Haziran Ayı Meclis Kararları

Haziran Ayı Meclis Kararları

                             T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

05.06.2018

53401411-34

Müteşebbis Heyeti seçimi    

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER:Turhan ZENGİN-Seçkin KANYILMAZ-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER- Mustafa KOCATÜRK- Recep BOĞAZ -Mahmut KARAMEHMETOĞLU-İsmail GÜLER Ergün ÖZTÜRK- -Yusuf MUT-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-

 

             

 BAŞKAN :Gündemin Birinci maddesinden de anlaşılacağı üzere, Sakarya İli Kaynarca Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğünün 02.05.2018 tarih ve 336 sayılı “OSB Müteşebbis Heyet Üyeliği” ile ilgili yazılarına istinaden, Kaynarca Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine Asil üye Zeynur ÖZEL yedek üye Seçkin KANYILMAZ olarak seçilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

   

 

 

 

 

 

Zeynur ÖZEL                                          Yusuf MUT                                      Seçkin KANYILMAZ       

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                     Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                           

 

                             T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

05.06.2018

53401411-35

Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Prefabrik Sağlık İstasyonu Yer Tahsisi    

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER:Turhan ZENGİN-Seçkin KANYILMAZ-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER- Mustafa KOCATÜRK- Recep BOĞAZ -Mahmut KARAMEHMETOĞLU-İsmail GÜLER Ergün ÖZTÜRK-Yusuf MUT Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ

 

             

 BAŞKAN :Gündemin İkinci Maddesinden de anlaşılacağı üzere, İlçemiz Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığına bağlı Yıldız Aile Sağlığı Merkezi 5410005 No’lu Aile Hekimliği Birimine bağlı Küçükkışla Mahallesinin prefabrik sağlık istasyonuna ihtiyaç olduğu ve bu Mahallede Belediyemize ait yerin 11.05.2018 tarih ve 449 Sayılı yazıları gereği tahsis edilmesi istenilmektedir. Ekli krokide görüleceği üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince Küçükkışla Mahallesi Köyiçi Mevkii 1 Pafta, 113 Ada, 28 Parsel 719,25 m2 miktarındaki Belediyemiz adına kayıtlı bulunan Harman niteliğindeki taşınmazın tahsis işleminin Yıldız Aile Sağlığı Merkezi 5410005 No’lu Aile Hekimliği adına yapılması Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

   

 

 

 

 

 

Zeynur ÖZEL                                          Yusuf MUT                                      Seçkin KANYILMAZ       

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                     Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                           

 

T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

05.06.2018

53401411-36

 Turnalı Mahallesi yol genişletme çalışmaları için Kamulaştırma yapılması.    

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER:Turhan ZENGİN-Seçkin KANYILMAZ-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER- Mustafa KOCATÜRK- Recep BOĞAZ -Mahmut KARAMEHMETOĞLU-İsmail GÜLER Ergün ÖZTÜRK- -Yusuf MUT-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-

 

             

 BAŞKAN :Gündemin Üçüncü Maddesinden de anlaşılacağı üzere, İlçemiz Tapunun Turnalı Mahallesi Bakırdağı Mevkii F24c.13.c.3 Pafta, 112 ada, 2 No’lu taşınmaz, Turnalı Mahallesi Kuyuyanı Mevkii F24c.13.c.3 Pafta, 0 Ada, 1205 No’lu taşınmaz, Turnalı Mahallesi Kuyuyanı Mevkii 3 Pafta, 330, 331, 332, 333, 334 Nolu taşınmazlar, Turnalı mah. Köyiçi Mevkii 3 Pafta, 544, 545, 666 Nolu Parsel sahipleri tarafından ekli krokiden de anlaşılacağı üzere 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 5. Mad.3. fıkrası gereğince yola terk yapmak istemektedir. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 5. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince kamulaştırma işleminin yapılıp, yapılmaması hususunu oylarınıza sunuyorum .Yapılan oylama neticesinde bila bedelsiz olarak kamulaştırılmasının yapılması Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

   

 

 

 

 

 

Zeynur ÖZEL                                          Yusuf MUT                                      Seçkin KANYILMAZ       

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                     Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                           

 

                             T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

05.06.2018

53401411-37

Parsel Satışı    

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER:Turhan ZENGİN-Seçkin KANYILMAZ-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER- Mustafa KOCATÜRK- Recep BOĞAZ -Mahmut KARAMEHMETOĞLU-İsmail GÜLER Ergün ÖZTÜRK- -Yusuf MUT-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-

 

             

  BAŞKAN :  Gündemin Dördüncü Maddesinden de anlaşılacağı üzere; İlçemiz Tapunun Kayacık Mahallesi Karaağaçpınarı Mevkii 3 Pafta, 0 Ada, 1919 No’lu 180,00 m2 miktarındaki Tarla vasfındaki Taşınmazın Belediyemiz adına Tescili yapılmıştır. Tescil işlemi yapılan Taşınmazlarının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince satışının yapılıp yapılmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde söz konusu Tarla vasfındaki taşınmazın satışının yapılması için Encümene YETKİ verilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

Zeynur ÖZEL                                          Yusuf MUT                                      Seçkin KANYILMAZ       

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                     Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                           

 

                             T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

05.06.2018

53401411-38

İlçrmiz Kertil, Dudu, K.Kaynarca ve Gaziler Mahallelerinin Yerleşim alanlarının 1/1000 lik İmar Planlarının Yapılması    

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER:Turhan ZENGİN-Seçkin KANYILMAZ-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER- Mustafa KOCATÜRK- Recep BOĞAZ -Mahmut KARAMEHMETOĞLU-İsmail GÜLER Ergün ÖZTÜRK- -Yusuf MUT-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-

 

             

  BAŞKAN :  Gündemin Beşinci Maddesinden de anlaşılacağı üzere; İlçemiz Kertil, Dudu, Küçük Kaynarca ve Gaziler Mahallelerinde Kırsal Yerleşim alan sınırlarının belirlenmesi ve belirlenen alanlarda jeolojik ve jeoteknik Etüt Raporlarının hazırlanması ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planlarının yapılıp yapılmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde belirlenen alanlarda 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planlarının yapılması Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

Zeynur ÖZEL                                          Yusuf MUT                                      Seçkin KANYILMAZ       

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                        Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                           

 

T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

05.06.2018

53401411-39

Mezbaha çevre düzenlemesi,Arıtma Tesisi ve iç donanımının yapımında kullanılmak üzere Halk Bankasından Kredi Talebi  

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER:Turhan ZENGİN-Seçkin KANYILMAZ-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER- Mustafa KOCATÜRK- Recep BOĞAZ -Mahmut KARAMEHMETOĞLU-İsmail GÜLER Ergün ÖZTÜRK- -Yusuf MUT-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-

 

             

BAŞKAN :  Gündemin Altıncı Maddesi; Belediyemizin ihtiyacı olan 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18-d Maddesi gereğince; İlçemizde yapılmakta olan Mezbahanın çevre düzenlemesi, arıtma tesisi ve iç donanımının yapımında kullanılmak üzere gerekli olan finans kaynağının Halk Bankası kanalıyla 750.000 TL (Yediyüzellibin TürkLirası). kredi borçlanması yapılabilmesi ve bu kredinin temini için Belediye Başkanı Zeynur ÖZEL’e yetki verilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeynur ÖZEL                                          Yusuf MUT                                      Seçkin KANYILMAZ       

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                        Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                           

 

                             T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

05.06.2018

53401411-40

Faaliyette olmayan Taş ocağı kira bedellerinin iptali ve sözleşme iptali    

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER:Turhan ZENGİN-Seçkin KANYILMAZ-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER- Mustafa KOCATÜRK- Recep BOĞAZ -Mahmut KARAMEHMETOĞLU-İsmail GÜLER Ergün ÖZTÜRK- -Yusuf MUT-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-

 

             

BAŞKAN :  Gündem harici Birinci Maddesi;  İlçemiz Kızılcaali Mahallesi 145 Ada, 155 Parselde  Belediyemiz tarafından işletilen taş ocağını 01.02.2017 Tarih ve 15 Sayılı Meclis Kararı ile 5393 Sayılı Kanunun 75. Maddesi gereğince 10 yıl süre ile, kira bedeli olarak 2017 yılı için aylık 1000 Tl. kira karşılığı diğer yıllarda Tefe Tüfe oranında Kaynarca Grup İnş.Mad.Gıd.Petr.San.Tic.A.Ş.ine verildiği, Ancak Şirket olarak 01.02.2017 tarihinden bu yana taş ocağında her hangi bir faaliyetlerinin olmadığından dolayı geriye dönük kira bedellerinin alınmamasını ve bundan sonraki sözleşme süresinin iptali hususunun gündeme alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde oy birliği ile gündeme alındı, ilgili teklif incelendi ve bahse konu taş ocağı kullanılmadığından geriye dönük kira ücretlerinin alınmaması ve bundan sonraki sürenin iptal edilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

Zeynur ÖZEL                                          Yusuf MUT                                      Seçkin KANYILMAZ       

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                        Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                           

 

 

ZEYNUR ÖZEL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79