2022 Yılı Mayıs Ayı Meclis Kararları

 

2022 YILI MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

10.05.2022

53401411-18

Meclis Yoklaması  

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

 ÜYELER: Ali AKGÜNOĞLU–Ali KÜRECİ-İlhan AKCAN-    Azmi ÇELEBİ-Seçkin AKCAN- Recep BOĞAZ-Mustafa TAN

Seçkin KANYILMAZ- -Şerif Ali AKGÜN

 

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 10 MAYIS 2022 Salı Günü saat 11:00’da 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

 

KARAR : 2022 Mayıs ay’ı olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin açılış konuşmasının ardından Meclis Üyelerinin yapılan yoklaması sonucunda; Okan PEKTAŞ, Hatice TÜRKKIYISI, Kadir AKTAŞ, Furkan ONKUN, Yılmaz ÇEVİK ve Ergün ADIGÜZEL’in mazeretlerinden dolayı izinli sayılması Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

Murat KEFLİ İlhan AKCAN Recep BOĞAZ
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                                                                                            

                                                        

1

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

 

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

10.05.2022

53401411-19

Derece Değişikliği.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

 ÜYELER: Ali AKGÜNOĞLU–Ali KÜRECİ-İlhan AKCAN-    Azmi ÇELEBİ-Seçkin AKCAN- Recep BOĞAZ-Mustafa TAN

Seçkin KANYILMAZ- -Şerif Ali AKGÜN

 

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 10 MAYIS 2022 Salı Günü saat 11:00’da 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

 

KARAR : Gündemin 1’inci Maddesinden de anlaşılacağı üzere; Yazı İşleri Müdürlüğünün; Belediye Meclisinin 02.03.2021 tarihli 53401411-18 sayılı kararı ile Belediyemiz norm kadrosu onaylanmış ve Belediye hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11’Maddesi “Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur.” Hükmü gereğince; Ek’te gönderilen 19 Adet (II) sayılı cetvel boş kadro değişikliği (Memur), 6 Adet (III) sayılı cetvel dolu kadro değişikliği (Memur), (IV) sayılı cetvel Dolu-Boş kadro durumu ile ilgili teklif yapılan oylama neticesinde 1 red oya karşılık 9 kabul oyla oy çokluğu ile Meclisimizce kabul edildi. 

 

 

Murat KEFLİ İlhan AKCAN Recep BOĞAZ
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                                                                                            

                                                             

2

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

10.05.2022

53401411-20

SASKİ Genel Müdürlüğüne yer tahsisi  

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

 ÜYELER: Ali AKGÜNOĞLU–Ali KÜRECİ-İlhan AKCAN-    Azmi ÇELEBİ-Seçkin AKCAN- Recep BOĞAZ-Mustafa TAN

Seçkin KANYILMAZ- -Şerif Ali AKGÜN

 

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 10 MAYIS 2022 Salı Günü saat 11:00’da 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

 

KARAR : Gündemin 2‘nci Maddesinden de anlaşılacağı üzere Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Teklifi; mülkiyeti Belediyemize ait Hatipler Mahallesi 801 Ada, 25 Parsel numaralı taşınmaz "Şube Müdürlüğü Hizmet Binası ve Depo Alanı" olarak kullanılmak amacı ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (SASKİ) tarafından tahsisi talep edilmektedir. Bu sebeple, Belediyemize ait Hatipler Mahallesi 801 Ada, 25 Parsel numaralı taşınmaz amacı doğrultusunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesinin e fıkrası (e-Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına) ile 75. maddesinin d fıkrası (d-Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.) uyarınca 25 yıla kadar Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (SASKİ) tahsis işleminin yapılıp yapılmayacağı yapılacak ise, Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde karar tarihi itibari ile 25 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsisin KABULÜ, tahsis ile ilgili iş ve işlemler için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi 2 red oya karşılık 8 kabul oyla Meclisimizce kabul edildi. 

 

 

 

Murat KEFLİ İlhan AKCAN Recep BOĞAZ
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                             

                    

3

 

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

10.05.2022

53401411-21

Belediyemize ait Söğütlü İlçesi, Tokmaklıdere Köyü, Maruflu Düzü Mevkii 105 Ada 63 Parsel Nolu 19.452,32 m2 ve 105 Ada 64 Parsel Nolu 1.154,27 m2 Tarlaların Satışı Hk.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

 ÜYELER: Ali AKGÜNOĞLU–Ali KÜRECİ-İlhan AKCAN-    Azmi ÇELEBİ-Seçkin AKCAN- Recep BOĞAZ-Mustafa TAN

Seçkin KANYILMAZ- -Şerif Ali AKGÜN

 

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 10 MAYIS 2022 Salı Günü saat 11:00’da 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

 

KARAR : Gündemin 3’üncü Maddesinden de anlaşılacağı üzere Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Teklifi; Mülkiyeti Belediyemize ait Söğütlü İlçesi, Tokmaklıdere Köyü, Maruflu Düzü Mevkii 105 Ada 63 Parsel Nolu 19.452,32 m2 ve 105 Ada 64 Parsel Nolu 1.154,27 m2 Tarlaların 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesinin e fıkrası (e-Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına) uyarınca satış işleminin yapılıp yapılmayacağı, yapılacak ise Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde bahse konu taşınmazların satışının KABULÜNE, satış iş ve işlemleri için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi. 

 

Murat KEFLİ İlhan AKCAN Recep BOĞAZ
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                             

                    

4

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

10.05.2022

53401411-22

2021 Yılının Kesin Hesabının Görüşülmesi.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

 ÜYELER: Ali AKGÜNOĞLU–Ali KÜRECİ-İlhan AKCAN-    Azmi ÇELEBİ-Seçkin AKCAN- Recep BOĞAZ-Mustafa TAN

Seçkin KANYILMAZ- -Şerif Ali AKGÜN

 

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 10 MAYIS 2022 Salı Günü saat 11:00’da 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

 

BAŞKAN : Olağan Gündemin 4’üncü Maddesinden de anlaşılacağı üzere Mali Hizmetler Müdürlüğünün Teklifi: 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı okundu ve görüşülmesi için Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi ile 18.05.2022 tarihinde saat 11:00 de tekrar görüşülmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

Murat KEFLİ İlhan AKCAN Recep BOĞAZ
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                             

                    

5

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

10.05.2022

53401411-23

Kaynarca Mobilya İhtisas OSB Müteşebbis Heyet Üyeliği Seçilmesi (4 Yıllığına)

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

 ÜYELER: Ali AKGÜNOĞLU–Ali KÜRECİ-İlhan AKCAN-    Azmi ÇELEBİ-Seçkin AKCAN- Recep BOĞAZ-Mustafa TAN

Seçkin KANYILMAZ- -Şerif Ali AKGÜN

 

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 10 MAYIS 2022 Salı Günü saat 11:00’da 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

 

KARAR : Gündem harici Birinci maddesinden de anlaşılacağı üzere; Kaynarca Mobilya İhtisas OSB. Bölge Müdürlüğünün 29.04.2022 tarih 271-22/188 sayılı yazılarının gündeme alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde oy birliği ile gündeme alınmasına, Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığının OSB sicil defterinde 271 sicil numarası ile Kayıtlı Sakarya- Kaynarca Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyetinin görev süresi 20.06.2022 tarihinde sona ereceğinden; Bu nedenle  “Sakarya Kaynarca Mobilya İhtisas OSB”nin oluşumuna uygun olarak Kaynarca Belediye Başkanlığının % 6 hisse payını temsilen Müteşebbis heyetinde temsilci olarak Asil üyeliğe Belediye Başkanı Murat KEFLİ ve yedek üyeliğe Meclis Üyesi Kadir AKTAŞ’ın seçilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

Murat KEFLİ İlhan AKCAN Recep BOĞAZ
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                             

                    

6

MURAT KEFLİ

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

SİTE İÇİ LİNKLER

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79