Mart Ayı Meclis Kararları

Mart Ayı Meclis Kararları

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

06.03.2018

53401411-12

Yer Tahsisi   

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-Turhan ZENGİN-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER-Yusuf MUT- Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Recep BOĞAZ Ergün ÖZTÜRK –Recep YERLİKAYA-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-

 

Kaynarca Belediye Meclisi 06.03.2018  Salı  günü saat 11:00 de 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi uyarınca Belediye Başkanı Zeynur ÖZEL’in Başkanlığında, Meclis üyelerinin çoğunluğun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı. İsmail GÜLER Katılmadı.

 

 Kararın Özü: Yer Tahisis

             

BAŞKAN :  Gündem 1. Maddesi;  Sakarya Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün   09.02.2018 Tarih ve 91054  Sayılı yazılarına istinaden  Hatipler Mahallesinde  tapunun 74 ada 3 parsel  kayıtlı 751 m2.  taşınmaz üzerinde yer alan prefabrik yapının Gençlik Merkezi olarak Kullanılmak üzere  5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 maddesinin ( e) fıkrası gereğince  5  ( Beş ) yıl süre ile Tahsisi hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde adı geçen yerin  5 ( BEŞ ) yıl   bila bedelsiz olarak tahsis edilmesine,( Elektrik- su ve ısınma giderleri Gençlik Merkezine ait)  Meclisimizce oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                  Seçkin KANYILMAZ                           Yusuf MUT  

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                 Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                           

 

 

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

06.03.2018

53401411-13

 Şehit Ömer AKKUŞ  caddesi     

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-Turhan ZENGİN-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER-Yusuf MUT- Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Recep BOĞAZ Ergün ÖZTÜRK –Recep YERLİKAYA-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-

 

 Kararın Özü :  Şehit ÖMER AKKUŞ  isminin caddeye verilmesi.

 

 

BAŞKAN :  Gündemin 2. Maddesi; İlçemiz  Konak  Mahallesi  Fatih Sultan Mehmet Caddesinin isminin değiştirilerek, Şehit Ömer AKKUŞ caddesi olarak    5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (n) bendi gereğinde verilmesine  Meclisimizce oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                  Seçkin KANYILMAZ                           Yusuf MUT  

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                 Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

 

                                           

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

06.03.2018

53401411-14

Kaynarca Muhtarlar  Derneğinin   Yer Tahsisi   

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-Turhan ZENGİN-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER-Yusuf MUT- Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Recep BOĞAZ Ergün ÖZTÜRK –Recep YERLİKAYA-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ

             

 Kararın Özü : Yer tahsisi

 

 

BAŞKAN :  Gündem 3. Maddesi; Kaynarca Muhtarlar Derneğinin  26.02.2018 Tarih ve 329 Sayılı yazılarına istinaden İlçemiz merkez mahallesi eski pasajdaki 109 nolu Kaynarca Muhtarlar Derneği olarak kullanılan  109 nolu odanın  tahsisi; 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 47.maddesi  ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 maddesi ( e ) fıkrasına istinaden  Kamu Hizmeti yapıldığından  5 ( beş ) yıl süre ile bila bedelsiz olarak eski pasajdaki 109 nolu odanın Kaynarca Muhtarlar Derneğine tahsis edilmesine ( Elektrik ve ısınma giderleri Derneğe ait ) Meclisimizce oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                  Seçkin KANYILMAZ                           Yusuf MUT  

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                 Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                           

 

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

06.03.2018

53401411-15

Yer Takası   

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-Turhan ZENGİN-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER-Yusuf MUT- Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Recep BOĞAZ Ergün ÖZTÜRK –Recep YERLİKAYA-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-İsmail GÜLER

 

Kararın Özü : Yer Takası

 

BAŞKAN :  Gündem 4. Maddesi; Türkiye tarım Kredi Koop.2826 Sayılı Kulaklı Tarım Kredi Koop. 20.02.2018 tarih ve  72 sayılı yazıları ile; İlçemiz Kulaklı Mahallesi Bağlardüzü mevkii 1-2 pafta 614 nolu 6200.00 m2.miktarındaki Tarım Kredi Koop.adına kayıtlı taşınmaz ile Belediyemize ait  Kayacık mahallesi Susamlık mevkii F24c.18d.1d.pafta 2886 nolu 3222.19 m2.miktarındaki taşınmaz bila bedelli olarak  5393 sayılı Belediye Kanunun 18 maddesi ( e) fıkrası gereğince, takas yapılması istenmekte olup,  takas işleminin  araştırılması ve incelenmesi  için  İmar Komisyonuna  havale edilmesine; Meclisimizce oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                  Seçkin KANYILMAZ                           Yusuf MUT  

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                 Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                           

 

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

                      

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

06.03.2018

53401411-16

 Yerleşim Alan içine alma  isteği.

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-Turhan ZENGİN-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER-Yusuf MUT- Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Recep BOĞAZ Ergün ÖZTÜRK –Recep YERLİKAYA-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ

 

Kararın Özü : Yerleşim alan içine alma isteği.

             

BAŞKAN :  Gündem 5. Maddesi;  İlçemiz Arifağa Karaboğaz mevkii F24c.08d pafta,101 ada 74 nolu 6309.20 m2 miktarındaki Cemil ATSIZOĞLU adına kayıtlı taşınmaz 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 maddesi (n) fıkrası gereğince 12.02..2018 Tarih  ve 263  Sayılı dilekçelerinden de anlaşılacağı üzere yerleşim alanı içine alınma isteği;  imar komisyonuna havalesi, Meclisimizce oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                  Seçkin KANYILMAZ                           Yusuf MUT  

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                 Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                           

 

                          T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

06.03.2018

53401411-17

 Kat artırma   isteği.

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-Turhan ZENGİN-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER-Yusuf MUT- Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Recep BOĞAZ Ergün ÖZTÜRK –Recep YERLİKAYA-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ

 

Kararın Özü : Kat artırma  isteği.

             

BAŞKAN :  Gündem 5. Maddesi;  İlçemiz Tapunun merkez mahalle Kayrandere mevkii F.24.c.a1d  pafta,250 ada 8 nolu  525.00 m2 miktarındaki Muzaffer AYDIN  tarafından   23.02.2018 tarih ve 325 sayılı dilekçelerinden de anlaşılacağı üzere Kat Artırımı yapılmasını istemektedir. 3194 sayılı İmar Kanunun 8 maddesi gereğince, 1/ 5000 ölçekli planlara göre alt ölçekler 1/1000 uygulama imar planları revize edilmeden kat ilavesi yapılamayacağından Kat artırımı yapılmamasına,          Meclisimizce oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                  Seçkin KANYILMAZ                           Yusuf MUT  

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                 Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                           

 

                          T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

06.03.2018

53401411-18

Parsel Satışı   

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-Turhan ZENGİN-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER-Yusuf MUT- Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Recep BOĞAZ Ergün ÖZTÜRK –Recep YERLİKAYA-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-

 

             

BAŞKAN :  Gündem 7. Maddesi; İlçemiz Tapunun Birlik Mahallesi Kızılcıklı burun Mevkii  F.24.c.08.c. Pafta, 0 Ada, 2448 No’lu 1451,20 m2 miktarındaki Taşınmazın Belediyemiz adına Tescili yapılmıştır. Tescil işlemi yapılan Taşınmazlarının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince satışının yapılıp yapılmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde söz konusu Tarla vasfındaki taşınmazın satışının yapılması için Encümene YETKİ verilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                  Seçkin KANYILMAZ                           Yusuf MUT  

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                 Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                           

 

                          T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

06.03.2018

53401411-19

Parsel Satışı   

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-Turhan ZENGİN-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER-Yusuf MUT- Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Recep BOĞAZ Ergün ÖZTÜRK –Recep YERLİKAYA-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-

 

             

BAŞKAN :  Gündem harici 1. Maddesi; İlçemiz Tapunun Kırktepe Mahallesi Köyiçi Mevkii  F24.c.23.a.4 Pafta, 109 Ada, 1 No’lu 266,69 m2 miktarındaki bahçe vasfındaki Taşınmazın Belediyemiz adına Tescili yapılmıştır. Tescil işlemi yapılan Taşınmazlarının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince satışının yapılıp yapılmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde söz konusu bahçe vasfındaki taşınmazın satışının yapılması için Encümene YETKİ verilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                  Seçkin KANYILMAZ                           Yusuf MUT  

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                 Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                           

 

                             T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

06.03.2018

53401411-20

Parsel Satışı   

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-Turhan ZENGİN-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER-Yusuf MUT- Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Recep BOĞAZ Ergün ÖZTÜRK –Recep YERLİKAYA-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-

 

             

BAŞKAN :  Gündem harici 2. Maddesi; İlçemiz Tapunun Taşoluk Mahallesi Köy kenarı Mevkii  G24.b.02.c.b. Pafta, -- Ada, 2756 No’lu 17.440,00 m2 miktarındaki arsa vasfındaki Taşınmazın Belediyemiz adına Tescili yapılmıştır. Tescil işlemi yapılan Taşınmazlarının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince satışının yapılıp yapılmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde söz konusu arsa vasfındaki taşınmazın satışının yapılması için Encümene YETKİ verilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                  Seçkin KANYILMAZ                           Yusuf MUT  

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                 Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                           

 

 

 

 

MURAT KEFLİ

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79