Nisan Ayı Meclis Kararları

Nisan Ayı Meclis Kararları

                           T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 03.04.2017

53401411-29

Tahsis  isteği

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI: Zeynur ÖZEL

ÜYELER:   Yusuf MUT – Seçkin KANYILMAZ-   İsmail GÜLER-   Recep YERLİKAYA-Recep BOĞAZ-Mehmet TIKNAZ-Turhan ZENGİN -Hatice MERMER- Mustafa KOCATÜRK-Ergün ÖZTÜRK- Mehmet APTİ  Ergün PEKTAŞ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT                     Mahmut KARAMEHMETOĞLU

 

 

 

BAŞKAN : Gündem harici İkinci Maddesi;  Türkiye Muhtarlar Derneği Kaynarca Şube Başkanı Türkan ÖNER’in 30.03.2017 Tarihli 1 Adet dükkan (bila bedelsiz) tahsisi yapılması ile ilgili dilekçelerinin gündeme alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum

 

Yapılan oylama neticesinde oy birliği ile  gündeme alındı ve  bahsi geçen Türkiye Muhtarlar Derneği Kaynarca Şube başkanı Türkan ÖNER’in   tahsis edilme isteği diğer derneklere örnek  olacağından;   Belediye  Meclisimizce   oy birliği ile  red edildi. 

 

                             

Zeynur ÖZEL                             Seçkin KANYILMAZ                         Yusuf MUT                  

Meclis Başkanı                                   Meclis Katibi                                 Meclis  Katibi

 

                           T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 03.04.2017

53401411-28

Uygulama Çalışmaları için Bilirkişi Seçimi

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI: Zeynur ÖZEL

ÜYELER:   Yusuf MUT – Seçkin KANYILMAZ-   İsmail GÜLER-   Recep YERLİKAYA-Recep BOĞAZ-Mehmet TIKNAZ-Turhan ZENGİN -Hatice MERMER- Mustafa KOCATÜRK-Ergün ÖZTÜRK- Mehmet APTİ  Ergün PEKTAŞ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT                     Mahmut KARAMEHMETOĞLU

 

BAŞKAN : Gündem harici Birinci Maddesi; Sakarya İli Kaynarca İlçesi Ortaköy, Birlik, Başoğlu, Arifağa, Kayacık, Kulaklı ve Uzakkışla Mahallelerinde 3402 Sayılı kadastro Kanunun 3402/22-A  Madde hükümlerince yapılacak olan Uygulama çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 15 (Onbeş) gün içinde her mahallede ayrı ayrı 6 (Altı)şar Adet bilirkişinin seçilmesi ve isimlerinin bildirilmesi ile ilgili Kadastro Müdürlüğünün 29.03.2017 Tarih ve 721709 Sayılı yazılarının gündeme alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum

Yapılan oylama neticesinde gündeme alınmasına ve Sakarya İli Kaynarca İlçesi Ortaköy, Birlik, Başoğlu, Arifağa, Kayacık, Kulaklı ve Uzakkışla Mahalleleri Uygulama çalışmalarında görev yapacak bilirkişilerin seçimi yapılarak Ad ve Soyadları aşağıda belirtilmiş olup, Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

                             

 

Zeynur ÖZEL                                         Seçkin KANYILMAZ                         Yusuf MUT                  

Meclis Başkanı                                              Meclis Katibi                                 Meclis  Katibi

                                                                        

 

 

 

ORTAKÖY MAH. :           T.C.            BİRLİK MAH.     :               T.C.                  BAŞOĞLU MAH.   :               T.C.                 

Muzaffer AYDIN    62575218938     Mustafa AYDEMİR    26630416806        Solmaz YAVAŞ              44548819700                     

Aytekin İLHAN      24857475934      Telat ONAY                  23126533634        Arif TAZI                         24290493632

Cevat KULAÇ         62080235444      Mehmet EKREM         27125400348        Osman GENÇ                  22985538316

Murat URHAN        62179232170      Hasan AYDEMİR       26198431228        Erol DEMİRÖZ               25280461884        

Hüseyin AYDIN      62638216802      Ali BOĞAZ                    28046369660        Veysel TAZI                    24266494434

Asım KARLIDAĞ  62752213008      Hasan KURAK            29765312364         Osman ÖZDEMİR         57700381472

 

 

 

ARİFAĞA MAH.   :                T.C.                    KAYACIK MAH. :                T.C.

Halis TOPÇU                       33404191050      Arif AKCAN                        46450756210

Hikmet KORKMAZ           33752179434      Saim KÖKSAL                    49090668226

Celal DUMAN                     33038203204      Cavit ERTÜRK                   47344726456

Raif BİÇER                         31196264686      Sami ATILIR                      46927740346

Mehmet ŞİMŞEK               31685248388      Faruk ATILIR                     46900741292

Nebi ACAR                      34655149388         Mehmet CEBE                   48409690910

 

 

 

KULAKLI MAH.  :                T.C.                    UZAKKIŞLA MAH.   :        T.C.

İhsan MALÇOK                 19601651290      Mahmut ALTUNTAŞ        60496288238                    

Fikret BULSUN                   22208564368      İbrahim ALTINTAŞ          17588718364

Yusuf BURAN                    19328660308      Hamdi AKOVA                  60151299722

Kadir MALÇOK                 19583651806      Şükrü AKTAŞ                     60322294020

Salim TEKYAZ                   22733546822      Mahmut AKKUŞ                17189731670

Özcan AKDENİZ               22109567642      Hasan UZUN                      60472289020

                                                                        

                           T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 03.04.2017

53401411-26

 2016 yılı Faaliyet Raporu

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

MECLİS BAŞKAN V : Turhan ZENGİN

ÜYELER:   Yusuf MUT – Seçkin KANYILMAZ-   İsmail GÜLER-   Recep YERLİKAYA-Recep BOĞAZ-Mehmet TIKNAZ- Hatice MERMER- Mustafa KOCATÜRK-Ergün ÖZTÜRK- Mehmet APTİ  Ergün PEKTAŞ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT                     Mahmut KARAMEHMETOĞLU

 

 

 

BAŞKAN :  Gündemin Üçüncü Maddesi: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. Maddesi gereğince 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. Maddesinin 4. Fıkrasında belirtilen biçimde 2016 yılı Faaliyet Raporu Belediye Başkanı tarafından okundu ve Meclis Başkan Vekili Turhan ZENGİN Başkanlığında 2016 yılı Faaliyetlerinin oylamasına geçildi. Meclisimizce yapılan oylamada oy birliği ile 2016 yılı Faaliyet raporu kabul edildi.

                             

 

 

 

Turhan ZENGİN                                     Seçkin KANYILMAZ                         Yusuf MUT                  

Meclis Başkan V.                                           Meclis Katibi                                 Meclis  Katibi

 

                           T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 03.04.2017

53401411-25

Plan ve Bütçe Kom.,İmar Komisyonu ve Estetik Kurul Komisyonu seçimi

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER: Turhan ZENGİN -Yusuf MUT-Seçkin KANYILMAZ-     İsmail GÜLER-Recep YERLİKAYA-Recep BOĞAZ-Mehmet TIKNAZ Hatice MERMER- Mustafa KOCATÜRK-Ergün ÖZTÜRK-Mehmet APTİ  Ergün PEKTAŞ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-                     Mahmut KARAMEHMETOĞLU

 

 

 

BAŞKAN :  Gündemin 2.Maddesinden de anlaşılacağı üzere;

 

(a) Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği seçimine geçiyorum. Yapılan açık oylama neticesinde Seçkin KANYILMAZ, Yusuf MUT ve Niyazi SOLMAZ Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliğine oy birliği ile seçilmiştir.

 

(b) İmar Komisyonu Üyeliği için yapılan açık oylama neticesinde Ergün PEKTAŞ, Ergün ÖZTÜRK ve İsmail GÜLER İmar Komisyonu Üyeliğine oy birliği ile seçilmişlerdir.  

 

(c)Estetik Kurul Komisyonu üyeliği için yapılan açık oylamada Mahmut KARAMEHMETOĞLU, Hatice MERMER ve Nurcan AKKURT Estetik Kurul Komisyonuna oy birli��i ile seçilmişlerdir.

 

 

Zeynur ÖZEL                            Seçkin KANYILMAZ                          Yusuf MUT                             

 Meclis Başkanı                                  Meclis Katibi                                   Meclis Katibi

                           T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 03.04.2017

53401411-24

Encümen Üyeliği seçimi

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER: Turhan ZENGİN -Yusuf MUT-Seçkin KANYILMAZ-     İsmail GÜLER-Recep YERLİKAYA-Recep BOĞAZ-Mehmet TIKNAZ Hatice MERMER- Mustafa KOCATÜRK-Ergün ÖZTÜRK- Mehmet APTİ- Ergün PEKTAŞ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-                     Mahmut KARAMEHMETOĞLU

 

 

Kaynarca Belediye Meclisi 03.04.2017 Salı günü saat 11:00 de 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi uyarınca Belediye Başkanı Zeynur ÖZEL’in Başkanlığında Meclis üyelerinin tamamının iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

Belediye Meclisince 01.03.2017 tarihinde olağan ve 20.03.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü toplantılarda alınan kararlar tekrar meclisimizce görüşüldü ve maddi olarak Belediyemize zarar verecek Karar bulunmadığı Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

BAŞKAN :  Gündemin 1.Maddesinden de anlaşılacağı üzere Encümen Üyeliği için yapılan gizli oylamada (16) oy alan Yusuf MUT ve (16) oy alan Recep BOĞAZ Encümen Üyeliğine seçilmişlerdir.

 

 

 

Zeynur ÖZEL                            Seçkin KANYILMAZ                          Yusuf MUT                             

 Meclis Başkanı                                  Meclis Katibi                                   Meclis Katibi

                           T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 03.04.2017

53401411-27

 01.03.2017 Tarih ve 17 Sayılı Meclis Kararının İptali

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI: Zeynur ÖZEL

ÜYELER:   Yusuf MUT – Seçkin KANYILMAZ-   İsmail GÜLER-   Recep YERLİKAYA-Recep BOĞAZ-Mehmet TIKNAZ-Turhan ZENGİN -Hatice MERMER- Mustafa KOCATÜRK-Ergün ÖZTÜRK- Mehmet APTİ  Ergün PEKTAŞ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT                     Mahmut KARAMEHMETOĞLU

 

 

 

BAŞKAN :  Gündemin Dördüncü Maddesi: İlçemiz Tapuda Kızılcaali-Ömerağa Mahallesi Lazlar Köyiçi Mevkii 101 Ada, 91 Parsel No’lu 70,00 m2 Taşınmaz ile ilgili alınan 01.03.2017 Tarih ve 17 Sayını Meclis Kararı ile satışına karar verilen taşınmaz mahallenin ortak kullanımda olduğu tespit edildiğinden söz konusu 01.03.2017 Tarih ve 17 No’lu Meclis Kararının iptaline Meclisimizce oy birliği ile karar verildi. 

                             

 

 

 

 

 

 

Turhan ZENGİN                                     Seçkin KANYILMAZ                         Yusuf MUT                  

Meclis Başkan V.                                           Meclis Katibi                                 Meclis  Katibi

                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                           

                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                           

                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEYNUR ÖZEL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79