2022 Yılı Nisan Ayı Meclis Kararları

 

2022 YILI NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

05.04.2022

53401411-14

Meclis Yoklaması  

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

 ÜYELER: Ali KÜRECİ  – Ali AKGÜNOĞLU - İlhan AKCAN    Azmi ÇELEBİ-Seçkin AKCAN- Recep BOĞAZ-Furkan ONKUN Okan PEKTAŞ-Hatice TÜRKKIYISI-Kadir AKTAŞ-Yılmaz ÇEVİK

Seçkin KANYILMAZ- -Şerif Ali AKGÜN-Mustafa TAN

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 05 Nisan 2022 Salı Günü saat 11:00’da 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

KARAR : 2022 Nisan ay’ı olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin açılış konuşmasının ardından Meclis Üyelerinin yapılan yoklaması sonucunda; Ergün ADIGÜZEL’in mazeretlerinden dolayı izinli sayılması Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

Murat KEFLİ Okan PEKTAŞ Furkan ONKUN
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                                                                                            

                                                        

1

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

05.04.2022

53401411-15

Encümen Üyeliği Seçimi

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

  ÜYELER: Ali KÜRECİ  – Ali AKGÜNOĞLU - İlhan AKCAN    Azmi ÇELEBİ-Seçkin AKCAN- Recep BOĞAZ-Furkan ONKUN Okan PEKTAŞ-Hatice TÜRKKIYISI-Kadir AKTAŞ-Yılmaz ÇEVİK

Seçkin KANYILMAZ- -Şerif Ali AKGÜN-Mustafa TAN

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 05 Nisan 2022 Salı Günü saat 11:00’da 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

KARAR:  Gündemin 1.Maddesinden de anlaşılacağı üzere; Encümen Üyeliği için yapılan gizli oylamada (12) oy alan Seçkin AKCAN ve (12) oy alan Recep BOĞAZ Bir yıl süre ile Encümen Üyeliğine seçilmişlerdir.

 

 

Murat KEFLİ Okan PEKTAŞ Furkan ONKUN
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                                                                                            

                                                             

2

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

05.04.2022

53401411-16

Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve Estetik Kurul Komisyonu Üye seçimi.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

  ÜYELER: Ali KÜRECİ  – Ali AKGÜNOĞLU - İlhan AKCAN    Azmi ÇELEBİ-Seçkin AKCAN- Recep BOĞAZ-Furkan ONKUN Okan PEKTAŞ-Hatice TÜRKKIYISI-Kadir AKTAŞ-Yılmaz ÇEVİK

Seçkin KANYILMAZ- -Şerif Ali AKGÜN-Mustafa TAN

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 05 Nisan 2022 Salı Günü saat 11:00’da 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

KARAR :  Gündemin 2’nci Maddesinden de anlaşılacağı üzere Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliği, İmar Komisyonu Üyeliği ve Estetik Kurul Komisyon üyeliği seçimine geçilmiştir. Yapılan işaretle oylama sonucunda;  

           

(a) Plan Bütçe Komisyonu Üye sayısının Beş kişi olması için AK Parti Grubu tarafından verilen teklif yapılan oylama sonucunda 3 Ret oya karşılık 12 kabul oyla kabul edilmiştir. AK Parti Grubunun adayları Seçkin AKCAN, İlhan AKCAN, Okan PEKTAŞ, MHP Grubunun adayı Ali KÜRECİ, Saadet Partisinin adayı Mustafa TAN aday olarak bildirilmesi üzerine yapılan işaretle oylama sonucunda 3 Ret oya karşılık 12 kabul oyu ile Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliğine seçilmişlerdir.

 

(b) İmar Komisyonu Üye sayısının Beş kişi olması için AK Parti Grubu tarafından verilen teklif yapılan oylama sonucunda 2 Ret oya karşılık 13 kabul oyla kabul edilmiştir. AK Parti Grubunun adayları Recep BOĞAZ, Furkan ONKUN, Azmi ÇELEBİ, MHP Grubunun adayı Ali KÜRECİ, Saadet Partisinin adayı Yılmaz ÇEVİK aday olarak bildirilmesi üzerine yapılan işaretle oylama sonucunda 2 Ret oya karşılık 13 kabul oyu ile İmar Komisyon Üyeliğine seçilmişlerdir.

 

(c) Estetik Kurul Komisyonu Üye sayısının Beş kişi olması için AK Parti Grubu tarafından verilen teklif yapılan oylama sonucunda 2 Ret oya karşılık 13 kabul oyla kabul edilmiştir. AK Parti Grubunun adayları Hatice TÜRKKIYISI, Okan PEKTAŞ ve Kadir AKTAŞ, MHP Grubunun adayı Şerifali AKGÜN, Saadet Partisinin adayı Seçkin KANYILMAZ olarak bildirilmesi üzerine yapılan işaretle oylama sonucunda 2 Ret oya karşılık 13 kabul oyu ile Estetik Kurul Komisyon Üyeliğine seçilmişlerdir.

 

 

 

Murat KEFLİ Okan PEKTAŞ Furkan ONKUN
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                             

                    

3

 

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

05.04.2022

53401411-17

2021 Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE  1.MECLİS  BAŞKAN VEK. :  Seçkin AKCAN

ÜYELER: Ali KÜRECİ  – Ali AKGÜNOĞLU - İlhan AKCAN    Azmi ÇELEBİ - Recep BOĞAZ-Furkan ONKUN Okan PEKTAŞ Hatice TÜRKKIYISI-Kadir AKTAŞ-Yılmaz ÇEVİK

Seçkin KANYILMAZ- -Şerif Ali AKGÜN-Mustafa TAN

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 05 Nisan 2022 Salı Günü saat 11:00’da 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

KARAR : Gündemin 3’üncü Maddesinden de anlaşılacağı üzere; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. Maddesi gereğince 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. Maddesinin 4. Fıkrasında belirtilen biçimde 2021 yılı Faaliyet Raporu okundu ve söz alan Meclis Üyesi Mustafa TAN gündem hakkında görüşlerini sundu. Meclis Başkan Vekili Seçkin AKCAN Başkanlığında 2021 yılı Faaliyetlerinin oylamasına geçildi. Meclisimizce yapılan oylamada 2021 yılı Faaliyet raporu 3 ret oya karşılık 12 kabul oyu ile oy çokluğu  ile kabul edildi.

 

Murat KEFLİ Okan PEKTAŞ Furkan ONKUN
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                             

                    

4

 

MURAT KEFLİ

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

SİTE İÇİ LİNKLER

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79