Şubat Ayı Meclis Kararları

Şubat Ayı Meclis Kararları

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

01.02.2018

53401411-11

Makine OSB  Müteşebbis heyet üyeliği ve  % 6  hisse  

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-Turhan ZENGİN-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER-Yusuf MUT- Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Recep BOĞAZ Ergün ÖZTÜRK –Recep YERLİKAYA-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-İsmail GÜLER

 

              KARARIN ÖZÜ  :  Müteşebbis heyeti ve Kaynarca Belediyesinin % 6 hisse ile temsili.

 

              BAŞKAN : Gündemin Birinci maddesinden de anlaşılacağı üzere;  OSB bölge müdürlüğünün  11.01.2018 tarih  305-2018-140 sayılı yazıları;

             Bilim, Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığının OSB sicil defterinde 305 sicil numarası ile Kayıtlı Sakarya-kaynarca Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyetinde;  4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri kanunun 7.maddesine 18.06.2017 tarih ve 7033 sayılı kanunun 42 maddesinde ‘’ OSB organlarında görev alanlar, Vali hariç diğer OSB’lerin organlarında görev alamazlar.’’ Şeklinde ek fıkra eklenmiştir.

 Bu nedenle  “Sakarya Kaynarca Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas OSB”nin;      oluşumuna uygun olarak Kaynarca Belediye Başkanlığının    % 6 hisse  payı tespit edilmesi ve Müteşebbis heyetinde temsilci olarak,  Asil üye  Turhan ZENGİN Belediye Başkan Yard. yedek üye  Nurcan AKKURT    Meclisimizce oy birliği ile  seçilmişlerdir..

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                  Seçkin KANYILMAZ                           Yusuf MUT  

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                 Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                           

 

 

ZEYNUR ÖZEL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79