2021 Yılı Nisan Ayı Meclis Kararları

 

2021 YILI NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

 

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

 

    

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

06.04.2021

53401411-23

1’inci ve 2’nci Meclis Başkan Vekili, Meclis Katipliği ve Encümen Üyeliğinin gizli oyla seçimi

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin AKCAN Okan PEKTAŞ-Recep BOĞAZ-Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Kadir AKTAŞ-Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ-Mustafa TAN-   Yılmaz ÇEVİK-Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                             

 

BAŞKAN :  5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi gereğince; Belediye Meclisinin 2021 yılı Nisan ay’ı olağan toplantısını yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Yapılan yoklama sonucunda rahatsızlığı sonucu katılamayan Hatice TÜRKKIYISI’nın idari izinli sayılması nedeniyle Meclis Üyelerinin çoğunluğu ile toplantıyı açıyorum. 

 

BAŞKAN :  Gündemin 1.Maddesinden de anlaşılacağı üzere (a) Belediye Meclis Başkan Vekilinin seçimine geçiyorum. Yapılan gizli oylama neticesinde 1. Meclis Başkan Vekilliğine (15) oy alan Seçkin AKCAN, 2. Meclis Başkan Vekilliğine (13) oy alan Azmi ÇELEBİ seçilmiştir.

(b) Meclis katipliği için yapılan gizli oylama neticesinde (15) oy alan Furkan ONKUN, (13) oy alan Okan PEKTAŞ, Meclis Katip Üyeliğine, Divan Katip Üye yedeği olarak yapılan gizli oylama sonucunda (14) oy alan İlhan AKCAN ve (12) oy alan Kadir AKTAŞ  seçilmişlerdir. 

(c) Encümen Üyeliği için yapılan gizli oylamada (9) oy alan Kadir AKTAŞ ve (8) oy alan Recep BOĞAZ ile (8) oy alan Mustafa TAN’ın oylarının eşit çıkması nedeniyle yapılan İkinci gizli oylama sonucunda  Mustafa TAN (8) oy Recep BOĞAZ (7) oy almış olup, (9) oy alan Kadir AKTAŞ ve (8) oy alan Mustafa TAN Encümen Üyeliğine seçilmişlerdir.

 

 

 

   

                                                                                                                                              

Murat KEFLİ                                       Okan PEKTAŞ                                 Furkan ONKUN

Belediye Başkanı                                  Meclis Katibi                                    Meclis Katibi

                                                                        

 

 

1

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ 

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

06.04.2021

53401411-24

Açık oylama ile Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve Estetik Kurul Komisyonu seçimi.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin AKCAN Okan PEKTAŞ-Recep BOĞAZ-Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Kadir AKTAŞ-Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ-Mustafa TAN-   Yılmaz ÇEVİK-Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                             

 

 

BAŞKAN :  Gündemin 2’nci Maddesinden de anlaşılacağı üzere Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliği, İmar Komisyonu Üyeliği ve Estetik Kurul Komisyon üyeliği seçimine geçiyorum. Yapılan açık oylama neticesinde;

(a) Açık oylama ile yapılan Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliğine Seçkin AKCAN (15) oy, İlhan AKCAN (9) oy ve Mustafa TAN (2) oy alarak seçilmişlerdir.

 

(b) Açık oylama ile yapılan İmar Komisyonu Üyeliğine Furkan ONKUN (11) oy, Recep BOĞAZ (9) oy  ve Seçkin KANYILMAZ (4) oy alarak seçilmişlerdir. 

 

(c) Açık oylama ile yapılan Estetik Kurul Komisyon Üyeliğine Hatice TÜRKKIYISI (15) oy, Azmi ÇELEBİ (15) oy ve Yılmaz ÇEVİK (15) oy alarak seçilmişlerdir.

 

 

 

 

   

                                                                                                                                              

Murat KEFLİ                                       Okan PEKTAŞ                                 Furkan ONKUN

Belediye Başkanı                                  Meclis Katibi                                    Meclis Katibi

                                                                                                                        

 

 

2

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ


MECLİS KARARI

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

06.04.2021

53401411-25

Küçük Sanayi bölgesi için Kamu Yararı Kararı alınması.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin AKCAN Okan PEKTAŞ-Recep BOĞAZ-Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Kadir AKTAŞ-Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ-Mustafa TAN-   Yılmaz ÇEVİK-Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                             

 

 

BAŞKAN :  Gündemin 3’üncü Maddesinden de anlaşılacağı üzere, İlçemiz içerisinde bulunan ve taşkınlara maruz kalan küçük sanayi alanı ilçemizin ihtiyaçlarına cevap vermemektedir. İlçe merkezinde küçük sanayi alanı olarak planlanması mümkün herhangi bir yer bulunmamaktadır. Yapılan araştırma neticesinde Gölce mahallesi 0 ada 1433 parsel (109650 m2) nolu mera vasıflı ve Sabırlı mahallesi 122 ada 31 parsel (38440 m2) nolu çayır vasıflı ancak fiili durumu makilik, fundalık ve taşlık alanlardan oluşan ve kamu yararı talep edilen parsellerin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmasına ilişkin, ilgili kurumdan 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. ve 14. maddesi kapsamında “Kamu Yararı Kararı” alınması hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde Kamu Yararı Kararı alınması Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

   

                                                                                                                                              

Murat KEFLİ                                       Okan PEKTAŞ                                 Furkan ONKUN

Belediye Başkanı                                  Meclis Katibi                                    Meclis Katibi

 

3

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ 

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

06.04.2021

53401411-26

1 Adet Hasta Nakil Ambulansının Envantere dahil edilmesi.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin AKCAN Okan PEKTAŞ-Recep BOĞAZ-Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Kadir AKTAŞ-Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ-Mustafa TAN-   Yılmaz ÇEVİK-Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                             

 

 

BAŞKAN : Gündemin 4’üncü maddesinden de anlaşılacağı üzere; İlçemizin hasta nakil ihtiyacını karşılamak amacı ile satın alma veya ilgili kurumlardan tahsis/hibe yoluyla Personel, yakıt ve bakım masrafları Belediyemize ait olmak üzere 1 Adet Hasta Nakil Ambulansının envantere dahil edilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde 1 Adet Hasta Nakil Ambulansının envantere dahil edilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

                                                                                                                                              

Murat KEFLİ                                       Okan PEKTAŞ                                 Furkan ONKUN

Belediye Başkanı                                  Meclis Katibi                                    Meclis Katibi

                                                                        

 

                                                                        

                                                                    

 

4

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ


 

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

06.04.2021

53401411-27

D.S:İ.ye ait İlçemizdeki göletlerin Belediyemize Devri.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin AKCAN Okan PEKTAŞ-Recep BOĞAZ-Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Kadir AKTAŞ-Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ-Mustafa TAN-   Yılmaz ÇEVİK-Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                             

 

 

BAŞKAN : Gündemin 5’inci maddesinden de anlaşılacağı üzere;  Kaynarca Belediye Meclisinin 02.03.2021 tarih ve 21 Sayılı kararına istinaden Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilen; DSİ’ye ait Kaynarca İlçesi sınırlarında bulunan Reisler Göleti, Turnalı Göleti, Kulaklı Göleti Topçu Göleti ve Ferizli İlçesi sınırlarında bulunan Nalköyü Göletlerinin bakım, işletme ve yönetim sorumluluğunun devralınması ve devralma işleminin yapılabilmesi için Belediye Başkanı Murat KEFLİ’ye yetki verilmesi hususundaki Tarım ve Hayvancılık Komisyon Kararı Raporunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde Komisyon Raporu Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

                                                                                                                                              

Murat KEFLİ                                       Okan PEKTAŞ                                 Furkan ONKUN

Belediye Başkanı                                  Meclis Katibi                                    Meclis Katibi

 

                                                                        

 

5

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ


 

 

                     

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

06.04.2021

53401411-28

İlçemiz Şeyhtimarı Mah. 106 Ada, 35 Parselin 10 yıllığına kiralanması

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin AKCAN Okan PEKTAŞ-Recep BOĞAZ-Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Kadir AKTAŞ-Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ-Mustafa TAN-   Yılmaz ÇEVİK-Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                            

 

 

BAŞKAN : Gündemin 6’ıncı maddesinden de anlaşılacağı üzere; Nurullah AKKAYA'nın ekli 29.03.2021 Tarihli dilekçesinden de anlaşılacağı üzere 6360 Sayılı Kanun ile Köylerin Mahalleye dönüşmesinden dolayı Belediyemize devredilen Şeyhtimarı Mahallesi 106 Ada, 35 No'lu Parseli       10 yıllığına kiralama talebinde bulunmuştur. Bahsi konu parselin 10 yıllığına kiralanıp kiralanmayacağı hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde bahse konu parselin Nurullah AKKAYA’ya 10 yıl süreyle sözleşme tarihi itibarı ile yıllık 10.000 Tl.+KDV bedel üzerinden kiralanması, diğer yıllarda kira ücretinin Tefe/Tüfe oranında arttırılması Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

                                                                                                                                              

Murat KEFLİ                                       Okan PEKTAŞ                                 Furkan ONKUN

Belediye Başkanı                                  Meclis Katibi                                     Meclis Katibi

                                                                        

 

 

6

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ


 

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

06.04.2021

53401411-29

2020 Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE  1.MECLİS  BAŞKAN VEK. :  Seçkin AKCAN

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin AKCAN Okan PEKTAŞ-Recep BOĞAZ-Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Kadir AKTAŞ-Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ-Mustafa TAN-   Yılmaz ÇEVİK-Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                             

 

 

BAŞKAN : Gündemin 7’nci maddesinden de anlaşılacağı üzere; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. Maddesi gereğince 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. Maddesinin 4. Fıkrasında belirtilen biçimde 2020 yılı Faaliyet Raporu okundu ve Meclis Başkan Vekili Seçkin AKCAN Başkanlığında 2020 yılı Faaliyetlerinin oylamasına geçildi. Meclisimizce yapılan oylamada 2020 yılı Faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

Seçkin AKCAN                                       Okan PEKTAŞ                             Furkan ONKUN

Meclis 1.Başkan Vekili                              Meclis Katibi                                Meclis Katibi

                                                                        

 

                                                                        

                         

 

7

 

 

MURAT KEFLİ

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

SİTE İÇİ LİNKLER

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79