Mayıs Ayı Meclis Kararları

Mayıs Ayı Meclis Kararları

                           T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 02.05.2017

53401411-30

2016 Mali yılı Kesin Hesap görüşülmesi

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-İsmail GÜLER-Turhan ZENGİN      Mehmet TIKNAZ-Hatice MERMER- Recep YERLİKAYA-Yusuf MUT        Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Recep BOĞAZ Ergün ÖZTÜRK -Mehmet APTİ-  Ergün PEKTAŞ - Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT

 

 

Kaynarca Belediye Meclisi 02.05.2017 Salı günü saat 11:00 de 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi uyarınca Belediye Başkanı Zeynur ÖZEL’in Başkanlığında, Meclis üyelerinin tamamının iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

Belediye Meclisince 03.04.2017 tarihinde alınan kararlar tekrar meclisimizce görüşüldü ve maddi olarak Belediyemize zarar verecek Karar bulunmadığı Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

KARARIN ÖZÜ : 2016 Mali yılı Kesin Hesap görüşülmesi

 

 

BAŞKAN : Gündem Birinci Maddesine istinaden 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi için Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edilip, 09.05.2017 tarihinde saat 11:00 de tekrar görüşülmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                               Seçkin KANYILMAZ                                           Yusuf MUT         

Belediye Başkanı                                   Meclis  Katibi                                    Meclis  Katibi

 

        

                                                                                                                                 

                            T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 02.05.2017

53401411-31

SGK 9 No’lu Dükkan

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-İsmail GÜLER-Turhan ZENGİN      Mehmet TIKNAZ-Hatice MERMER- Recep YERLİKAYA-Yusuf MUT        Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Recep BOĞAZ Ergün ÖZTÜRK -Mehmet APTİ-  Ergün PEKTAŞ - Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT

 

KARARIN ÖZÜ: Belediyemiz Kürtür Merkezi 9 No’lu Dükkan Talebi

 

 

BAŞKAN : Gündem İkinci Maddesine istinaden SGK Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 20.03.2017 Tarih ve 1549255 Sayılı yazılarına istinaden Belediyemize ait Merkez Mahalle Kocapınar Mevkii 107 Ada, 15 Parselde kayıtlı 2.614,57 m2 yüz ölçümlü taşınmaz üzerindeki binanın zemin katında bulunan 9 No’lu 102,10 m2 bağımsız bölüm ile bağımsız bölümün yanında bulunan 29,10 m2 ortak alanın  boş ve tapusunun sorunsuz verilmesi şartı ile taşınmazı 3.805,00 Tl./m2 bedel üzerinden Prim borcu karşılığı taşınmaz için verilen teklif m2 birim  fiyatı  düşük olmasından dolayı  Meclisimizce oy birliği ile verilen teklif  RED edildi. 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

02.05.2017

53401411-32

Parsel Satışı 

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-İsmail GÜLER-Turhan ZENGİN      Mehmet TIKNAZ-Hatice MERMER- Recep YERLİKAYA-Yusuf MUT        Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Recep BOĞAZ Ergün ÖZTÜRK -Mehmet APTİ-  Ergün PEKTAŞ - Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT

 

KARARIN ÖZÜ  : Parsel Satışı

 

 

BAŞKAN :  Gündem Üçüncü Maddesi; İlçemiz Tapunun Kızılcaali Ömerağa Mahallesi Mere Köy civarı Mevkii G24.b.03.b.c. Pafta 153 Ada, 346 Parsel No’lu 620,00 m2 Taşınmazın Belediyemiz adına Tescili yapılmıştır. Tescil işlemi yapılan Parselin Sucarettin SAKMAN tarafından 10.04.2017 tarih ve 344 sayılı dilekçe ile satın almak istediğinden ,adı geçen Parselin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince satışının yapılması için Encümene YETKİ verilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                               Seçkin KANYILMAZ                                    Yusuf MUT  

Belediye Başkanı                                   Meclis  Katibi                              Meclis  Katibi

 

                                                                        

                                                                                                                                                                                                                            

 

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

02.05.2017

53401411-33

Kamulaştırma 

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-İsmail GÜLER-Turhan ZENGİN      Mehmet TIKNAZ-Hatice MERMER- Recep YERLİKAYA-Yusuf MUT        Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Recep BOĞAZ Ergün ÖZTÜRK -Mehmet APTİ-  Ergün PEKTAŞ - Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT

 

KARARIN ÖZÜ  : Kamulaştırma      

 

 

BAŞKAN :  Gündem Dördüncü Maddesi; İlçemiz Tapunun Birlik Mahallesi Keşkekler Mevkii 0 Ada, 264-268-276 No’lu taşınmazlar sahipleri Yetkin DEMİR ve İbrahim BERKAN varisleri tarafındanm 10.08.2016 tarih sayılı dilekçesinden ve ekli krokide de anlaşılacağı üzere 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 5. Maddesinin 3. fıkrası gereğince yola terk yapmak istenmektedir. Parseller ile ilgili araştırma sonucunda yerleşim alanı içinde ve yapılaşma olduğundan Kamu yararı gözetilerek Kamu yararı doğrultusunda 2942Sayılı Kamulaştırma Kanunun 5. Maddesinin 3. fıkrası gereğince Kamulaştırma işleminin yapılmasına ve diğer işlemler için Encümene YETKİ verilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                               Seçkin KANYILMAZ                                    Yusuf MUT  

Belediye Başkanı                                   Meclis  Katibi                              Meclis  Katibi

 

                                                                        

                                                                                                                                                                                                                            

 

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

02.05.2017

53401411-34

Kapalı Otopark Yapımı ve İşletmesi için Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım D.Bşk.lığından izin Talebi 

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-İsmail GÜLER-Turhan ZENGİN      Mehmet TIKNAZ-Hatice MERMER- Recep YERLİKAYA-Yusuf MUT        Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Recep BOĞAZ Ergün ÖZTÜRK -Mehmet APTİ-  Ergün PEKTAŞ - Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT

 

KARARIN ÖZÜ: Kapalı Otopark Yapımı ve İşletmesi için Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından izin Talebi       

 

 

 

BAŞKAN :  Gündemin Beşinci  Maddesi; Belediye Başkanlığı Fen ve İmar İşleri Müdürlüğümüzce Mülkiyeti Belediyemize ait ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 37. Maddesi gereği İmar Planlarında Otopark alanı olarak işlenmiş olan Tapunun Merkez Mahalle Kocapınar Mevkii F24c.2a.4.a Pafta, 107 Ada, 12 Parsel sayılı taşınmazımız üzerine İller Bankası Kredisi onaylanarak Kapalı Otopark ve Meydan alanı inşaatı 05.12.2017 Tarihinde tamamen bitirilerek teslim edileceğinden yapılmış olan Otoparkın İşletmesinin tarafımızdan yapılabilmesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından izin alınması Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                               Seçkin KANYILMAZ                                    Yusuf MUT  

Belediye Başkanı                                   Meclis  Katibi                              Meclis  Katibi

 

       

                                                                                                                                                                                                                            

 

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

02.05.2017

53401411-35

 3 Adet Teknisyen çalıştırılması 

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-İsmail GÜLER-Turhan ZENGİN      Mehmet TIKNAZ-Hatice MERMER- Recep YERLİKAYA-Yusuf MUT        Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Recep BOĞAZ Ergün ÖZTÜRK -Mehmet APTİ-  Ergün PEKTAŞ - Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT

 

KARARIN ÖZÜ:  Tam zamanlı 3 Adet Teknisyen çalıştırılması       

 

 

 

BAŞKAN :  Gündem harici Birinci Maddesi; Belediye Kanunun Norm Kadro karşılığı 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesinde (3,4 ve 5 fıkraları) Belediye Bağlı Kuruluşlarda Norm Kadroya uygun olarak 2017 yılı içinde boş kadro karşılığı 3. derecede 3 Adet Teknisyen tam zamanlı net 1.240,00 Tl. + (100 üzerinden) Ek ödeme  ücret karşılığı çalıştırılması hususunun gündeme alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde gündeme alındı ve Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                               Seçkin KANYILMAZ                                    Yusuf MUT  

Belediye Başkanı                                   Meclis  Katibi                              Meclis  Katibi

 

                                                                        

 

 

                                                                                                                                                                                                                           

 

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

02.05.2017

53401411-36

Sosyete Pazarı Kurulması 

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-İsmail GÜLER-Turhan ZENGİN      Mehmet TIKNAZ-Hatice MERMER- Recep YERLİKAYA-Yusuf MUT        Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Recep BOĞAZ Ergün ÖZTÜRK -Mehmet APTİ-  Ergün PEKTAŞ - Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT

 

KARARIN ÖZÜ:  Sosyete Pazarı Kurulması Talebi       

 

 

BAŞKAN :  Gündem harici İkinci Maddesi; YSF Pazar Gıda Turizm İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. olarak haftanın bir günü (Pazar) Sosyete Pazarı açma isteği ile ilgili Yusuf SERBES’tin 19.04.2017 Tarihli dilekçeleri oy birliği ile gündeme alındı ve 2017 yılı içinde Sosyete pazarı açılması için, Encümene yetki verilmesi Meclisimizce oy çokluğu ile kabul edildi. 

 

Not: Mehmet APTİ ve Ergün ÖZTÜRK esnafın zarar göreceğinden ret oyu kullandı.

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                               Seçkin KANYILMAZ                                    Yusuf MUT  

Belediye Başkanı                                   Meclis  Katibi                              Meclis  Katibi

 

                                                                        

 

                                                                                                                                

                               T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U : 2. Oturum

 09.05.2017

53401411-37

2016 Mali yılı Kesin Hesabın görüşülmesi

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-İsmail GÜLER-Turhan ZENGİN      Mehmet TIKNAZ-Hatice MERMER- Recep YERLİKAYA-Yusuf MUT        Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Recep BOĞAZ Mehmet APTİ-  Ergün PEKTAŞ - Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT

 

 KARARIN ÖZÜ : 2016 Mali yılı Kesin Hesabın görüşülmesi

 

BAŞKAN : Meclisimizin 2. Oturumu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi gereğince; Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarih ve 30 Sayılı Meclis Kararı ile 2016 Mali Yılı Kesin hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış ve 04.05.2017 Tarih ve 1 No’lu Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu ve Belediyemizin 2016 Mali Yılı içinde Gelir Tahakkuku olarak (10.342.200,08 ) TL. tahakkuk yapılıp, bu tahakkuktan (7.950.506,24 Tl. tahsil edilip tahsil edilemeyen (2.391.693,84 Tl. tahsil edilmek üzere 2017 yılına devredilmiştir.

Bu gelirlere istinaden 2016 Mali Yılı içinde (8.167.551,77) TL. olarak gider tahakkuku yapılıp, 2016 yılı içinde tediyeleri yapılmıştır. 2016 yılı gelir ve gider hesaplarını tetkik edilerek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.         

 

   

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                     Seçkin KANYILMAZ                        Yusuf MUT                      

Belediye Başkanı                                  Meclis  Katibi                                    Meclis  Katibi

 

                                                                        

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

ZEYNUR ÖZEL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79