Haziran Ayı Meclis Kararları

Haziran Ayı Meclis Kararları

                                                                                                                                

                               T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U :

 06.06.2017

53401411-38

Sakarya Büyükşehir Bel.Mezarlık Devri

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-İsmail GÜLER-Turhan ZENGİN      Mehmet TIKNAZ-Hatice MERMER- Recep YERLİKAYA-Yusuf MUT        Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Recep BOĞAZ Ergün ÖZTÜRK- Mehmet APTİ- Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT

 

Kaynarca Belediye Meclisi 06.06.2017 Salı günü saat 11:00 de 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi uyarınca Belediye Başkanı Zeynur ÖZEL’in Başkanlığında, Meclis üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

Belediye Meclisince 02.05.2017 ve 09.05.2017 tarihinde alınan kararlar tekrar meclisimizce görüşüldü ve maddi olarak Belediyemize zarar verecek Karar bulunmadığı Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 KARARIN ÖZÜ : SAKARYA Büyükşehir Belediyesine Mezarlık Devri

 

BAŞKAN : Meclisimizin Birinci maddesi; Mülkiyeti Belediyemize ait Kaynarca İlçesi Taşoluk Mahallesi 1224 No’lu 2920,00 m2 miktarındaki tarla vasıflı taşınmaz mezarlık olarak kullanıldığından 05.05.2017 Tarih ve 5309 Sayılı SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazıları gereği 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7-s Maddesi “ Mezarlık Alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek” hükmü ile Ek Madde 2-“Birleştirme katılma veya Büyükşehir Belediyesi sınırlarına giren Belediyelerin yürütmekte olduğu su,kanalizasyon,katı atık, ulaşım her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık, itfaiye hizmetlerine ilişkin olmak üzere bina, tesis, araç,gereç,taşınır ve taşınmaz malları ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçları Büyükşehir Belediyesine veya ilgili bağlı kuruluşuna devredilir.” Hükmü gereğince bahsi geçen yerin devir işleminin yapılıp yapılmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde Devrinin yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.         

 

   

 

 

 Zeynur ÖZEL                                     Seçkin KANYILMAZ                        Yusuf MUT                      

Belediye Başkanı                                  Meclis  Katibi                                    Meclis  Katibi

 

                                                                        

 

 

                                        

 

                                                                                                                                                                                                                            

 

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

06.06.2017

53401411-39

Kamulaştırma 

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-İsmail GÜLER-Turhan ZENGİN      Mehmet TIKNAZ-Hatice MERMER- Recep YERLİKAYA-Yusuf MUT        Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Recep BOĞAZ Ergün ÖZTÜRK -Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT

 

KARARIN ÖZÜ  : Kamulaştırma      

 

 

BAŞKAN :  Gündemin İkinci Maddesi; İlçemiz Tapunun Birlik Mahallesi Keşkekler Mevkii 0 Ada, 585 No’lu taşınmazlar sahipleri Mehmet-Mustafa-Zikrullah HALİMERGÜN tarafından 22.05.2017 tarih sayılı dilekçesinden ve ekli krokide de anlaşılacağı üzere 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 5. Maddesinin 3. fıkrası gereğince yola terk yapmak istenmektedir. Parseller ile ilgili araştırma sonucunda yerleşim alanı içinde ve yapılaşma olduğundan Kamu yararı gözetilerek Kamu yararı doğrultusunda 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 5. Maddesinin 3. fıkrası gereğince Kamulaştırma işleminin yapılmasına ve diğer işlemler için Encümene YETKİ verilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                               Seçkin KANYILMAZ                                        Yusuf MUT  

Belediye Başkanı                                   Meclis  Katibi                                  Meclis  Katibi

 

                                                                        

                                                                                                                                                                                                                            

 

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

06.06.2017

53401411-40

Parsel Satışı 

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-İsmail GÜLER-Turhan ZENGİN      Mehmet TIKNAZ-Hatice MERMER- Recep YERLİKAYA-Yusuf MUT        Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Recep BOĞAZ Ergün ÖZTÜRK -Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT

 

KARARIN ÖZÜ  : Parsel Satışı

 

 

BAŞKAN :  Gündem Üçüncü Maddesi; İlçemiz Tapunun Gölce (Müezzinler) Mahallesi Köy içi Mevkii 3 Pafta 0 Ada, 2664 Parsel No’lu 5.710,00 m2 Taşınmazın Belediyemiz adına Tescili yapılmıştır. Tescil işlemi yapılan Parselin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince satışının yapılması için Encümene YETKİ verilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                  Seçkin KANYILMAZ                          Yusuf MUT  

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                 Meclis  Katibi

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

ZEYNUR ÖZEL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79