EKİM AYI MECLİS TOPLANITISI

EKİM AYI MECLİS TOPLANITISI

 

T.C.

KAYNARCA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 06.10.2020

53401411-33

2021   Mali yılı  Bütçesi ve  tahmini 2022-2023 Mali yılı    bütçesi

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin  AKCAN-Okan PEKTAŞ Seçkin KANYILMAZ-Şerifali AKGÜN-Furkan ONKUN-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Recep BOĞAZ-Hatice TÜRKKIYISI-  Ali KÜRECİ-Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN-Ergün GÜZELALP                                 

 

Kaynarca Belediye Meclisi 06.10.2020 Salı günü saat 11:00 de 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi uyarınca Belediye Başkanı Murat KEFLİ’ nin Başkanlığında olağan toplantısı Meclis üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

     KONU: Gündemin birinci maddesinden de anlaşılacağı üzere; Belediyemizin 2021 Mali yılı Gider bütçesi olarak personel giderlerine (4.006.000.00) TL. Sosyal Güvenlik prim gideri olarak (665.000.00) TL., Mal ve Hizmet alımları gideri olarak (7.451.600.00) Tl., Faiz gideri olarak (950.000.00) TL., Cari transferler gideri olarak (30.000.00) TL, Sermaye gideri olarak (3.382.400.00) Tl., yedek ödenek olarak (660.000.00) TL. olmak üzere toplam (17.145.000.00 ) TL. ödenek verilmiş ve evraklar yazımız ekinde sunulmuştur.

                Belediyemizin 2021 Mali yılı  Gelir bütçesi olarak vergi gelirlerine (4.153.600.00) TL Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri (1.782.400.00) TL. Alınan bağış ve yardımlar olarak (110.000.00) TL. Diğer gelirlere (8.056.000.00) TL sermaye gelirlerine (543.000.00) TL. olmak üzere toplam (14.645.000.00) TL.  ödenek  konulmuş ve evraklar yazımız ekinde sunulmuştur.

            Belediyemiz 2021 yılı Mali Bütçesi için İller Bankasından (2.500.000,00) Tl. iç borçlanma yoluna gidilerek 2021 yılı mali bütçesine toplamda (17.145.000,00) Tl. olarak okundu denklik sağlandığı görüldü ve tahmini olarak 2022 mali yılı  bütçesi 15.815.660.00 TL 2023 mali yılı bütçesi 17.081.928.00 TL. olup, Plan ve Bütçe Komisyonunun 22.09.2020 Tarih ve 2 sayılı raporu doğrultusunda hazırlanan 2021 Mali yılı ve tahmini 2022-2023 Mali yıllarına ait bütçeler ; 

          Belediye  Meclisince oy birliği ile karar verildi.

                                                                                                                                              

 

 

 

      Murat KEFLİ                                  Okan PEKTAŞ                                 Furkan ONKUN

Belediye Başkanı                                Meclis Katibi                                    Meclis Katibi

 

 

 

 

1

 

T.C.

KAYNARCA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 06.10.2020

53401411-34

2021 yılı Gelir Tarifeleri   

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin  AKCAN-Okan PEKTAŞ Seçkin KANYILMAZ-Şerifali AKGÜN-Furkan ONKUN-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Recep BOĞAZ-Hatice TÜRKKIYISI-  Ali KÜRECİ-Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN-Ergün GÜZELALP                                 

 

 

BAŞKAN :  Gündemin İkinci Maddesinden de  anlaşılacağı üzere Gelir tarifelerinde 2021 yılı için artış oranının belirlenmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde 2021 yılı içinde ekte sunulan Gelir Tarifelerine %10 artış yapılması Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

                                                                                                                                              

Murat KEFLİ                                       Okan PEKTAŞ                                Furkan ONKUN

Belediye Başkanı                                  Meclis Katibi                                     Meclis Katibi

                                                                        

 

 

2

 

T.C.

KAYNARCA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 06.10.2020

53401411-35

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Kurulması   

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin  AKCAN-Okan PEKTAŞ Seçkin KANYILMAZ-Şerifali AKGÜN-Furkan ONKUN-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Recep BOĞAZ-Hatice TÜRKKIYISI-  Ali KÜRECİ-Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN-Ergün GÜZELALP                                 

 

 

BAŞKAN :  Gündem harici Birinci Maddesinden de  anlaşılacağı üzere;  MHP Meclis Üyesi Şerifali AKGÜN’ün gündem harici olarak İlçemizin büyük bir kısmı tarım ve hayvancılık ile geçinen bir yer olduğundan çalışanları bilinçlendirmek, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlardan destek alınması için Tarım ve Hayvancılık Komisyonu kurulması ile ilgili teklifin gündeme alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde oy birliği ile gündeme alınmasına, açık oylama ile yapılan komisyon üyeliklerine Seçkin AKCAN, İlhan AKCAN, Şerifali AKGÜN, Mustafa TAN ve Ergün GÜZELALP’in 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18-k-24.Maddelerine istinaden seçilmelerine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

                                                                                                                                              

Murat KEFLİ                                       Okan PEKTAŞ                                Furkan ONKUN

Belediye Başkanı                                  Meclis Katibi                                     Meclis Katibi

                                                                        

 

 

 

3

 

 

 

 

MURAT KEFLİ

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

SİTE İÇİ LİNKLER

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79