2021 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

 

2021 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

07.09.2021

53401411-44

Meclis Yoklaması  

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

ÜYELER: Ali KÜRECİ-Ali AKGÜNOĞLU-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Kadir AKTAŞ-Recep BOĞAZ-Seçkin KANYILMAZ-Yılmaz ÇEVİK-Şerifali AKGÜN- Mustafa TAN-Ergün GÜZELALP                                                      

 

 

 

Kaynarca Belediye Meclisi 07.09.2021 Salı günü saat 10:00 da 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi uyarınca Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

 

KARAR : 2021 AĞUSTOS  ay’ı olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin açılış konuşmasının ardından Meclis Üyelerinin yapılan yoklaması sonucunda Okan PEKTAŞ, Seçkin AKÇAN, Hatice TÜRKKIYISI ve Furkan ONKUN’un mazeretlerinden dolayı izinli sayılması Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

Murat KEFLİ Kadir AKTAŞ Recep BOĞAZ
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                                                                                            

                                                             

1

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

 

    

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

07.09.2021

53401411-45

Sosyal denge tazminatı sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali KÜRECİ-Ali AKGÜNOĞLU-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Kadir AKTAŞ-Recep BOĞAZ-Seçkin KANYILMAZ-Yılmaz ÇEVİK-Şerifali AKGÜN- Mustafa TAN-Ergün GÜZELALP                                                      

 

KARARIN ÖZÜ : Sosyal denge tazminatı sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 07 Eylül 2021 Salı Günü saat 10:00’de 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

Gündem Birinci Maddesini oluşturan; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun Mahalli İdarelerde Sözleşme İmzalanması başlıklı 32’nci maddesi (Değişik 4.4.2012- 6289/ 22 md.)  27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin  Ek-15 maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine Belediyelerde Belediye Başkanının teklif  üzerine  Belediye Meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminat tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idareden çok üyeye sahip sendikanın  genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile Belediyelerde Belediye  Başkanı  arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen yedi ay içerisinde sözleşme yapılabilir. Bu sözleşme bu kanunun uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılmaz ve bu kapsamda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz. Yapılacak sözleşme, toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak uygulanır ve sözleşme süresi hiçbir şekilde izleyen mahalli idareler genel seçim tarihini geçemez hükmündedir.

       Anılan Kanununun geçici 14’üncü maddesi ile belirlenen esaslar dahilinde Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki kamu görevlilerinin yerel yönetim hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan yetkili memur sendikası ile Belediyemiz arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

  

                                                                                                                                          

Murat KEFLİ Kadir AKTAŞ Recep BOĞAZ
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

 

 

 

2

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ 

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

07.09.2021

53401411-46

Arifağa Mahallesi F24C08D4 Pafta, 500 ada 101-121-170-171 parsel nolu taşınmazlar için yol açılması için Kamulaştırma işlemi.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali KÜRECİ-Ali AKGÜNOĞLU-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Kadir AKTAŞ-Recep BOĞAZ-Seçkin KANYILMAZ-Yılmaz ÇEVİK-Şerifali AKGÜN- Mustafa TAN-Ergün GÜZELALP                                                      

 

 

KARARIN ÖZÜ : Arifağa Mahallesi F24C08D4 Pafta, 500 ada 101-121-170-171 parsel nolu taşınmazlar için yol açılması için Kamulaştırma işlemi.

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 07 Eylül 2021 Salı Günü saat 10:00’de 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

Gündemin ikinci maddesini oluşturan; Arifağa Mahallesi F24C08D4 Pafta, 500 ada 101-121-170-171 parsel nolu taşınmazların 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 5’inci maddesi 3’üncü fıkrası ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8’inci maddesi gereğince yol açılması için kamulaştırma işleminin yapılıp yapılmayacağı hususunun incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

Murat KEFLİ Kadir AKTAŞ Recep BOĞAZ
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                        

                                                                                                                        

 

 

3

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ


 

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

07.09.2021

53401411-47

Birden fazla yola cepheli olan parsellerin yol harcamalarına katılım bedelinin belirlenmesi.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali KÜRECİ-Ali AKGÜNOĞLU-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Kadir AKTAŞ-Recep BOĞAZ-Seçkin KANYILMAZ-Yılmaz ÇEVİK-Şerifali AKGÜN- Mustafa TAN-Ergün GÜZELALP                                                      

 

 

KARARIN ÖZÜ : Birden fazla yola cepheli olan parsellerin yol harcamalarına katılım bedelinin belirlenmesi.

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 07 Eylül 2021 Salı Günü saat 10:00’de 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

Gündemin üçüncü maddesini oluşturan; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86’ncı ve 97’nci maddeleri, 5216 Sayılı Kanunun 8’inci Maddesi ve Aykome Çalışma Yönetmeliğine istinaden alınan yol harcamalarına katılım bedeli; birden fazla yola cepheli olan parsellerin durumunun incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

                                                                                                                                              

Murat KEFLİ Kadir AKTAŞ Recep BOĞAZ
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                        

                                                                                                                                               

4

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ


 

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

07.09.2021

53401411-48

1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı askı itirazları ile ilgili İmar Komisyonu Raporu.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali KÜRECİ-Ali AKGÜNOĞLU-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Kadir AKTAŞ-Recep BOĞAZ-Seçkin KANYILMAZ-Yılmaz ÇEVİK-Şerifali AKGÜN- Mustafa TAN-Ergün GÜZELALP                                                      

 

 

KARARIN ÖZÜ : 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı askı itirazları ile ilgili İmar Komisyonu Raporu.

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 07 Eylül 2021 Salı Günü saat 10:00’de 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

Gündemin dördüncü maddesini oluşturan; Kaynarca İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı askı itirazları Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi 12.04.2021 tarih ve 4/198 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Belediyemizce 14.06.2021 tarihinde askıya çıkarılan ve 17.07.2021 tarihinde askıdan indirilen 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planına yapılan itirazlar incelemesi için 03.08.2021 tarih 43 Sayılı Meclis Kararı İmar Komisyonuna sevk edilmiştir. Bahse konu itirazlar 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8-b Maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine göre incelenerek 31.08.2021 tarihinde hazırlanan 2021/5 Sayılı İmar Komisyon Raporunda belirtildiği şekliyle KABULÜNE, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

                                                                                                                                              

Murat KEFLİ Kadir AKTAŞ Recep BOĞAZ
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                        

                                                                                                                                               

5

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ


 

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

07.09.2021

53401411-49

Belediye Gelirleri Kanunu’na istinaden alınacak Kat Mülkiyeti ve Kat İttifakı Onay Ücreti.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali KÜRECİ-Ali AKGÜNOĞLU-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Kadir AKTAŞ-Recep BOĞAZ-Seçkin KANYILMAZ-Yılmaz ÇEVİK-Şerifali AKGÜN- Mustafa TAN-Ergün GÜZELALP                                                      

 

 

KARARIN ÖZÜ : Belediye Gelirleri Kanunu’na istinaden alınacak Kat Mülkiyeti ve Kat İttifakı Onay Ücreti.

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 07 Eylül 2021 Salı Günü saat 10:00’de 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

Gündemin beşinci maddesini oluşturan; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97’nci maddesine istinaden alınacak olan kat mülkiyeti veya kat ittifakı onay ücreti tarifesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan teklifin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

                                                                                                                                              

Murat KEFLİ Kadir AKTAŞ Recep BOĞAZ
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                        

                                                                                                                                               

6

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ


 

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

07.09.2021

53401411-50

Belediyemizin 2022 Yılı Taslak Mali Bütçesi.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali KÜRECİ-Ali AKGÜNOĞLU-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Kadir AKTAŞ-Recep BOĞAZ-Seçkin KANYILMAZ-Yılmaz ÇEVİK-Şerifali AKGÜN- Mustafa TAN-Ergün GÜZELALP                                                      

 

 

KARARIN ÖZÜ : Belediyemizin 2022 Yılı Taslak Mali Bütçesi.

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 07 Eylül 2021 Salı Günü saat 10:00’de 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

Gündemin Altıncı maddesini oluşturan; Belediyemizin 2022 Yılı Taslak Mali Bütçesi Belediye Encümeni tarafından görüşülerek 01.09.2021 tarih ve 247 Sayılı Encümen Kararı ile kabul edilmiştir. 2022 Yılı Taslak Mali Gider Bütçesi olarak Personel giderlerine (5.479.000,00) TL., Sosyal Güvenlik Prim gideri olarak (704.400,00) TL., Mal ve Hizmet alımları gideri olarak (9.9l5.640,00) TL. Faiz Gideri olarak (350.000,00) TL, Cari Transferler olarak (60.000,00) TL. Sermaye Gideri olarak (2.690.960,00) TL, Yedek Ödenek olarak (1.300.000,00) TL. olmak üzere toplam (20.500.000.00) TL., ödenek verilmiştir. Belediyemizin 2022 Mali Yılı Taslak Gelir Bütçesi olarak Vergi Gelirlerine (6.083.000,00) TL., Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerine (2.5l2.000,00) TL., Alınan Bağışlar Yardımlar olarak (150.000,00) TL., Diğer Gelirlere (11.055.000,00) TL., Sermaye Gelirlerine (700.000,00) TL., Toplam (20.500.000,00) TL, Ödenek konularak denklik sağlanmıştır.         2022 Yılı Taslak Mali Bütçesi incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

                                                                                                                                              

Murat KEFLİ Kadir AKTAŞ Recep BOĞAZ
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                        

                                                                                                                                               

7

 

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ


 

MECLİS K A R A R I

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

07.09.2021

53401411-51

2022 Yılı Gelir Tarifeleri Artış Oranının Belirlenmesi.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali KÜRECİ-Ali AKGÜNOĞLU-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Kadir AKTAŞ-Recep BOĞAZ-Seçkin KANYILMAZ-Yılmaz ÇEVİK-Şerifali AKGÜN- Mustafa TAN-Ergün GÜZELALP                                                      

 

 

KARARIN ÖZÜ : 2022 Yılı Gelir Tarifeleri Artış Oranının Belirlenmesi.

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 07 Eylül 2021 Salı Günü saat 10:00’de 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

Gündemin Yedinci maddesini oluşturan; Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 97’nci Maddesine istinaden hazırlanan Gelir Tarifelerinde 2022 yılı fiyatlarının belirlenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

                                                                                                                                              

Murat KEFLİ Kadir AKTAŞ Recep BOĞAZ
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                        

                                                                                                                                               

8

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ


 

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

07.09.2021

53401411-52

Ömerağa Mahallesi Yeni Sokak İsimleri.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali KÜRECİ-Ali AKGÜNOĞLU-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Kadir AKTAŞ-Recep BOĞAZ-Seçkin KANYILMAZ-Yılmaz ÇEVİK-Şerifali AKGÜN- Mustafa TAN-Ergün GÜZELALP                                                      

 

 

KARARIN ÖZÜ : Ömerağa Mahallesi Yeni Sokak İsimleri.

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 07 Eylül 2021 Salı Günü saat 10:00’de 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

Gündemin Sekizinci maddesini oluşturan; Ömerağa Mahallesi Çakaltepe mevkii 145 ada 167 nolu parselin İçişleri Bakanlığınca yapılan numarataj çalışmalarında sehven Söğütlü İlçesi Fındıklı Sokak olarak isimlendirilmiş olduğu tespit edilmiştir. İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonrasında söz konusu ada parsel Belediyemiz sınırları içerisine alınmış olup; Bahse konu yollara adres kayıt sistemine uygun olarak 29001 sokaktan 167 nolu parsel istikametine giden sokağa 29005 ve 29005 sokatan 167 nolu parsele bağlanan ve mevzi imar planı ile yeni açılan sokağa da 29013 olarak yeni sokak ismi verilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

                                                                                                                                              

Murat KEFLİ Kadir AKTAŞ Recep BOĞAZ
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                        

                                                                                                                                               

9

 

MURAT KEFLİ

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

SİTE İÇİ LİNKLER

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79