Mart Ayı Meclis Kararları

Mart Ayı Meclis Kararları

                                                                                                                                                                                                                            

 

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

01.03.2017

53401411-17

Parsel Satışı 

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER: İsmail GÜLER-Turhan ZENGİN -Mehmet TIKNAZ-

Recep YERLİKAYA- Recep BOĞAZ- Nurcan AKKURT-M.KARAMEHMETOĞLU-M.Kocatürk- Seçkin KANYILMAZ-

Ergün PEKTAŞ-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ

 

Kaynarca Belediye Meclisi 01.03.2017 Çarşamba günü saat 11:00 de 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi uyarınca Belediye Başkanı Zeynur ÖZEL’in Başkanlığında, Meclis üyelerinin çoğunluğu iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

Belediye Meclisince 01.02.2017 tarihinde alınan kararlar tekrar meclisimizce görüşüldü ve maddi olarak Belediyemize zarar verecek Karar bulunmadığı Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

BAŞKAN :  Gündem Birinci Maddesi; İlçemiz Kızılcaali Mahallesi Lazlar Köyiçi Mevkii 101 Ada, 91 Parsel No’lu 70,00 m2 Taşınmazın Belediyemiz adına Tescili yapılmıştır. Tescil işlemi yapılan Parselin Yılmaz ÖZBEK tarafından 15.02.2017 tarih ve 187 sayılı dilekçe ile satın almak istediğinden ,adı geçen Parselin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince satışının yapılması için Encümene YETKİ verilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                               Seçkin KANYILMAZ                                Mehmet Seyfi TIKNAZ  

Belediye Başkanı                                   Meclis  Katibi                                 Meclis  Katibi

 

 

 

 

                                                                                                                               

 

                           T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

01.03.2017

53401411-18

Doğalgaz Talebi

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ - İsmail GÜLER-Turhan ZENGİN-Recep BOĞAZ–Mehmet Seyfi TIKNAZ-M. KARAMEHMETOĞLU- Mustafa   KOCATÜRK- Recep YERLİKAYA Ergün PEKTAŞ-Niyazi SOLMAZ -Nurcan AKKURT-Mehmet APTİ

 

 

BAŞKAN : Gündem harici Birinci Maddesi; İlçemize doğalgaz gelmesi için Enerji Piyasası Kurulunun istemiş olduğu 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4. maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 70. maddesi okundu ve gündeme alınıp alınmaması hususu oy birliği ile gündeme alındı.

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4. maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 70. maddesi uyarınca;

 

1-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen AGDAŞ Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş’nin dağıtım bölgesinde belediyemizin de dahil edilmesine,

2-Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken aynı kanunu ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için diğer belediyelerle müşterek hareket edilmesine

3-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım şirketinin;

a)Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak Kaynarca Belediyesi sınırları içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine gecikmesizin izin verileceğinin,

b)Kaynarca Belediyesi sınırları içerisinde gerçekleştirileceği doğal gaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin altyapı çalışmaları kapsamında dağıtım şirketinden yüzey kaplama ve/veya zemin tahrip bedeli gibi (asfalt, parke,beton vb.) her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edilmeyeceği ve kaplamaların her hangi bir bedel talep edilmeksizin Belediyemiz tarafından yapılacağının,

c) Kaynarca İlçesinde, dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında İmar ve altyapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceğinin,

d)Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılacağının,

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                 Seçkin KANYILMAZ                 Mehmet Seyfi TIKNAZ             

Belediye Başkanı                                   Meclis  Katibi                                Meclis  Katibi

 

 

 

 

                                                                                                                                          

T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 01.03.2017

53401411-19

Muharip Gaziler Derneğine yer tahsisi

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ - İsmail GÜLER-Turhan ZENGİN-Recep BOĞAZ–Mehmet Seyfi TIKNAZ-M. KARAMEHMETOĞLU- Mustafa   KOCATÜRK- Recep YERLİKAYA Ergün PEKTAŞ-Niyazi SOLMAZ -Nurcan AKKURT-Mehmet APTİ

 

 

 

BAŞKAN : Gündem harici İkinci maddesine istinaden, Kaynarca Muharip Gaziler Derneğinin 01.03.2017 tarihli ve 182 Sayılı dilekçeleri ile Belediyemize ait eski pasajda  Kat 1 de boş bulunan 15/G, 15/H ve 15/I nolu dükkanların kendilerine 07.04.2014 tarihinde tahsis edilmiş olup, dilekçelerinde belirtmiş olduğu üzere sadece 15/G No’lu dükkanın tahsis yapılması hususunun gündeme alınıp alınmaması hususu oy birliği le gündeme alındı ve söz konusu 15/G nolu dükkanın söz konusu derneğe 5 yıl süre ile bila bedelsiz olarak tahsis edilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.         

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                               Seçkin KANYILMAZ                                  Mehmet Seyfi TIKNAZ          

Belediye Başkanı                                   Meclis  Katibi                                   Meclis  Katibi

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

                                                                                                                                          

T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 01.03.2017

53401411-20

Arsa Takas Talebi

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ - İsmail GÜLER-Turhan ZENGİN-Recep BOĞAZ–Mehmet Seyfi TIKNAZ-M. KARAMEHMETOĞLU- Mustafa   KOCATÜRK- Recep YERLİKAYA Ergün PEKTAŞ-Niyazi SOLMAZ -Nurcan AKKURT-Mehmet APTİ

 

 

 

BAŞKAN : Gündem harici Üçüncü maddesine istinaden,  2826 Sayılı Kulaklı Tarım Kredi Kooperatifinin 28.02.2017 Tarih ve 117 Sayılı yazılarında istenilen mülkiyeti Kulaklı Tarım Kredi Koop. ait Kulaklı Mahallesi Baylar Düzü Mevkiinde 614 No’lu  6.260,00 m2 çayır vasfındaki arazi ile Belediyemize ait Kayacık Mahallesi Sulamlık Mevkii 2774 No’lu 4.561,63 m2 tarla vasfındaki arazinin bila bedelli olarak takas edilmesi hususunun gündeme alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde gündeme alındı ve konunun araştırılması içi İmar Komisyonuna havale edilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.         

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                               Seçkin KANYILMAZ                                  Mehmet Seyfi TIKNAZ          

Belediye Başkanı                                   Meclis  Katibi                                   Meclis  Katibi

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

                                                                        

 

                                                        

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

ZEYNUR ÖZEL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79