2021 Yılı Kasım Ayı Meclis Kararları

 

2021 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

 

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

02.11.2021

53401411-64

Meclis Yoklaması  

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

 ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU- Recep BOĞAZ- Hatice TÜRKKIYISI Şerifali AKGÜN- Okan PEKTAŞ -Azmi  ÇELEBİ - Kadir  AKTAŞ-İlhan AKCAN - Seçkin AKCAN - Ali  KÜRECİ Yılmaz ÇEVİK-Mustafa TAN- Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                                                         

 

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 02 Kasım 2021 Salı Günü saat 10:00’de 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

 

KARAR : 2021 KASIM ay’ı olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin açılış konuşmasının ardından Meclis Üyelerinin yapılan yoklaması sonucunda Furkan ONKUN’un mazeretlerinden dolayı izinli sayılması Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.                                                                   

 

 

 

 

Murat KEFLİ Kadir AKTAŞ Okan PEKTAŞ
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                                                                                            

                                                             

1

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

 

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

02.11.2021

53401411-65

Arifağa Kamulaştırma

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

 ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU- Recep BOĞAZ- Hatice TÜRKKIYISI Şerifali AKGÜN- Okan PEKTAŞ -Azmi  ÇELEBİ - Kadir  AKTAŞ-İlhan AKCAN - Seçkin AKCAN - Ali  KÜRECİ Yılmaz ÇEVİK-Mustafa TAN- Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                                                        

 

 

BAŞKAN : Gündemin Birinci Maddesini oluşturan; Kaynarca Belediye Meclisinin 07.09.2021 Tarih ve 53401411-46 sayılı Kararına istinaden İlçemiz Tapunun Arifağa Mahallesi F24C08D4 Pafta, 500 ada 101-121-170-171 parsel nolu taşınmazların 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 5’inci maddesi 3’üncü fıkrası ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8’inci Maddesi gereğince yol açılması için hazırlanan 27.10.2021 Tarihli İmar Komisyonu Raporu okundu ve Kamu yararı görüldüğünden İmar Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edilmiş olup,  Kamulaştırma yapılması hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Murat KEFLİ Kadir AKTAŞ Okan PEKTAŞ
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                                                                                            

                                                             

2

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

 

 

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

02.11.2021

53401411-66

2021 Yılı Ek Bütçe

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

 ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU- Recep BOĞAZ- Hatice TÜRKKIYISI Şerifali AKGÜN- Okan PEKTAŞ -Azmi  ÇELEBİ - Kadir  AKTAŞ-İlhan AKCAN - Seçkin AKCAN - Ali  KÜRECİ Yılmaz ÇEVİK-Mustafa TAN- Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                                                         

 

 

KARAR: Gündemin İkinci Maddesini oluşturan; Fen İşleri Müdürlüğünün 01/11/2021 tarihli talebi ile ödenekleri yetersiz olan kalemlere ödenek verilmesi veya ödenek yok ise ek bütçe yapılması ile ilgili yazısına istinaden yapılan incelemede Belediyemiz 2021 yılı Mali yılı Gider Bütçesi olarak Mal ve Hizmet alımları gideri olarak (9.915.640,00) TL ödenek verilmiştir. Ancak yapılan yıl içi harcamalar neticesinde bahse konu bütçe tertibinde 31/10/2021 tarihi itibariyle gider bütçesinin bu kalemine bağlı 03.08.06.01 bütçe tertipli Yol Bakım ve Onarım Giderleri kalemi ödeneklerinin Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile yapılan asfalt protokolü ile yapılması planlanan asfalt yol yapım çalışmaları nedeniyle bu ödeneğin yetersiz kalacağı anlaşılmıştır. Bu nedenle ilgili bütçe tertibi kalemine 2.000.000,00TL(İki Milyon Türk Lirası) ek bütçe ile ödenek verilmesi, bu kaleme bağlı olarak 03.07. bütçe tertipli Menkul Mal ve Bakım Onarım Giderleri kalemine 200.000,00TL (İkiYüzbin Türk Lirası) ve 03.02 bütçe tertipli Tüketime yönelik Mal ve Malzeme Alımları kalemine bağlı 03.02.03.02 bütçe tertipli Akaryakıt ve Yağ Alımları kalemine de 300.000,00 TL (ÜçyüzbinTürkLirası) Ek Bütçe ile ödenek verilmesi gerekmektedir.

Belediyemizin 2021 Mali Yılı Gelir Bütçesi olarak Vergi Gelirlerine (6.083.000,00) TL , Diğer Gelirlere (11.055.000,00) TL ödenek ayrılmıştır. 31/10/2021 tarihi itibariyle gelir bütçesi % 79,55 oranında gerçekleşmiştir.

31/10/2021 tarihi itibariyle gerçekleşen gelir bütçesinde 01.06 bütçe tertipli Harçlar kaleminde tahmin edilen 1.702.000,00 TL tahsil edilen 1.632.528,88 TL ile % 99,87 oranında gerçekleşmiş yıl sonuna kadar harçlar kaleminden 320.000,00 TL gelir ek bütçesi yapılabilecektir.

Yine 31/10/2021 tarihi itibariyle gerçekleşen gelir bütçesinde 05.02.02.51 bütçe tertipli Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Ayrılan Paylar kalemine 7.600.000,00 TL. gelir tahmin edilmiş ve 9.929.780,67 TL tahsil olunan tutar ile %130 tahsilat oranına ulaşılmıştır. Aradaki fark      2.329.780,67 TL bütçenin ilgili kalem fazlası 102 Banka Hesabında tutulmaktadır. Yıl sonuna kadar Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Ayrılan Paylar kaleminde 2.500.000,00 TL gelir oluşacağı göz önünde bulundurularak 2.330.000,00 TL ek bütçe yapılabilecektir.

Dolayısıyla bu iki gelir bütçesi, kaleminden oluşacak gelir artışı gider bütçesinde yukarıda sayılan ve ödenekleri yetmeyen kalemlere karşılık gösterilerek 2.500.000,00 TL. ek bütçe yapılmasına Belediye Meclisince oy birliğince karar verildi.

 

 

Murat KEFLİ Kadir AKTAŞ Okan PEKTAŞ
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                                                                                            

                                                             

3

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

02.11.2021

53401411-67

Yöresel Ürünler ve Kültür Festivali

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

 ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU- Recep BOĞAZ- Hatice TÜRKKIYISI Şerifali AKGÜN- Okan PEKTAŞ -Azmi  ÇELEBİ - Kadir  AKTAŞ-İlhan AKCAN - Seçkin AKCAN - Ali  KÜRECİ Yılmaz ÇEVİK-Mustafa TAN- Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                                                         

 

 

KARAR: Gündem harici Birinci Maddesini oluşturan; Kaynarcamızın Sakarya’nın 1 numaralı hayvan üreten ilçesi olması göz önüne alınarak tarımda da ileri seviyede olması için yine Belediyemiz önderliğinde her yıl yöresel ürünler ve Kültür Festivali, yani köylünün ürününün tanıtılması ve direk tüketiciye ulaştırılmasının sağlanması projesinin hayata geçirilmesi ile ilgili Meclis Üyesi Mustafa TAN tarafından verilen teklif okundu oy birliği ile gündeme alındı. İncelenmek üzere Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

Murat KEFLİ Kadir AKTAŞ Okan PEKTAŞ
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                                                                                            

                                                             

4

 

MURAT KEFLİ

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

SİTE İÇİ LİNKLER

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79