Şubat Ayı Meclis Kararları

Şubat Ayı Meclis Kararları

                           T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 01.02.2017

53401411-12

Denetim Komisyonu seçilmesi Hk.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

Meclis Başkanı : Zeynur ÖZEL  

ÜYELER:  Seçkin KANYILMAZ-İsmail GÜLER-Turhan ZENGİN   -Mehmet TIKNAZ-Recep YERLİKAYA - Mustafa   KOCATÜRK-  Ergün ÖZTÜRK- Hatice MERMER- Mahmut KARAMEHMETOĞLU-Mehmet APTİ- Ergün PEKTAŞ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT  

 

KONU : Denetim Komisyonu seçimi

 

BAŞKAN :  Gündemin İkinci maddesinden de anlaşılacağı üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi gereğince 3 kişilik Denetim Komisyonunun seçimi için yapılan  gizli oylamada (14) oy alan Recep BOĞAZ, (14) oy alan Ergün ÖZTÜRK ve (14) oy alan Nurcan AKKURT Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmişlerdir.   

 

 

Zeynur ÖZEL                            Seçkin KANYILMAZ                       Mehmet Seyfi TIKNAZ

Meclis Başkanı                                  Meclis Katibi                                     Meclis  Katibi

 

 

                                                                                                                                

 

                           T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 01.02.2017

53401411-13

İmar Değişikliği Talebi

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ - İsmail GÜLER-Turhan ZENGİN-Mehmet Seyfi TIKNAZ- – Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Mustafa   KOCATÜRK- Recep YERLİKAYA Ergün PEKTAŞ-Niyazi SOLMAZ -Nurcan AKKURT-Mehmet APTİ –Ergün ÖZTÜRK-Hatice MERMER

 

 

 

BAŞKAN : Gündemin ikinci maddesi, Belediyemiz Fen  İşleri Müdürlüğüne gelen  05/01/2016 tarihli 9 nolu 18.01.2017 tarihli 39 nolu  dilekçeler  gündeme alınması talebi oybirliği ile kabul edilip,

   Süreyya KIZMAZ-Hilmi KIZMAZ ve Yusuf MUT  05.01.2017 tarihli 9 nolu ve  Musa HELVACI 18.01.2017 tarihli 39 nolu dilekçelerinde belirtilen; İlçemiz tapunun Hatipler Mahallesi Şehit Ercan KARADAĞ Caddesi   sağ tarafındaki 249 ada-251 ada-256 ada -257 nolu adalardaki   taşınmazların ayrık nizam dan.  bitişik nizama dönüştürülme talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisimizce oy birliği ile  kabul verildi.

 

 

Zeynur ÖZEL                               Seçkin KANYILMAZ                                Mehmet Seyfi TIKNAZ         

Belediye Başkanı                                   Meclis  Katibi                                Meclis  Katibi

 

                                                                                                                               

 

                           T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 01.02.2017

53401411-14

Sermaye Ödenmesi Talebi

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ - İsmail GÜLER-Turhan ZENGİN-Mehmet Seyfi TIKNAZ- – Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Mustafa   KOCATÜRK- Recep YERLİKAYA Ergün PEKTAŞ-Niyazi SOLMAZ -Nurcan AKKURT-Mehmet APTİ –Ergün ÖZTÜRK-Hatice MERMER

 

 

 

BAŞKAN : Gündem harici Birinci maddesi; Kaynarca Grup İnşaat Madencilik Gıda Petrol San. Tic.A.Ş. nin 01.02.2017 Tarihli 2017/3 Sayılı Kararı doğrultusunda sermaye ödenmesi talebinin gündeme alınıp, alınmamasını oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde gündeme alındı ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75.Maddesinin (a) fıkrası gereğince, Belediyemizden hesabından Şirket hesabına 50.000,00 Tl. aktarılması belirlenmiş olup, ödenmemiş bulunan 37.500,00 Tl. kısmının şirketimiz banka hesabına engeç Şubat ayı içerisinde 7.500,00 Tl., Mart ayı içerisinde 10.000,00 Tl. , Nisan ayı içerinde 10.000,00 Tl. ve Mayıs ayı içerisinde 10.000,00 Tl. olarak ödenmesi, Belediye Meclisimizce oy birliği ile  kabul verildi.

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                               Seçkin KANYILMAZ                                Mehmet Seyfi TIKNAZ         

Belediye Başkanı                                   Meclis  Katibi                                Meclis  Katibi

 

                                                                                                                               

 

                           T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 01.02.2017

53401411-15

Taşocağı kiralama talebi

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ - İsmail GÜLER-Turhan ZENGİN-Mehmet Seyfi TIKNAZ- – Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Mustafa   KOCATÜRK- Recep YERLİKAYA Ergün PEKTAŞ-Niyazi SOLMAZ -Nurcan AKKURT-Mehmet APTİ –Ergün ÖZTÜRK-Hatice MERMER

 

 

 

BAŞKAN : Gündem harici İkinci maddesi; Kaynarca Grup İnşaat Madencilik Gıda Petrol San. Tic.A.Ş. nin 31.01.2017 Tarihli 2017/2 Sayılı Kararı doğrultusunda Tapunun Sakarya İli Kaynarca İlçesi Kızılcaali Mahallesi 145 Ada, 155 Parselde bulunan taş ocağının kiralanma isteğinin gündeme alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde gündeme alındı ve5393 Sayılı Belediye Kanunun 75.Maddesinin (d) fıkrası gereğince, Belediyemize ait taşocağının 10 yıl süre ile Kaynarca Grup İnşaat Madencilik Gıda Petrol San. Tic.A.Ş.ye kiralanmasına, 2017 yılı için aylık 1.000,00 Tl. kira bedeli üzerinden ve diğer yıllarda kira artışının tefe tüfe oranında yapılması Belediye Meclisimizce oy birliği ile  kabul verildi.

 

 

 

Zeynur ÖZEL                               Seçkin KANYILMAZ                                Mehmet Seyfi TIKNAZ         

Belediye Başkanı                                   Meclis  Katibi                                Meclis  Katibi

 

                           T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

01.02.2017

53401411-16

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Genel Müdürlüğünden  1 Adet Otobüsün hibe olarak istenmesi 

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ - İsmail GÜLER-Turhan ZENGİN-Mehmet Seyfi TIKNAZ- – Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Mustafa   KOCATÜRK- Recep YERLİKAYA Ergün PEKTAŞ-Niyazi SOLMAZ -Nurcan AKKURT-Mehmet APTİ –Ergün ÖZTÜRK-Hatice MERMER

 

 

 

BAŞKAN :  Gündem harici Üçüncü Maddesinden de  anlaşılacağı üzere; 6360 Sayılı Büyükşehir Kanunu kapsamında sorumluluk alanlarımızın artmasından dolayı Belediyemizin daha etkin ve verimli bir şekilde hizmet sunabilmesi açısından Otobüs ihtiyacı duyulmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İETT Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan 1 Adet Otobüsün Taşınır Mal yönetmeliğinin 31. Maddesine istinaden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İETT Genel Müdürlüğünden  Belediyemize HİBE olarak istenmesi hususunun gündeme alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde gündeme alınması ve 1 Adet Otobüsün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İETT Genel Müdürlüğünden hibe olarak istenmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                               Seçkin KANYILMAZ                                 Mehmet Seyfi TIKNAZ      

Belediye Başkanı                                   Meclis  Katibi                                Meclis  Katibi

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

ZEYNUR ÖZEL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79