2022 Yılı Mayıs Ayı Meclis Kararları

 

2022 YILI MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

18.05.2022

53401411-24

Meclis Yoklaması  

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

 ÜYELER: Ali AKGÜNOĞLU–Ali KÜRECİ-İlhan AKCAN-    Seçkin AKCAN- Recep BOĞAZ-Seçkin KANYILMAZ- -Şerif Ali AKGÜN-Mustafa TAN- Ergün GÜZELALP

 

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 18 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA Günü saat 11:00’da 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile 2021 yılı Kesin Hesabını Plan Bütçe Komisyon Raporunu görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplandı.

  

 

KARAR : 2022 Mayıs ay’ı olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin açılış konuşmasının ardından Meclis Üyelerinin yapılan yoklaması sonucunda; Okan PEKTAŞ, Azmi ÇELEBİ, Hatice TÜRKKIYISI, Kadir AKTAŞ, Furkan ONKUN ve Yılmaz ÇEVİK’in mazeretlerinden dolayı izinli sayılmalarına ve gündeme geçilmesine Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

Murat KEFLİ Şerifali AKGÜN Recep BOĞAZ
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                                                                                            

                                                        

1

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

18.05.2022

53401411-25

2021 Yılının Kesin Hesabının Görüşülmesi.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

 ÜYELER: Ali AKGÜNOĞLU–Ali KÜRECİ-İlhan AKCAN-    Seçkin AKCAN- Recep BOĞAZ-Seçkin KANYILMAZ- -Şerif Ali AKGÜN-Mustafa TAN- Ergün GÜZELALP

 

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 18 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA Günü saat 11:00’da 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile 2021 yılı Kesin Hesabını Plan Bütçe Komisyon Raporunu görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplandı.

BAŞKAN : Olağan gündemin Birinci Maddesinden de anlaşılacağı üzere; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi gereğince; Belediye Meclisinin 10.05.2022 tarih ve 22 Sayılı Meclis Kararı ile 2021 Mali Yılı Kesin hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmıştır. Belediyemizin 2021 Mali Yılı içinde Gelir Tahakkuku olarak (28.730.101,62) TL. tahakkuk yapılıp, bu tahakkuktan (24.603.705,68) Tl. tahsil edilip tahsil edilemeyen (4.116.438,21) Tl. tahsil edilmek üzere 2022 yılına devredilmiştir.

Bu gelirlere istinaden 2021 Mali Yılı içinde (23.006.088,83) TL. olarak gider tahakkuku yapılıp, 2021 yılı içinde tediyeleri yapılmış olup, 2021 yılı gelir ve gider hesapları tetkik edilerek 2021 yılı Kesin Hesabı ile ilgili 11.05.2022 Tarih ve 2 No’lu Plan ve Bütçe Komisyon raporu Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.         

 

 

 

Murat KEFLİ Şerifali AKGÜN Recep BOĞAZ
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                                                                                            

                                                        

2

MURAT KEFLİ

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

SİTE İÇİ LİNKLER

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79