KAYNARCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

KAYNARCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

   

 

 

                                                  İLAN                                            

 

                        KAYNARCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

1-  Belediye Encümeninin 24.10.2017 tarih 224 sayılı kararı ile aşağıda modeli cinsi  muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen araçlar 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45 maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Encümeni huzurunda satılacaktır.

 

MODEL         CİNSİ                 İHALE TARİHİ      İHALE SAATİ    TAHMİNİ BEDEL        GEÇİCİ TEMİNAT

-----------        -------- --              -------------------      ------------------        ----------------------          ----------------------

1993            Fatih Kamyonu          07 . 11.2017              11.00                       8.500.00  TL.                    260.00 TL.

1999            Man Kamyonu           07.  11.2017              11.00                     14.333.00  TL                     430.00 TL.

1992            Dodge Kamyon         07.  11.2017               11.00                       9.500.00  TL                     300.00 TL.

1995            Renault Binek            07. 11.2017               11.00                       8.666.00  TL                     260.00 TL.

1979           Şampiyon Greyder      07 .11.2017               11.00                       8.500.00  TL.                    260.00 TL 

1989           Case Kepçe                 07 . 11.2017              11.00                      23.666.00  TL                    710.00 TL.

1989           Fiat Kamyon               07 . 11.2017              11.00                        7.000.00  TL.                   210.00 TL

1989           Fiat Kamyon               07 . 11.2017              11.00                        6.833.00  TL                    205.00 TL

2011           Hyundai Kamyon        07. 11.2017               11.00                     21.000.00  TL.                   630.00  TL

 

2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin, en geç  07.11.2017  tarih saat 10.40 kadar geçici  teminat makbuzu,ikametgah senedi,nüfus cüzdan örneği ile özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekalet ile ( tüzeler kişi  

İse 2017 yılı içersinde alınmış sicil kaydı, tekli de bulunacak kişilerin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ) ihale saatinde komisyonda hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

3- İhale bedeli  üzerinden ayrıca KDV alınacaktır..

 

 

 

 

                                                                                                                      İLAN OLUNUR

                 

 

                                                                                                                        Zeynur   ÖZEL       

                                                                                                                        Belediye Başkanı

ZEYNUR ÖZEL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79