2021 Yılı Mayıs ve Haziran Ayı Meclis Kararları

 

2021 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI

 

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

 

    

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

01.06.2021

53401411-33

Meclis Yoklaması  

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

 ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin AKCAN- Recep BOĞAZ Hatice TÜRKKIYISI Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-Okan PEKTAŞ -Yılmaz ÇEVİK Azmi ÇELEBİ -Kadir AKTAŞ -Ali KÜRECİ-Mustafa TAN- Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                                                         

 

 

Kaynarca Belediye Meclisi 01.06.2021 Salı günü saat 10:00 da 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi uyarınca Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

 

BAŞKAN : Haziran 2021 ay’ı olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin açılış konuşmasının ardından Meclis Üyelerinin yapılan yoklaması sonucunda Furkan ONKUN’un mazeretinden dolayı idari izinli sayılması Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

        Murat KEFLİ                                     Kadir AKTAŞ                                     Şerifali AKGÜN

Belediye Başkanı                                Meclis Katibi                                       Meclis Katibi

                                                                        

                     

 

 

 

1

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

 

    

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

01.06.2021

53401411-34

2020 Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

 ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin AKCAN- Recep BOĞAZ Hatice TÜRKKIYISI Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-Okan PEKTAŞ -Yılmaz ÇEVİK Azmi ÇELEBİ -Kadir AKTAŞ -Ali KÜRECİ-Mustafa TAN- Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                                                        

 

 

 BAŞKAN : Olağan gündemin Birinci Maddesinden de anlaşılacağı üzere; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi gereğince; Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 30 Sayılı Meclis Kararı ile 2020 Mali Yılı Kesin hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış ve 28.05.2021 Tarih ve 1 No’lu Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu ve Belediyemizin 2020 Mali Yılı içinde Gelir Tahakkuku olarak (19.757.498,29) TL. tahakkuk yapılıp, bu tahakkuktan (15.629.826,90) Tl. tahsil edilip tahsil edilemeyen (4.127.671,39) Tl. tahsil edilmek üzere 2021 yılına devredilmiştir.

Bu gelirlere istinaden 2020 Mali Yılı içinde (13.095.680,16) TL. olarak gider tahakkuku yapılıp, 2020 yılı içinde tediyeleri yapılmış olup, 2020 yılı gelir ve gider hesapları tetkik edilerek 2020 yılı Kesin Hesabı Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.         

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

   Murat KEFLİ                                     Kadir AKTAŞ                                   Şerifali AKGÜN

Belediye Başkanı                                Meclis Katibi                                       Meclis Katibi

                     

 

 

 

2

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ 

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

01.06.2021

53401411-35

Otopark Yönetmeliği gereğince Otopark Harcının Belirlenmesi

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

 ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin AKCAN- Recep BOĞAZ Hatice TÜRKKIYISI Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-Okan PEKTAŞ -Yılmaz ÇEVİK Azmi ÇELEBİ -Kadir AKTAŞ -Ali KÜRECİ-Mustafa TAN- Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                                                        

 

 

 BAŞKAN : Olağan gündemin İkinci Maddesinden de anlaşılacağı üzere;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 22.02.2018 tarih 30340 sayılı resmi gazetede yayınlanan, otopark yönetmeliğinin geçici madde 4 1. fıkrası kapsamında 31.03.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi sebebiyle ilgili yönetmeliğin 12. maddesinin 11. fırkasının (a) ve (b) bentlerine istinaden alınacak otopark harcı belirlenmesi ile ilgili 18.05.2021 Tarih ve 31 Sayılı Meclis Kararına istinaden hazırlanan 31.05.2021 Tarihli İmar Komisyonu raporunun tekrar incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.         

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

        Murat KEFLİ                                 Kadir AKTAŞ                                         Şerifali AKGÜN

Belediye Başkanı                                Meclis Katibi                                       Meclis Katibi

                                                                                                                        

 

 

3

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ


 

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

01.06.2021

53401411-36

Bazalt Üretimi ve Teslimi İhalesi için Encümene Yetki verilmesi.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

 ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin AKCAN- Recep BOĞAZ Hatice TÜRKKIYISI Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-Okan PEKTAŞ -Yılmaz ÇEVİK Azmi ÇELEBİ -Kadir AKTAŞ -Ali KÜRECİ-Mustafa TAN- Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                                                        

 

 

 BAŞKAN : Olağan gündemin Üçüncü Maddesinden de anlaşılacağı üzere; Fen İşleri Müdürlüğünün Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nde KAYNARCA BELEDİYESİ adına kayıtlı SAKARYA ili, KAYNARCA İlçesi, EĞRİOĞLU köyünde bulunan; 54/2020-04 İzin No’lu, 3398132 Erişim numaralı II-A grubu maden (Bazalt) Hammadde Üretim İzin Belgeli sahada; hammadde üretim izin koordinatları ile sınırlı alanda, patlatma işlemi uygulayarak, bazalt üretimi ve ürettiği bazaltı Kaynarca Belediyesine teslim etmek amacıyla ihaleye çıkılması ve Belediye Encümenine ihale için yetki verilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde İhale için Encümene Yetki verilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.         

 

 

 

 

                                                                                                                                              

            Murat KEFLİ                                 Kadir AKTAŞ                                       Şerifali AKGÜN

Belediye Başkanı                                Meclis Katibi                                       Meclis Katibi

                                                                        

4

 

 

2021 YILI MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

 

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

 

    

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

18.05.2021

53401411-30

2020 Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin AKCAN Okan PEKTAŞ-Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Kadir AKTAŞ-   Ali KÜRECİ-Mustafa TAN- Seçkin KANYILMAZ                             

 

 

Kaynarca Belediye Meclisi 18.05.2021 Salı günü saat 10:00 de 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi uyarınca Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

  

BAŞKAN : Olağan Gündemin Birinci Maddesine istinaden 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı okundu ve görüşülmesi için Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi ile 01.06.2021 tarihinde saat 10:00 de tekrar görüşülmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

 Murat KEFLİ                                     Okan PEKTAŞ                                    Kadir AKTAŞ

Belediye Başkanı                                Meclis Katibi                                       Meclis Katibi

                     

 

 

 

1

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ 

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

18.05.2021

53401411-31

Otopark Yönetmeliği gereğince Otopark Harcının Belirlenmesi

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

 ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin AKCAN Okan PEKTAŞ-Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Kadir AKTAŞ-   Ali KÜRECİ-Mustafa TAN- Seçkin KANYILMAZ                                                          

 

 

  

BAŞKAN : Olağan Gündemin İkinci Maddesine istinaden 22.02.2018 tarih 30340 sayılı resmi gazetede yayınlanan, otopark yönetmeliğinin geçici madde 4/1. fıkrası kapsamında 31.03.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi sebebiyle ilgili yönetmeliğin 12. maddesinin 11. fırkasının (a) ve (b) bentlerine göre alınacak otopark harcının belirlenmesi için İmar Komisyonuna havalesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

    Murat KEFLİ                                  Okan PEKTAŞ                                    Kadir AKTAŞ

Belediye Başkanı                                Meclis Katibi                                       Meclis Katibi

                                                                                                                        

 

 

2

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ


 

 

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

18.05.2021

53401411-32

Meclis Yoklaması  

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

 ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin AKCAN Okan PEKTAŞ-Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Kadir AKTAŞ-   Ali KÜRECİ-Mustafa TAN- Seçkin KANYILMAZ                                                          

 

 

  

BAŞKAN : Olağan Gündemin Üçüncü Maddesine istinaden Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin açılış konuşmasının ardından Meclis Üyelerinin yapılan yoklaması sonucunda Hatice TÜRKKIYISI, Recep BOĞAZ, Furkan ONKUN, Yılmaz ÇEVİK ve Ergün GÜZELALP’in mazeretlerinden dolayı idari izinli sayılması Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

     Murat KEFLİ                                   Okan PEKTAŞ                                     Kadir AKTAŞ

Belediye Başkanı                                Meclis Katibi                                       Meclis Katibi

                                                                        

 

                                                                        

3

 

 

 

 

MURAT KEFLİ

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

SİTE İÇİ LİNKLER

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79