2022 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

 

2022 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

01.02.2022

53401411-6

Meclis Yoklaması  

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

 ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Azmi ÇELEBİ  Seçkin AKCAN- Recep BOĞAZ-Şerifali AKGÜN Kadir  AKTAŞ-İlhan AKCAN –                Ali  KÜRECİ -Mustafa TAN- Yılmaz ÇEVİK-Seçkin KANYILMAZ                                                         

Kaynarca Belediye Meclisi, 01 ŞUBAT 2022 Salı Günü saat 10:00’de 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda olağanüstü toplandı.

 

KARAR : 2022 ŞUBAT ay’ı olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin açılış konuşmasının ardından Meclis Üyelerinin yapılan yoklaması sonucunda Okan PEKTAŞ, Hatice TÜRKKIYISI, Furkan ONKUN ve Ergün GÜZELALP mazeretlerinden dolayı izinli sayılması Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.  

 

 

 

 

Murat KEFLİ Kadir AKTAŞ Recep BOĞAZ
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                                                                                            

                                                             

1

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

01.02.2022

53401411-7

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (SASKİ) 10 Yıllığına yer tahsis edilmesi Hk.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Azmi ÇELEBİ  Seçkin AKCAN- Recep BOĞAZ-Şerifali AKGÜN Kadir  AKTAŞ-İlhan AKCAN - Ali  KÜRECİ
Mustafa TAN- Seçkin KANYILMAZ Yılmaz ÇEVİK                      

 

 

BAŞKAN :  Gündemin Birinci Maddesinden de anlaşılacağı üzere, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 30/12/2021 tarih 18999 sayılı yazısı ile mülkiyeti Belediyemize ait Merkez Mahallesi 107 Ada, 15 Parsel numaralı taşınmaz üzerinde Kültür Merkezi 12 nolu dükkanın, hizmet kalitesinin arttırılması, vatandaşlarımıza ulaşım kolaylığı sağlanması, Kaynarca İlçe Merkezinde abone işleri ve tahsilat veznesi olarak kullanılması amacı ile tahsisi talep edilmektedir. Bu sebeple, Belediyemize ait Merkez Mahallesi 107 Ada, 15 Parsel numaralı taşınmaz üzerinde Kültür Merkezi 12 nolu dükkanın amacı doğrultusunda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci Maddesinin (e) fıkrası ile 75’inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca bahsi geçen 12 nolu dükkanın 10 yıllığına bedelli olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (SASKİ) tahsis edilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi Meclisimizce oy  birliği ile kabul edildi.                                           

 

 

 

Murat KEFLİ Kadir AKTAŞ Recep BOĞAZ
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                                                                                            

                                                             

2

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

01.02.2022

53401411-8

1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planının F24C22A4A nolu Paftasına yapılan itirazlar Hk.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Azmi ÇELEBİ  Seçkin AKCAN- Recep BOĞAZ-Şerifali AKGÜN Kadir  AKTAŞ-İlhan AKCAN - Ali  KÜRECİ -Mustafa TAN- Seçkin KANYILMAZ - Yılmaz ÇEVİK

 

 

BAŞKAN :  Gündemin İkinci Maddesinden de anlaşılacağı üzere, Kaynarca İlçe Merkezi Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi 08.11.2021 tarih ve 10/545 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planının F24C22A4A nolu Paftası belediyemizce 13.12.2021 tarihinde askıya çıkarılmış ve 13.01.2022 tarihinde askıdan indirilmiş olup, 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planının F24C22A4A nolu Paftasına yapılan itirazların değerlendirilmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde itirazların incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

Murat KEFLİ Kadir AKTAŞ Recep BOĞAZ
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                             

                    

3

 

 

MURAT KEFLİ

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

SİTE İÇİ LİNKLER

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79