2021 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

 

2021 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

 

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

07.12.2021

53401411-72

Meclis Yoklaması 

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

 ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU- Okan PEKTAŞ-Azmi ÇELEBİ-Seçkin AKCAN-Şerifali AKGÜN-  Kadir  AKTAŞ-İlhan AKCAN – Furkan ONKUN-Ali  KÜRECİ -Mustafa TAN- Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                                                       

 

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 07 ARALIK 2021 Salı Günü saat 10:00’de 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda olağanüstü toplandı.

 

 

KARAR : 2021 ARALIK ay’ı olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin açılış konuşmasının ardından Meclis Üyelerinin yapılan yoklaması sonucunda Recep BOĞAZ, Hatice TÜRKKIYISI ve Yılmaz ÇEVİK mazeretlerinden dolayı izinli sayılması Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

Murat KEFLİ Kadir AKTAŞ Okan PEKTAŞ
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                                                                                            

                                                             

1

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

 

 

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

07.12.2021

53401411-73

Cadde Sokak İsmi Verilmisi 

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

 ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU- Okan PEKTAŞ-Azmi ÇELEBİ-Seçkin AKCAN-Şerifali AKGÜN-  Kadir  AKTAŞ-İlhan AKCAN – Furkan ONKUN-Ali  KÜRECİ -Mustafa TAN- Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                                                       

 

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 07 ARALIK 2021 Salı Günü saat 10:00’de 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda olağanüstü toplandı.

 

KARAR : Gündemin Birinci Maddesinde de anlaşılacağı üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Teklifi; İlçemiz Hatipler Mahallesinde bulunan 198 ada 24 parselin bulunduğu alanda mevcut yolun adres kayıt sistemine uygun olarak Murteza YÜKSEL Caddesi (Orta Mahalleden gelen Mürteza YÜKSEL caddesinin devamı olarak) ve Turnalı Mahallesi İşaret Mahallesi mevkiinde bulunan 0 ada 1146 ve 1460 parseller arasında başlayıp 0 ada 1458 ve 1471 parseller arasında biten yola İŞARET/13 olarak yeni sokak ismi verilmesi hususunda Belediyemiz Meclisince incelenmesi için 05.10.2021 tarih ve 59 sayılı Meclis Kararına istinaden İmar Komisyonuna sevk edilmiştir. 18.11.2021 tarihinde hazırlanan İmar Komisyonu raporu görüşüldü ve yapılan oylama neticesinde İmar Komisyonu raporunda belirtildiği şekilde Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

Murat KEFLİ Kadir AKTAŞ Okan PEKTAŞ
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                                                                                            

                                                             

2

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

 

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

07.12.2021

53401411-74

Toplu Taşıma ve Otopark  

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU- Okan PEKTAŞ-Azmi ÇELEBİ-Seçkin AKCAN-Şerifali AKGÜN-  Kadir  AKTAŞ-İlhan AKCAN – Furkan ONKUN-Ali  KÜRECİ -Mustafa TAN- Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                                                       

 

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 07 ARALIK 2021 Salı Günü saat 10:00’de 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda olağanüstü toplandı.

 

KARAR : Gündemin İkinci Maddesinde de anlaşılacağı üzere Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi; Meclis Üyesi Mustafa TAN tarafından gündem dışı olarak teklif edilen ve gündeme alınan toplu taşıma ve otopark konulu teklif, Belediye Meclisinin 05.10.2021 tarih ve 62 Sayılı Kararı ile komisyona sevk edilmiştir. Konu ile ilgili toplanarak karar verilen Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun 22.11.2021 Tarih ve 2 nolu Komisyon Raporu görüşüldü ve yapılan oylama neticesinde Tarım ve Hayvancılık Komisyonu raporunda belirtildiği şekilde Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

Murat KEFLİ Kadir AKTAŞ Okan PEKTAŞ
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                                                                                            

                                                             

3

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

 

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

07.12.2021

53401411-75

Yöresel Ürünler ve Kültür Festivali 

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

 ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU- Okan PEKTAŞ-Azmi ÇELEBİ-Seçkin AKCAN-Şerifali AKGÜN-  Kadir  AKTAŞ-İlhan AKCAN – Furkan ONKUN-Ali  KÜRECİ -Mustafa TAN- Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                                                       

 

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 07 ARALIK 2021 Salı Günü saat 10:00’de 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda olağanüstü toplandı.

 

KARAR : Gündemin Üçüncü Maddesinde de anlaşılacağı üzere Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi; Meclis Üyesi Mustafa TAN tarafından gündem dışı olarak teklif edilen ve gündeme alınan Yöresel Ürünler ve Kültür Festivali konulu teklif, Belediye Meclisinin 02.11.2021 tarih ve 67 Sayılı Kararı ile komisyona sevk edilmiştir. Konu ile ilgili toplanarak karar verilen Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun 22.11.2021 Tarih ve 3 sayılı Komisyon Raporu görüşüldü ve yapılan oylama neticesinde Tarım ve Hayvancılık Komisyonu raporunda belirtildiği şekilde Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

Murat KEFLİ Kadir AKTAŞ Okan PEKTAŞ
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                                                                                            

                                                             

4

 

MURAT KEFLİ

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

SİTE İÇİ LİNKLER

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79