2021 yılı Şubat Ayı Meclis Kararları

 

2021 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

 

    

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

02.02.2021

53401411-9

İlçemiz Merkezinin 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama imar planı Komisyon Raporunun görüşülmesi  

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin AKCAN Okan PEKTAŞ-Recep BOĞAZ-Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Hatice TÜRKKIYISI-Kadir AKTAŞ-Ali KÜRECİ-Mustafa TAN Yılmaz ÇEVİK-Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                             

 

 

 

Kaynarca Belediye Meclisi 02.02.2021  Salı günü saat 10:00 da 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi uyarınca Belediye Başkanı  Murat KEFLİ’in Başkanlığında, Meclis üyelerinin yeterli sayısı ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

BAŞKAN :  Gündemin 1. maddesinden de anlaşılacağı üzere, Kaynarca İlçe Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarih ve 53401411-8 sayılı kararı incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Merkez Mahallesi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile alakalı itirazlar imar komisyonunca değerlendirilmiş olup, yapılan oylama sonucunda hazırlanan Komisyon Raporu Meclisimizce oy  birliği ile kabul edildi.                                           

 

 

                                                                                                                                              

Murat KEFLİ                                       Okan PEKTAŞ                                   Kadir AKTAŞ
Belediye Başkanı                                    Meclis Katibi                                     Meclis Katibi

 

 

 

1

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ


MECLİS KARARI

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

02.02.2021

53401411-11

İlçemiz Merkez Mezarlığının Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığına Devrinin Görüşülmesi  

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin AKCAN Okan PEKTAŞ-Recep BOĞAZ-Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Hatice TÜRKKIYISI-Kadir AKTAŞ-Ali KÜRECİ-Mustafa TAN Yılmaz ÇEVİK-Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                             

 

 

 

 

BAŞKAN: Gündemin 3. maddesinden de anlaşılacağı üzere, İlçemiz Tapunun Merkez Mahallesi 401 Ada, 11 parsel nolu 10.386,99 m2 yüzölçümlü Mezarlık nitelikli taşınmaz ile 402 ada 13 parsel nolu 34.390,72 m2 yüzölçümlü mezarlık nitelikli taşınmaz 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında incelenip 7’nci maddesi (s) bendi ve Ek Madde-2 hükmü gereğince Mezarlık olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 18’inci maddesi (e) bendi ve 75’inci maddesi (d) bendine göre Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilip devredilmeyeceği hususunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi Meclisimizce oy  birliği ile kabul edildi.                                           

 

 

                                                                                                                                              

Murat KEFLİ                                       Okan PEKTAŞ                                   Kadir AKTAŞ
Belediye Başkanı                                    Meclis Katibi                                     Meclis Katibi

                                                                                                                        

 

 

2

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ


MECLİS KARARI

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

02.02.2021

53401411-12

Belediyemiz kiracılarının Pandemi nedeniyle yapılan kısıtlamalar döneminde kira ücreti alınıp alınmaması hususunun görüşülmesi  

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin AKCAN Okan PEKTAŞ-Recep BOĞAZ-Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Hatice TÜRKKIYISI-Kadir AKTAŞ-Ali KÜRECİ-Mustafa TAN Yılmaz ÇEVİK-Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                             

 

 

 

BAŞKAN: Gündemin 4. maddesinden de anlaşılacağı üzere, Belediyemiz ait taşınmazlarda kiracı olan işletmelerin, pandemi tedbirleri kapsamında faaliyetleri tamamen durdurulan ( Kapatılan ) işyerleri ile faaliyetlerine kısıtlı olarak izin verilen işyerlerinden iş yapamadıklarından faaliyetlerini durdurdukları Belediyece tespit edilenlerden, pandemi süresince kira alınmaması veya kira bedelinde indirim yapılması hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

                                                                                                                                               

Murat KEFLİ                                       Okan PEKTAŞ                                   Kadir AKTAŞ
Belediye Başkanı                                    Meclis Katibi                                     Meclis Katibi

                                                                        

 

3

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ


MECLİS KARARI

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

02.02.2021

53401411-13

Kamulaştırma Hk.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin AKCAN Okan PEKTAŞ-Recep BOĞAZ-Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Hatice TÜRKKIYISI-Kadir AKTAŞ-Ali KÜRECİ-Mustafa TAN Yılmaz ÇEVİK-Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                             

 

 

BAŞKAN: Gündemin 5. maddesinden de anlaşılacağı üzere, İlçemiz Tapunun Arifağa Mahallesi F24C08D4 Pafta, 500 ada 101-118-119-120-121-122-170-171 parsel nolu taşınmazların 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 5’inci maddesi 3’üncü fıkrası ile 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 8’inci maddesi gereğince yol açılması için Kamulaştırma işleminin yapılıp yapılmayacağı hususunun incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

                                                                                                                                              

Murat KEFLİ                                       Okan PEKTAŞ                                   Kadir AKTAŞ
Belediye Başkanı                                    Meclis Katibi                                     Meclis Katibi

                                                                        

                                                                    

 

4

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ


MECLİS KARARI

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

02.02.2021

53401411-14

Kamulaştırma Hk.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin AKCAN Okan PEKTAŞ-Recep BOĞAZ-Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Hatice TÜRKKIYISI-Kadir AKTAŞ-Ali KÜRECİ-Mustafa TAN Yılmaz ÇEVİK-Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                             

 

 

BAŞKAN: Gündem harici 1. maddesinden de anlaşılacağı üzere, İlçemiz Gürpınar mahallesi Kabaköy sokakta bulunan ekli krokide belirtilen köy içi mevkii 117 ada 3 nolu parselde bulunan Kabaköy cami lojmanının bulunduğu 122,72 m2 taşınmazın kamulaştırma yapılması için kamu yararı kararı alınmasına ve Kamulaştırma yapılması hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

                                                                                                                                              

Murat KEFLİ                                       Okan PEKTAŞ                                   Kadir AKTAŞ
Belediye Başkanı                                    Meclis Katibi                                     Meclis Katibi

 

                                                                        

 

5

 

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ


MECLİS KARARI

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

02.02.2021

53401411-10

2021 Yılı İmar Harçları  

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin AKCAN Okan PEKTAŞ-Recep BOĞAZ-Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Hatice TÜRKKIYISI-Kadir AKTAŞ-Ali KÜRECİ-Mustafa TAN Yılmaz ÇEVİK-Seçkin KANYILMAZ-Ergün GÜZELALP                             

 

 

BAŞKAN: Gündemin 2. maddesinden de anlaşılacağı üzere,2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86’ncı ve 97’nci maddeleri, 5216 Sayılı Kanunun 8’inci maddesi ve Aykome Çalışma Yönetmeliğine istinaden yol harcamalarına katılım bedeli;

    2464 sayılı belediye gelirleri kanununun 1,2,3,4,5,6 ve Ek-6 ve 3194 sayılı imar kanununun 80’inci maddelerine istinaden Bina İnşaat Harcı;

    3194 sayılı İmar kanunun 80’inci maddesine istinaden Yapı kullanma İzin harcı;

   2464 sayılı belediye gelirleri kanununun 80’inci ve 3194 sayılı ima kanununun 28’inci maddelerine istinaden İnşaat demir donatı kontrol bedeli alınması konusunda Ek’te belirtilen tabloların incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.                                            

 

 

                                                                                                                                              

 Murat KEFLİ                                     Okan PEKTAŞ                                      Kadir AKTAŞ
Belediye Başkanı                                  Meclis Katibi                                     Meclis Katibi

                                                                        

                                                                                                                                           

 

6

 

 

 

MURAT KEFLİ

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

SİTE İÇİ LİNKLER

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79