Temmuz Ayı Meclis Kararları

 

T.C.

KAYNARCA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

 

                           

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 07.07.2020

53401411-15

2019 Yılı Faaliyet Raporu

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU- Recep BOĞAZ- Seçkin  AKCAN Azmi ÇELEBİ- Seçkin KANYILMAZ-Şerifali AKGÜN-Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ-Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN-Ergün GÜZELALP                                 

 

 

Kaynarca Belediye Meclisi 07.07.2020 Salı günü saat 11:00 de 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi uyarınca Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında olağanüstü toplantıya Meclis üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

 

 BAŞKAN :  Olağanüstü Gündemin Birinci Maddesine istinaden: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. Maddesi gereğince 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. Maddesinin 4. Fıkrasında belirtilen biçimde 2019 yılı Faaliyet Raporu okundu ve Meclis Başkan Vekili Seçkin AKCAN Başkanlığında 2019 yılı Faaliyetlerinin oylamasına geçildi. Meclisimizce yapılan oylamada 2019 yılı Faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

Seçkin AKCAN                                   Şerifali AKGÜN                                Recep BOĞAZ

Meclis Başkan V.                                    Meclis Katibi                                   Meclis Katibi

                                                                        

 

 

 

 

1

 

T.C.

KAYNARCA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 07.07.2020

53401411-16

2019 Yılı Kesin Hesabını Görüşülmesi

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU- Recep BOĞAZ- Seçkin  AKCAN Azmi ÇELEBİ- Seçkin KANYILMAZ-Şerifali AKGÜN-Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ-Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN-Ergün GÜZELALP                                 

 

 KARARIN ÖZÜ : 2018 Mali yılı Kesin Hesabın görüşülmesi:

 

BAŞKAN : Olağanüstü Gündemin İkinci Maddesine istinaden 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı okundu ve görüşülmesi için Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edilip, 16.07.2020 tarihinde saat 11:00 de tekrar görüşülmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murat KEFLİ                                       Şerifali AKGÜN                                Recep BOĞAZ

Belediye Başkanı                                    Meclis Katibi                                   Meclis Katibi

                                                                        

 

 

2

 

T.C.

KAYNARCA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 07.07.2020

53401411-17

İmar Plan Değişikliği

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU- Recep BOĞAZ- Seçkin  AKCAN Azmi ÇELEBİ- Seçkin KANYILMAZ-Şerifali AKGÜN-Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ-Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN-Ergün GÜZELALP                                 

 

BAŞKAN : Olağanüstü Gündemin Üçüncü Maddesinden de anlaşılacağı üzere;  İlçemiz Kızılcaali Mahallesi Çakaltepe Mevkiinde G24B04D3C Pafta, 145 Ada, 167 Parsel no’lu 61.100,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine Rumeysa MOHAMMAD tarafında yapılması planlanan küçük baş hayvan çiftliği ile ilgili olarak hazırlanan plan 07.01.2020 Tarih ve 9 Sayılı Kararı ile Belediyemiz Meclisince 09.03.2020 Tarih ve 3/122 Sayılı karar ile ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisince onaylanmış, 13.05.2020 tarihinde 1 aylık süre ile askıya çıkartılmış olup, askıda olan plana 04.06.2020 tarihinde Rumeysa MOHAMMAD tarafından itiraz edilmiştir. İtiraza göre tekrar düzeltilerek hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planının onaylanması hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama sonucunda imar planı değişikliği Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

Murat KEFLİ                                       Şerifali AKGÜN                                Recep BOĞAZ

Belediye Başkanı                                    Meclis Katibi                                   Meclis Katibi

                                                                        

 

 

 

 

 

3

 

T.C.

KAYNARCA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 07.07.2020

53401411-18

İlçe Emniyet Amirliğine yer tahsisi

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU- Recep BOĞAZ- Seçkin  AKCAN Azmi ÇELEBİ- Seçkin KANYILMAZ-Şerifali AKGÜN-Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ-Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN-Ergün GÜZELALP                                 

 

 

 BAŞKAN : Olağanüstü Gündem Dördüncü Maddesinden de anlaşılacağı üzere; İlçe Emniyet Amirliğinin 04.06.2020 Tarih ve 143 sayılı yazılarına istinaden Belediyemize ait Yeni Pasaj İkinci kat’a ait Isınma, Su ve Elektrik giderlerinin İlçe Emniyet Amirliği tarafından karşılanması suretiyle adı geçen yerin 3 yıl süre ile  bedelsiz tahsisi  Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.         

 

 

 

 

 

 

 

Murat KEFLİ                                       Şerifali AKGÜN                                Recep BOĞAZ

Belediye Başkanı                                    Meclis Katibi                                    Meclis Katibi

                                                                        

 

                                              

 

 

 

4

 

T.C.

KAYNARCA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 07.07.2020

53401411-19

Kamulaştırma

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU- Recep BOĞAZ- Seçkin  AKCAN Azmi ÇELEBİ- Seçkin KANYILMAZ-Şerifali AKGÜN-Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ-Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN-Ergün GÜZELALP                                 

 

 

BAŞKAN :  Olağanüstü Gündem Beşinci Maddesinden de anlaşılacağı üzere; İlçemiz Tapunun Arifağa Mahallesi 517 Ada, 17 No’lu taşınmazın 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. Maddesinin 3. fıkrası ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. Maddesi gereğince yapılan oylama neticesinde yol açılması için Kamulaştırma işleminin yapılmasına ve diğer işlemler için Encümene YETKİ verilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

Murat KEFLİ                                       Şerifali AKGÜN                                Recep BOĞAZ

Belediye Başkanı                                      Meclis Katibi                                     Meclis Katibi

                                              

                                                                        

 

                                              

 

 

 

5

 

T.C.

KAYNARCA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 07.07.2020

53401411-20

Avlu Vasıflı taşınmaz bağışı (Nevzat İLKAN)

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU- Recep BOĞAZ- Seçkin  AKCAN Azmi ÇELEBİ- Seçkin KANYILMAZ-Şerifali AKGÜN-Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ-Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN-Ergün GÜZELALP                                 

 

 

 BAŞKAN : Olağanüstü Gündemin Altıncı Maddesinden de anlaşılacağı üzere, İlçemiz Cebek Mahallesi Köyiçi Mevkiinde Nevzat İLKAN’a ait 111 Ada, 5 nolu Parseldeki 149,94 m2 Avlu vasıflı taşınmazını 26.06.2020 tarihli dilekçesinden de anlaşılacağı üzere herhangi bir bedel talep etmeksizin bedelsiz olarak Belediyemize bağış yapmak istemektedir. Söz konusu Avlu vasıflı taşınmazın Belediyemize bağış olarak kabul edilip, edilmemesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde bahsi geçen Avlu vasıflı taşınmazın Belediyemize bağış olarak kabul edilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

Murat KEFLİ                                       Şerifali AKGÜN                                Recep BOĞAZ

Belediye Başkanı                                    Meclis Katibi                                   Meclis Katibi

                                                                        

 

 

6

 

T.C.

KAYNARCA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 16.07.2020

53401411-21

2019 Yılı Kesin Hesabını Görüşülmesi

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin  AKCAN-Okan PEKTAŞ Hatice TÜRKKIYISI-Seçkin KANYILMAZ-Şerifali AKGÜN-Furkan ONKUN-İlhan AKCAN-Ali KÜRECİ-Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN-Ergün GÜZELALP                                 

 

  KARARIN ÖZÜ : 2019 Mali yılı Kesin Hesabın görüşülmesi

 

BAŞKAN : Meclisimizin 2. Oturumu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi gereğince; Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarih ve 16 Sayılı Meclis Kararı ile 2019 Mali Yılı Kesin hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış ve 13.07.2020 Tarih ve 1 No’lu Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu ve Belediyemizin 2019 Mali Yılı içinde Gelir Tahakkuku olarak (15.890.622,74) TL. tahakkuk yapılıp, bu tahakkuktan (12.648.937,61) Tl. tahsil edilip tahsil edilemeyen (3.228.141,12) Tl. tahsil edilmek üzere 2020 yılına devredilmiştir.

Bu gelirlere istinaden 2019 Mali Yılı içinde (11.924.265,86) TL. olarak gider tahakkuku yapılıp, 2019 yılı içinde tediyeleri yapılmıştır. 2019 yılı gelir ve gider hesaplarını tetkik edilerek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.         

 

 

 

 

 

 

Murat KEFLİ                                       Okan PEKTAŞ                                Furkan ONKUN

Belediye Başkanı                                  Meclis Katibi                                     Meclis Katibi

                                                                        

 

 

 

                                              

 

 

7


 

MURAT KEFLİ

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79