Ağustos Ayı Meclis Kararları

 

T.C.

KAYNARCA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

 

                           

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 04.08.2020

53401411-22

Taşınmaz Satın Alınması Hk.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin  AKCAN-Okan PEKTAŞ Seçkin KANYILMAZ-Şerifali AKGÜN-Furkan ONKUN-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Recep BOĞAZ-Ali KÜRECİ-Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN-Ergün GÜZELALP                                 

 

Kaynarca Belediye Meclisi 04.08.2020 Salı günü saat 11:00 de 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi uyarınca Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında olağanüstü toplantıya Meclis üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

 

BAŞKAN : Gündemin Birinci Maddesinden de anlaşılacağı üzere ; Emlak ve İstimlak Müdürü Adnan KUMRU’nun İlçemiz Cebek Mahallesinde Emine İLKAN’a ait 111 Ada, 4 Nolu 176,41 m2 taşınmazın köy konağı sınırları içinde kalması nedeniyle piyasa araştırması yapılarak satın alınması ile ilgili 06.07.2020 Tarih ve 1042 Sayılı Tekliflerinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi  Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Murat KEFLİ                                       Okan PEKTAŞ                                Furkan ONKUN

Belediye Başkanı                                  Meclis Katibi                                     Meclis Katibi

                                                                        

 

1

 

T.C.

KAYNARCA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 04.08.2020

53401411-23

Kamulaştırma Hk.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin  AKCAN-Okan PEKTAŞ Seçkin KANYILMAZ-Şerifali AKGÜN-Furkan ONKUN-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Recep BOĞAZ-Ali KÜRECİ-Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN-Ergün GÜZELALP                                 

 

 

 

BAŞKAN : Gündemin İkinci Maddesinden de anlaşılacağı üzere; Emlak ve İstimlak Müdürü Adnan KUMRU’nun İlçemiz Tapunun Uzakkışla Mahallesi F24c19a4 Pafta, 2-4-5-6 Parsel ve 779 Ada 1 Parsel nolu taşınmazların 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 5. Maddesinin 3. Fıkrası ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. Maddesi gereğince yol açılması için kamulaştırma işleminin yapılıp yapılmaması ile ilgili 07.07.2020 Tarih ve 1052 Sayılı tekliflerinin incelenmek üzere İmar komisyonuna havale edilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 


Murat KEFLİ                                       Okan PEKTAŞ                                Furkan ONKUN

Belediye Başkanı                                  Meclis Katibi                                     Meclis Katibi

 

 

                                                                        

2

 

T.C.

KAYNARCA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

 

                                                                        

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 04.08.2020

53401411-24

2021 Mali Yılı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin  AKCAN-Okan PEKTAŞ Seçkin KANYILMAZ-Şerifali AKGÜN-Furkan ONKUN-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Recep BOĞAZ-Ali KÜRECİ-Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN-Ergün GÜZELALP                                 

 

 

BAŞKAN : Gündemin Üçüncü Maddesi; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 96. Maddesinin (A) fıkrasının, 2. Paragrafında sayılan 2021 Mali Yılı Maktu Vergi ve Harçların miktar ve tutarlarının mahallin çeşitli semtleri arasında sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate almak sureti ile Belediyelerin 4 guruba ayrılması, Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartı ile Belediyemize ait maktu Vergi Harçların miktar ve tutarlarının Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülmek üzere havalesine Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

Murat KEFLİ                                       Okan PEKTAŞ                                Furkan ONKUN

Belediye Başkanı                                  Meclis Katibi                                      Meclis Katibi

                                                                        

 

 

 

 

3

 

T.C.

KAYNARCA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 04.08.2020

53401411-26

Araç Alımı için İller Bankasından 2.500.000,00 TL. Kredi Kullanılması

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin  AKCAN-Okan PEKTAŞ Seçkin KANYILMAZ-Şerifali AKGÜN-Furkan ONKUN-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Recep BOĞAZ-Ali KÜRECİ-Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN-Ergün GÜZELALP                                 

 

 

 BAŞKAN :  Gündemin Beşinci Maddesinden de anlaşılacağı üzere; Belediyemiz Kaynarca Grup İnş. Maden, Gıda, Petrol San.Tic. A.Ş.nin ihtiyacı olan 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18-d Maddesi gereğince; 1 Adet Ekskavatör, 1 Adet Bekoloder ve 2 Adet Damperli Kamyon alınması için Plan ve Bütçe Komisyonunun görüşleri alınarak gerekli finans kaynağının İller Bankası kanalıyla yaklaşık olarak 2.500.000,00 TL. kredi borçlanması yapılabilmesi için Belediye Başkanı Murat KEFLİ’ye yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

Murat KEFLİ                                       Okan PEKTAŞ                                Furkan ONKUN

Belediye Başkanı                                  Meclis Katibi                                     Meclis Katibi

                                                                        

 

 

                                              

 

 

 

4

 

T.C.

KAYNARCA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 04.08.2020

53401411-27

Arifağa Mah. Karaboğaz Mevkiinde Torf Çıkaran Firma  

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin  AKCAN-Okan PEKTAŞ Seçkin KANYILMAZ-Şerifali AKGÜN-Furkan ONKUN-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Recep BOĞAZ-Ali KÜRECİ-Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN-Ergün GÜZELALP                                 

 

 

 BAŞKAN :  Gündem harici Birinci Maddesinden de anlaşılacağı üzere;  İlçemiz Arifağa Mahallesi Karaboğaz Mevkiinde Torf çıkaran firmanın çalışmaları hakkında araştırılma yapılmasının gündeme alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde gündeme alınmasına ve araştırılma yapılmak üzere İmar ve Estetik Kurulu Komisyonlarına havalesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

Murat KEFLİ                                       Okan PEKTAŞ                                Furkan ONKUN

Belediye Başkanı                                  Meclis Katibi                                     Meclis Katibi

                                                                        

 

 

5

MURAT KEFLİ

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79