000 civarında kesim yapılmakta olup, yıllık 20.000 ton beyaz et üretimi yapılarak piyasaya arz edilmektedir. 

Aktif Deterjan ve Kimya San.Tic.A.Ş. : 
İlçemiz Taşoluk köyünde faaliyetini sürdürmektedir.Günlük 20 ton hammadde işlenerek jel, sıvı deterjan elde edilmektedir. Fabrikada yaklaşık 50 civarında işçi çalışmaktadır. 

KÜLTÜR ve TABİAT VARLILARI : 

İlçede Okur-yazarlık oranı %97 dir. İlçemizde Halk Kütüphanesi Belediye binasında hizmet vermektedir. 5494 Kitap ve 18 çeşit süreli yayın bulunmaktadır.

MURAT KEFLİ

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

SİTE İÇİ LİNKLER

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79