Nisan Ayı Meclis Kararları

Nisan Ayı Meclis Kararları

T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                          MECLİS   K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 03.04.2018

53401411-21

Encümen Üyeliği seçimi gizli oyla

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER: Turhan ZENGİN -Yusuf MUT-Seçkin KANYILMAZ-     İsmail GÜLER-Recep YERLİKAYA-Recep BOĞAZ-Mehmet Seyfi TIKNAZ -Hatice MERMER- Mustafa KOCATÜRK-Ergün ÖZTÜRK- Mehmet APTİ- Ergün PEKTAŞ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-                     Mahmut KARAMEHMETOĞLU

 

 

Kaynarca Belediye Meclisi 03.04.2018 Salı günü saat 11:00 de 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi uyarınca Belediye Başkanı Zeynur ÖZEL’in Başkanlığında Meclis üyelerinin tamamının iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

Belediye Meclisince 01.03.2017 tarihinde olağan ve 06.03.2017 tarihinde yapılan Olağan toplantılarda alınan kararlar tekrar meclisimizce görüşüldü ve maddi olarak Belediyemize zarar verecek Karar bulunmadığı Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

BAŞKAN :  Gündemin 1.Maddesinden de anlaşılacağı üzere Encümen Üyeliği için yapılan gizli oylamada ( 4 ) oy Nurcan AKKURT  seçilemedi (11) oy alan Mahmut KARAMEHMETOĞLU ve (11) oy alan Mustafa KOCATÜRK Encümen Üyeliğine seçilmişlerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                            Seçkin KANYILMAZ                           Yusuf MUT                            

 Meclis Başkanı                                  Meclis Katibi                                   Meclis Katibi

                                                                        

 

                                                                      

 

 

                                           

 

                     T.C.

 KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                           MECLİS   K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 03.04.2018

53401411-22

Plan ve Bütçe Kom.,İmar Komisyonu ve Estetik Kurul Komisyonu seçimi

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER: Turhan ZENGİN -Yusuf MUT-Seçkin KANYILMAZ-     İsmail GÜLER-Recep YERLİKAYA-Recep BOĞAZ-Mehmet Seyfi  TIKNAZ-Hatice MERMER- Mustafa KOCATÜRK-Ergün ÖZTÜRK-Mehmet APTİ  Ergün PEKTAŞ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-                     Mahmut KARAMEHMETOĞLU

 

 

 

BAŞKAN :  Gündemin 2.Maddesinden de anlaşılacağı üzere;

 

(a) Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği seçimine geçiyorum. Yapılan açık oylama neticesinde Nurcan AKKURT, Recep YERLİKAYA ve Recep BOĞAZ Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliğine oy birliği ile seçilmiştir.

 

(b) İmar Komisyonu Üyeliği için yapılan açık oylama neticesinde , Niyazi SOLMAZ,Mehmet Seyfi TIKNAZ ve Hatice MERMER   İmar Komisyonu Üyeliğine oy birliği ile seçilmişlerdir. 

 

(c)Estetik Kurul Komisyonu üyeliği için yapılan açık oylamada Seçkin KANYILMAZ, Yusuf MUT ve Mehmet APTİ  Estetik Kurul Komisyonuna oy birliği ile seçilmişlerdir.

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                            Seçkin KANYILMAZ                           Yusuf MUT                            

 Meclis Başkanı                                  Meclis Katibi                                   Meclis Katibi

                                                                        

 

                                                                      

 

 

                                           

 

              T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                               MECLİS   K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 03.04.2018

53401411-23

 2017 yılı Faaliyet Raporu

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

MECLİS BAŞKAN V : Turhan ZENGİN

ÜYELER:   Yusuf MUT – Seçkin KANYILMAZ-   İsmail GÜLER-   Recep YERLİKAYA-Recep BOĞAZ-Mehmet TIKNAZ- Hatice MERMER- Mustafa KOCATÜRK-Ergün ÖZTÜRK- Mehmet APTİ  Ergün PEKTAŞ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT                     Mahmut KARAMEHMETOĞLU

 

 

 

BAŞKAN :  Gündemin Üçüncü Maddesi: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. Maddesi gereğince 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. Maddesinin 4. Fıkrasında belirtilen biçimde 2017 yılı Faaliyet Raporu Belediye Başkanı tarafından okundu ve Meclis Başkan Vekili Turhan ZENGİN Başkanlığında 2017 yılı Faaliyetlerinin oylamasına geçildi. Meclisimizce yapılan oylamada oy birliği ile 2017 yılı Faaliyet raporu kabul edildi.

                             

 

 

 

 

 

 

Turhan ZENGİN                                     Seçkin KANYILMAZ                         Yusuf MUT                  

Meclis Başkan V.                                          Meclis Katibi                                 Meclis  Katibi

                                                                        

 

 

              T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                  MECLİS   K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 03.04.2018

53401411-24

  Arsa Takası

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

MECLİS BAŞKAN : Zeynur ÖZEL

ÜYELER:   Yusuf MUT – Seçkin KANYILMAZ-   İsmail GÜLER-   Recep YERLİKAYA-Recep BOĞAZ-Mehmet Seyfi TIKNAZ- Hatice MERMER- Mustafa KOCATÜRK-Ergün ÖZTÜRK- Mehmet APTİ  Ergün PEKTAŞ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT                     Mahmut KARAMEHMETOĞLU

 

 KARAR : Arsa takası

 

BAŞKAN :  Gündem Harici 1. Maddesi: Belediye Meclisinin 06.03.2018 tarih ve 15 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; İmar komisyonun 12.03.2018 tarihli  Raporu ;

              20.02.2018 tarih ve 72 sayılı Türkiye Tarım Koop.2826 sayılı  Kulaklı Tarım Kredi Koop.  614 nolu 6.200.00 m2  ve Kayacık mahallesi sulamlık 2886 nolu 3222.19.m2  bila bedelli takas işlemine ait imar komisyonunun  raporunu gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde gündeme alındı ve İmar komisyonunun inceleme ve araştırma sonucu oluşan raporu okundu;   

    İmar komisyonunun Raporunda Kulaklı koop. ait  614  nolu 6.200.00 m2 taşınmazın piyasa değeri yaklaşık 150.000.00 TL.civarında, Kayacık Mahallesindeki Belediyemize ait  2886 nolu 3.222.19 m2 taşınmazın piyasa değeri 350.000.00 TL. civarında olduğu tespit edilmiştir.Söz konusu parsellerden değer bakımından Belediyemize ait parselin  İl Özel idaresi 1/25.000 lik Çevre düzeni Planlarında Köy yerleşim alanı içinde kalmış olduğundan daha değerli olduğu ve bila bedelli takas işleminin doğru olmayacağına kanaat getirdiğinden¸ söz konusu arsa takasının yapılmamasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.               

 

 

 

 

 

Zeynur ÖZEL                                         Seçkin KANYILMAZ                         Yusuf MUT                   

Meclis Başkanı                                              Meclis Katibi                                 Meclis  Katibi

                                                                        

 

 

                             T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

03.04.2018

53401411-25

 Çıkmaz yolu  

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-Turhan ZENGİN-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER-Yusuf MUT- Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Recep BOĞAZ Ergün ÖZTÜRK –Recep YERLİKAYA-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-

 

 KARARIN ÖZÜ :  Çıkmaz yolu  satın alma isteği

 

KARAR :  Gündem harici 2. Maddesi; İlçemiz Merkez mahallesi bulunan Belediyemize ait 190 m2. çıkmaz yol görünen  parseli satın alma isteğinin ( Ahmet BAŞ tarafından verilen 524 nolu dilekçe ) gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi ve söz konusu çıkmaz yolun  incelenmesi için İmar komisyonuna havalesi,  Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                  Seçkin KANYILMAZ                           Yusuf MUT  

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                 Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                           

 

 

ZEYNUR ÖZEL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79