2021 Yılı Ağustos Ayı Meclis Kararları

 

2021 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI

 

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

03.08.2021

53401411-37

Meclis Yoklaması  

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

 ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin AKCAN- Recep BOĞAZ Hatice TÜRKKIYISI Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-  Yılmaz  ÇEVİK- Azmi  ÇELEBİ - Kadir  AKTAŞ – Furkan ONKUN -Ali  KÜRECİ -Mustafa TAN- Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                                                         

 

 

Kaynarca Belediye Meclisi 03.08.2021 Salı günü saat 10:00 da 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi uyarınca Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

 

BAŞKAN : 2021 AĞUSTOS  ay’ı olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin açılış konuşmasının ardından Meclis Üyelerinin yapılan yoklaması sonucunda Okan PEKTAŞ’ın mazeretinden dolayı idari izinli sayılması Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

    Murat KEFLİ                                     Kadir AKTAŞ                                       Furkan ONKUN

Belediye Başkanı                                Meclis Katibi                                       Meclis Katibi

 

1

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

 

    

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

03.08.2021

53401411-38

2022 Yılı Maktu Vergi ve Harçlar Tarifesi 

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin AKCAN- Recep BOĞAZ Hatice TÜRKKIYISI Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-  Yılmaz  ÇEVİK- Azmi  ÇELEBİ - Kadir  AKTAŞ – Furkan ONKUN -Ali  KÜRECİ -Mustafa TAN- Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                                                        

 

BAŞKAN : Gündemin Birinci Maddesi; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 96. Maddesinin (A) fıkrasının, 2. Paragrafında sayılan 2021 Mali Yılı Maktu Vergi ve Harçların miktar ve tutarlarının mahallin çeşitli semtleri arasında sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate almak sureti ile Belediyelerin 4 guruba ayrılması, Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartı ile Belediyemize ait 2022 yılı maktu Vergi Harçların miktar ve tutarlarının Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülmek üzere havalesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                              

     Murat KEFLİ                                     Kadir AKTAŞ                                   Furkan ONKUN

Belediye Başkanı                                Meclis Katibi                                       Meclis Katibi

                                                                        

 

 

 

2

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ 

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 

03.08.2021

 

53401411-39

 Kulaklı Mahallesinde bulunan Belediyemize ait 746 Ada 81 Parsel (2.521,36 m²) numaralı tarlanın S.S. Sakarya Bölge Hayvancılık Kooperatifleri Birliği tarafından 49 yıllığına kiralanması talebinin 

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

  ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin AKCAN- Recep BOĞAZ Hatice TÜRKKIYISI Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-  Yılmaz  ÇEVİK- Azmi  ÇELEBİ - Kadir  AKTAŞ – Furkan ONKUN -Ali  KÜRECİ -Mustafa TAN- Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                                                                                                                  

 

BAŞKAN : Gündemin İkinci Maddesinden de anlaşılacağı üzere; Kulaklı Mahallesinde bulunan Belediyemize ait 746 Ada 81 Parsel (2.521,36 m²) numaralı tarlanın S.S. Sakarya Bölge Hayvancılık Kooperatifleri Birliği tarafından 49 yıllığına kiralanması talebi incelenmiş olup, 10 yıllığına 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Arttırma usulü ile ihale yoluyla kiraya verilmesi için Belediye Başkanı Murat KEFLİ ve Belediye Encümenine yetki verilmesine   Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                              Murat KEFLİ                                     Kadir AKTAŞ                                   Furkan ONKUN

Belediye Başkanı                                Meclis Katibi                                       Meclis Katibi

                                                                        

                                                                                                                        

 

 

3

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ


 

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

03.08.2021

53401411-40

Arifağa Mahallesi Kamulaştırma

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

 ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin AKCAN- Recep BOĞAZ Hatice TÜRKKIYISI Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-  Yılmaz  ÇEVİK- Azmi  ÇELEBİ - Kadir  AKTAŞ – Furkan ONKUN -Ali  KÜRECİ -Mustafa TAN- Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                                                                                                                   

 

BAŞKAN : Gündemin Üçüncü Maddesinden de anlaşılacağı üzere; İlçemiz Tapunun Arifağa Mahallesi F24C08D4 Pafta, 500 ada 101-118-119-120-121-122-170-171 parsel nolu taşınmazların 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 5’inci maddesi 3’üncü fıkrası ile 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 8’inci maddesi gereğince yol açılması için hazırlanan İmar Komisyonu Kararı okundu  kamu yararı olmadığından ilgili kamulaştırma teklifinin reddine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

Murat KEFLİ                                      Kadir AKTAŞ                                   Furkan ONKUN

Belediye Başkanı                                Meclis Katibi                                       Meclis Katibi

                                                                        

 

                                                                        

4

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ


 

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

03.08.2021

53401411-41

Kaynarca Grup İnşaat Madencilik Gıda Petrol San. ve Tic .A.Ş.ne Yönetim Kurulu ve Yönetici ataması için Belediye Başkanı Murat KEFLİ'ye yetki verilmesi

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

 ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin AKCAN- Recep BOĞAZ Hatice TÜRKKIYISI Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-  Yılmaz  ÇEVİK- Azmi  ÇELEBİ - Kadir  AKTAŞ – Furkan ONKUN -Ali  KÜRECİ -Mustafa TAN- Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                                                                                                                  

 

BAŞKAN : Gündemin Dördüncü Maddesinden de anlaşılacağı üzere; Kaynarca Grup İnşaat Madencilik Gıda Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş:ne Yönetim Kurulu ve Yönetici ataması için Belediye Başkanı Murat KEFLİ’ye yetki verilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde Kaynarca Grup İnşaat Madencilik Gıda Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş:ne yönetim kurulu ve yönetici ataması için Belediye Başkanı Murat KEFLİ’ye yetki verilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

    Murat KEFLİ                                     Kadir AKTAŞ                                  Furkan ONKUN

Belediye Başkanı                                Meclis Katibi                                       Meclis Katibi

                                                                        

                                                                        

 

                                                                        

5

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ


 

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

03.08.2021

53401411-42

Otopark Yönetmeliği gereğince Otopark Harcının Belirlenmesi

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

 ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin AKCAN- Recep BOĞAZ Hatice TÜRKKIYISI Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-  Yılmaz  ÇEVİK- Azmi  ÇELEBİ - Kadir  AKTAŞ – Furkan ONKUN -Ali  KÜRECİ -Mustafa TAN- Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                                                                                                                 

 

BAŞKAN : Gündem harici Birinci Maddesinden de anlaşılacağı üzere; 12.11.2018 tarih ve 10/686 sayılı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile Otopark yeri bölge gruplandırılması yapılarak Kaynarca Merkez Mahalleleri 4.grup, Kaynarca dış Mahalleleri (Köyler) 5.grup olarak belirlenmiş olup, 22.02.2018 tarih ve 30340 sayılı Otopark yönetmeliği 12.Maddesinde belirtilen grup değerlerine göre Kaynarca Merkez Mahalleleri grup değeri % 70, Kaynarca dış Mahalleleri (Köyler) grup değeri % 60 olarak belirlenmiştir. Otopark yönetmeliğinde birim otopark bedeli hesaplama formülü (A+B) x 20 x y;’dir. (Formül değerleri (A): Arsa payı, (B): Yapı birim maliyeti, (20): Otopark alanı, (y): Grup değeri) olarak belirlenen İmar Komisyon raporu okunarak  Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

    Murat KEFLİ                                     Kadir AKTAŞ                                   Furkan ONKUN

Belediye Başkanı                                Meclis Katibi                                       Meclis Katibi

 

                                                                        

6

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ


 

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

03.08.2021

53401411-43

Kaynarca ilçe merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı askı itirazlarının görüşülmesi.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin AKCAN- Recep BOĞAZ Hatice TÜRKKIYISI Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-  Yılmaz  ÇEVİK- Azmi  ÇELEBİ - Kadir  AKTAŞ – Furkan ONKUN -Ali  KÜRECİ -Mustafa TAN- Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                                                        

 

BAŞKAN : Gündem harici İkinci Maddesinden de anlaşılacağı üzere; Kaynarca ilçe merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı askı itirazları Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi 12.04.2021 tarih ve 4/198 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Belediyemizce 14.06.2021 tarihinde askıya çıkartılan ve 17.07.2021 tarihinde askıdan indirilen 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde itirazların incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              Murat KEFLİ                                   Kadir AKTAŞ                                 Furkan ONKUN

Belediye Başkanı                                Meclis Katibi                                       Meclis Katibi

                                                                        

 

                                                                        

7

MURAT KEFLİ

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

SİTE İÇİ LİNKLER

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79