2021 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI

 

2021 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

 

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

05.10.2021

53401411-53

Meclis Yoklaması  

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

 ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU- Recep BOĞAZ- Hatice TÜRKKIYISI -Şerifali AKGÜN- Okan PEKTAŞ -Azmi  ÇELEBİ - Kadir  AKTAŞ-Ali  KÜRECİ -Mustafa TAN- Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                                                         

 

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 05 Ekim 2021 Salı Günü saat 10:00’de 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

 

KARAR : 2021 EKİM ay’ı olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin açılış konuşmasının ardından Meclis Üyelerinin yapılan yoklaması sonucunda İlhan AKCAN, Seçkin AKCAN, Yılmaz ÇEVİK ve Furkan ONKUN’un mazeretlerinden dolayı izinli sayılması Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

Murat KEFLİ Kadir AKTAŞ Şerifali AKGÜN
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                                                                                            

                                                             

1

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

 

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

05.10.2021

53401411-54

Tarın ve Hayvancılık Komisyonu seçimi

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU- Recep BOĞAZ- Hatice TÜRKKIYISI   Şerifali AKGÜN- Okan PEKTAŞ -Azmi  ÇELEBİ - Kadir  AKTAŞ-Ali  KÜRECİ -Mustafa TAN- Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                                                        

 

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 05 Ekim 2021 Salı Günü saat 10:00’de 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

 

KARAR : Gündemin Birinci Maddesinden de anlaşılacağı üzere; Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyelerinin 1 Yıllık görev süresi dolduğundan açık oylama ile yapılan oylama sonucunda Okan PEKTAŞ, Kadir AKTAŞ, Mustafa TAN, Ergün GÜZELALP ve Ali KÜRECİ 1 yıllığına oy birliği ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyelikleri Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

Murat KEFLİ Kadir AKTAŞ Şerifali AKGÜN
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                                                                                            

                                                             

2

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

 

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

05.10.2021

53401411-55

Birden fazla yola cepheli olan parsellerin yol harcamalarına katılım bedelinin belirlenmesi.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU- Recep BOĞAZ- Hatice TÜRKKIYISI -Şerifali AKGÜN- Okan PEKTAŞ -Azmi  ÇELEBİ - Kadir  AKTAŞ-Ali  KÜRECİ -Mustafa TAN- Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                                                         

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 05 Ekim 2021 Salı Günü saat 10:00’de 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

 

KARAR :   Gündemin İkinci Maddesinden de anlaşılacağı üzere;  2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86’ncı ve 97’nci maddeleri, 5216 Sayılı Kanunun 8’inci Maddesi ve Aykome Çalışma Yönetmeliğine istinaden alınan yol harcamalarına katılım bedeli; birden fazla yola cepheli olan parseller ile ilgili hazırlanan 30.09.2021 tarihli İmar Komisyonu raporu okundu ve raporda belirtildiği şekilde Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

Murat KEFLİ Kadir AKTAŞ Şerifali AKGÜN
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                                                                                            

                                                             

3

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

05.10.2021

53401411-56

Belediye Gelirleri Kanunu’na istinaden alınacak Kat Mülkiyeti ve Kat İttifakı Onay Ücreti.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU- Recep BOĞAZ- Hatice TÜRKKIYISI -Şerifali AKGÜN- Okan PEKTAŞ -Azmi  ÇELEBİ - Kadir  AKTAŞ-Ali  KÜRECİ -Mustafa TAN- Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                                                        

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 05 Ekim 2021 Salı Günü saat 10:00’de 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

 

KARAR :  Gündemin Üçüncü Maddesinden de anlaşılacağı üzere;  2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine istinaden alınacak olan kat mülkiyeti veya kat ittifakı onay ücreti tarifesi ile ilgili 30.09.2021 tarihinde hazırlanan ve oy çokluğu ile kabul edilen Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu ve teklif edildiği şekilde Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

Murat KEFLİ Kadir AKTAŞ Şerifali AKGÜN
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                                                                                            

                                                             

4

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

05.10.2021

53401411-57

Belediyemizin 2022 Yılı Taslak Mali Bütçesi.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

  ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU- Recep BOĞAZ- Hatice TÜRKKIYISI -Şerifali AKGÜN- Okan PEKTAŞ -Azmi  ÇELEBİ - Kadir  AKTAŞ-Ali  KÜRECİ -Mustafa TAN- Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                                                        

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 05 Ekim 2021 Salı Günü saat 10:00’de 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

 

KARAR  Gündemin Dördüncü Maddesinden de anlaşılacağı üzere;  Belediyemiz 2022 Yılı Taslak Mali Gider Bütçesi olarak Personel giderlerine (5.479.000,00) TL., Sosyal Güvenlik Prim gideri olarak (704.400,00) TL., Mal ve Hizmet alımları gideri olarak (9.9l5.640,00) TL. Faiz Gideri olarak (350.000,00) TL, Cari Transferler olarak (60.000,00) TL. Sermaye Gideri olarak (2.690.960,00) TL, Yedek Ödenek olarak (1.300.000,00) TL. olmak üzere toplam (20.500.000.00) TL., ödenek verilmiştir. Belediyemizin 2022 Mali Yılı Taslak Gelir Bütçesi olarak Vergi Gelirlerine (6.083.000,00) TL., Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerine (2.5l2.000,00) TL., Alınan Bağışlar Yardımlar olarak (150.000,00) TL., Diğer Gelirlere (11.055.000,00) TL., Sermaye Gelirlerine (700.000,00) TL., Toplam (20.500.000,00) TL, Ödenek konularak denklik sağlanmıştır. Belediyemizin 2022 Yılı Taslak Mali Bütçesi ile ilgili 21.09.2021 tarihinde hazırlanan Plan Bütçe Komisyonu raporunda belirtildiği şekilde Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

Murat KEFLİ Kadir AKTAŞ Şerifali AKGÜN
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                                                                                            

                                                             

5

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

05.10.2021

53401411-58

2022 Yılı Gelir Tarifeleri Artış Oranının Belirlenmesi.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU- Recep BOĞAZ- Hatice TÜRKKIYISI -Şerifali AKGÜN- Okan PEKTAŞ -Azmi  ÇELEBİ - Kadir  AKTAŞ-Ali  KÜRECİ -Mustafa TAN- Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                                                        

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 05 Ekim 2021 Salı Günü saat 10:00’de 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

 

KARAR : Gündemin Beşinci Maddesinden de anlaşılacağı üzere; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 97’nci Maddesine istinaden hazırlanan Ek’te sunulan listede belirtilen Gelir Tarifelerinde 2022 yılı için artış oranının belirlenmesi ile ilgili 21.09.2021 tarihinde hazırlanan Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu ve komisyon raporunda belirtildiği şekilde %10 artış yapılması  Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

Murat KEFLİ Kadir AKTAŞ Şerifali AKGÜN
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                                                                                            

                                                             

6

,

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

05.10.2021

53401411-59

Cadde ve Sokak İsmi Verilmesi

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

 ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU- Recep BOĞAZ- Hatice TÜRKKIYISI -Şerifali AKGÜN- Okan PEKTAŞ -Azmi  ÇELEBİ - Kadir  AKTAŞ-Ali  KÜRECİ -Mustafa TAN- Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                                                        

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 05 Ekim 2021 Salı Günü saat 10:00’de 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

 

KARAR : Gündemin Altıncı Maddesinden de anlaşılacağı üzere; İlçemiz Hatipler Mahallesinde bulunan 198 ada 24 parselin bulunduğu alan İçişleri Bakanlığınca yapılan numarataj çalışmalarında sehven hata ile Kertil Mahallesi Sokağı olarak isimlendirilmiş olduğu tespit edilmiştir. İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonrasında söz konusu ada parselin bulunduğu alanın ilçemiz Hatipler Mahallesi sınırları içerisine alınmış olup; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’nci maddesi (n) fıkrasına istinaden, Bahse konu ada parselin bulunduğu alanda mevcut yolun adres kayıt sistemine uygun olarak Mürteza YÜKSEL Caddesi (Orta Mahalleden gelen Mürteza YÜKSEL caddesinin devamı olarak) ve Turnalı Mahallesi İşaret Mahallesi mevkiinde bulunan yol kamulaştırması sebebiyle oluşan 0 ada 1446 ve 1460 parseller arasında başlayıp 0 ada 1458 ve 1471 parseller arasında biten yolun ''İŞARET/13'' sokak olarak yeni isim verilmesi hususu görüşüldü ve incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.  

 

 

 

 

Murat KEFLİ Kadir AKTAŞ Şerifali AKGÜN
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                                                                                            

                                                             

7

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

05.10.2021

53401411-60

Sayısal olarak hazırlanan kırsal yerleşik alan ve civarının onaylanması

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

 ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU- Recep BOĞAZ- Hatice TÜRKKIYISI -Şerifali AKGÜN- Okan PEKTAŞ -Azmi  ÇELEBİ - Kadir  AKTAŞ-Ali  KÜRECİ -Mustafa TAN- Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                                                        

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 05 Ekim 2021 Salı Günü saat 10:00’de 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

KARAR : Gündemin Yedinci Maddesinden de anlaşılacağı üzere; Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4’üncü Maddesinin 34’üncü fıkrasında “Kırsal yerleşik alan ve civarı: Büyükşehirlerde, İmar Kanununun 8’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında kırsal özelliğinin devam ettiği İlçe Belediye Meclisinin teklifi üzerine Büyükşehir Belediye Meclisince kararlaştırılan yerlerde cami, köy konağı gibi ortak yapıları ile yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarından geçirilen çizginin içinde kalan alan kırsal yerleşik alanı; bu çizgi ile en fazla 300 metre dışından geçirilecek olan ve İlçe Belediye Meclisinin teklifi üzerine Büyükşehir Belediye Meclisince karara bağlanan sınırın içinde kalan alan kırsal yerleşik alan civarını tanımlar” denilmektedir.

İmar kanununun 27. Maddesinde ise:Çevre düzeni planında açıkça belirtilmediği takdirde, ihtiyaç duyulması hâlinde, köyün gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi de dikkate alınarak (…) özel kanunlara ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu alanlarda yapılaşma kararı ve ifraz şartları Belediye sınırı İl sınırı olan yerlerde Büyükşehir Belediye Meclisi, diğer yerlerde İl Genel Meclisi kararı ile belirlenir. Tespitler kadastro paftasına işlenerek tapu sicilinde belirtilir. İhtiyaç duyulması hâlinde mevcut köy yerleşik alan sınırları İl Genel Meclislerince yeniden belirlenebilir.” denilmektedir.

Bu bilgiler doğrultusunda, 3194 Sayılı İmar Kanunu ‘nun 8 ve 27’nci Maddelerinin ilgili hükümleri doğrultusunda Sabırlı, Eğrioğlu, Müezzinler, Turnalı ve Taşoluk Mahallelerine ilişkin daha önce il idare kurulunca belirlenen yerleşik alan sınırı aynı kabul edilerek kırsal yerleşik alan olarak belirlenmiş ve kırsal yerleşik alan civarı sınırı oluşturularak haritalara aktarılmış ve sayısal hale getirilmiştir.

Sayısal olarak hazırlanan kırsal yerleşik alan ve civarının onaylanması hususunu Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

Murat KEFLİ Kadir AKTAŞ Şerifali AKGÜN
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                                                                                            

                                                             

8

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

05.10.2021

53401411-61

2022 Mali Yılı Maktu Vergi Harçların miktar ve tutarları

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

 ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU- Recep BOĞAZ- Hatice TÜRKKIYISI -Şerifali AKGÜN- Okan PEKTAŞ -Azmi  ÇELEBİ - Kadir  AKTAŞ-Ali  KÜRECİ -Mustafa TAN- Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                                                        

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 05 Ekim 2021 Salı Günü saat 10:00’de 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

 

KARAR :  Gündemin Sekizinci Maddesinden de anlaşılacağı üzere; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 96’ncı Maddesinin (A) fıkrasının, 2’nci Paragrafında sayılan 2022 Mali Yılı Maktu Vergi ve Harçların miktar ve tutarlarının mahallin çeşitli semtleri arasında sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate almak sureti ile Belediyelerin 4 guruba ayrılması, Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartı ile Belediyemize ait maktu Vergi Harçların miktar ve tutarları ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu ve komisyon raporunda belirtildiği şekilde 4 grup olarak değerlendirilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

Murat KEFLİ Kadir AKTAŞ Şerifali AKGÜN
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                                                                                            

                                                             

9

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

 

                     

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

05.10.2021

53401411-62

Toplu Taşıma ve Otopark

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

 ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU- Recep BOĞAZ- Hatice TÜRKKIYISI -Şerifali AKGÜN- Okan PEKTAŞ -Azmi  ÇELEBİ - Kadir  AKTAŞ-Ali  KÜRECİ -Mustafa TAN- Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                                                        

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 05 Ekim 2021 Salı Günü saat 10:00’de 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

 

KARAR :  Gündem Harici Birinci Maddesinden de anlaşılacağı üzere; Meclis Üyesi Mustafa TAN tarafından Otopark ve Mahallelerin ulaşım sorunu ile ilgili teklifleri oy birliği ile gündeme alındı. Bahse konu teklif incelenmek üzere Tarım ve hayvancılık Komisyonuna havale edilmesi  Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

Murat KEFLİ Kadir AKTAŞ Şerifali AKGÜN
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                                                                                            

                                                             

10

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

 

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

05.10.2021

53401411-63

Kilitli Parke Fabrikası Kurulması Hk.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

 ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU- Recep BOĞAZ- Hatice TÜRKKIYISI -Şerifali AKGÜN- Okan PEKTAŞ -Azmi  ÇELEBİ - Kadir  AKTAŞ-Ali  KÜRECİ -Mustafa TAN- Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                                                        

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 05 Ekim 2021 Salı Günü saat 10:00’de 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

 

KARAR :  Gündem Harici İkinci Maddesinden de anlaşılacağı üzere; Meclis Üyesi Mustafa TAN tarafından asfalt maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle kilitli parke fabrikası kurularak ara sokaklara kilitli parke döşenmesi ile ilgili teklifleri oy birliği ile gündeme alındı. Bahse konu teklif incelenmek üzere İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi  Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

Murat KEFLİ Kadir AKTAŞ Şerifali AKGÜN
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                                                                                            

                                                             

11

 

 

MURAT KEFLİ

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

SİTE İÇİ LİNKLER

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79