Haziran Ayı Meclis Kararları

 

T.C.

KAYNARCA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 02.06.2020

53401411-11

Encümen Üyeleri Seçimi

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU- Recep BOĞAZ- Seçkin  AKCAN Azmi ÇELEBİ- Seçkin KANYILMAZ-Hatiçe TÜRKKIYISI-Şerifali AKGÜN,-Kadir AKTAŞ-İlhan AKCAN- Okan PEKTAŞ –Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ-Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN-Ergün GÜZELALP                                 

 

 

Kaynarca Belediye Meclisi 02.06.2020 Salı günü saat 11:00 de 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi uyarınca Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında 01.06.2020 Tarih ve 564 Sayılı Kaynarca Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Komisyonunun 42 sayılı Kararına istinaden olağanüstü toplantıya Meclis üyelerinin tamamının iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

Belediye Meclisince 03.03.2020 tarihinde Olağan toplantılarda alınan kararlar tekrar meclisimizce görüşüldü ve maddi olarak Belediyemize zarar verecek Karar bulunmadığı Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

BAŞKAN :  Olağanüstü Gündemin 1.Maddesinden de anlaşılacağı üzere Encümen Üyeliği için yapılan gizli oylamada (1) oy alan Mustafa TAN ve (5) oy alan Şerifali AKGÜN seçilemedi, (12) oy alan Azmi ÇELEBİ ve  (11) oy alan Furkan ONKUN Encümen Üyeliğine seçilmişlerdir.

 

 

 

 

 

    Murat KEFLİ                                       Okan PEKTAŞ                                  Furkan ONKUN

Belediye Başkanı                                    Meclis Katibi                                   Meclis Katibi

                                                                        

 

 

 

 

T.C.

KAYNARCA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 02.06.2020

53401411-12

Plan ve Bütçe, Estetik ve İmar Komisyonu Seçimi

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU- Recep BOĞAZ- Seçkin  AKCAN Azmi ÇELEBİ- Seçkin KANYILMAZ-Hatiçe TÜRKKIYISI-Şerifali AKGÜN,-Kadir AKTAŞ-İlhan AKCAN- Okan PEKTAŞ –Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ-Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN-Ergün GÜZELALP                                 

 

 

 BAŞKAN :  Olağanüstü Gündemin 2.Maddesinden de anlaşılacağı üzere Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliği, İmar Komisyonu Üyeliği ve Estetik Kurul Komisyon üyeliği seçimine geçiyorum. Yapılan açık oylama neticesinde;

           

(a) Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliğine Seçkin AKCAN, Okan PEKTAŞ ve Şerifali AKGÜN Meclisimizce oy birliği ile seçilmiştir.

 

(b) İmar Komisyonu Üyeliğine Recep BOĞAZ, Şerifali AKGÜN ve İlhan AKCAN Meclisimizce oy birliği ile seçilmişlerdir. 

 

(c) Estetik Kurul Komisyon Üyeliğine Hatice TÜRKKIYISI, Kadir AKTAŞ ve Ergün GÜZELALP Meclisimizce oy birliği ile seçilmişlerdir.

 

 

 

 

 

 Murat KEFLİ                                       Okan PEKTAŞ                                  Furkan ONKUN

Belediye Başkanı                                    Meclis Katibi                                   Meclis Katibi

                                                                        

 

 

 

                                              

 

 

 

 

T.C.

KAYNARCA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 02.06.2020

53401411-13

1/1000 lik İmar Planı  

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU- Recep BOĞAZ- Seçkin  AKCAN Azmi ÇELEBİ- Seçkin KANYILMAZ-Hatiçe TÜRKKIYISI-Şerifali AKGÜN,-Kadir AKTAŞ-İlhan AKCAN- Okan PEKTAŞ –Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ-Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN-Ergün GÜZELALP                                 

 

 

 BAŞKAN :  Olağanüstü Gündemin 3.Maddesinden de anlaşılacağı üzere İmar Komisyonunun 20.05.2020 Tarihli Kaynarca Belediye Meclisinin 03.03.2020 Tarih ve 53401411-10 Sayılı Meclis Kararı incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Merkez Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2019 Tarih ve 10/532 Sayılı Kararı ile onaylanmış olup, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına esas hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının onaylanması talebi İmar Plan ve değişikliklerine ait esaslara dair yönetmelik ile 5393 Sayılı Yasanın 24. Maddeleri hükümlerince incelenmiş ve 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına esas hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon Uygulama İmar Planı  Komisyon Raporu okundu ve yapılan oylamada 1/1000 ölçekli İmar Planı Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi..   

 

 

 

 

 

 Murat KEFLİ                                       Okan PEKTAŞ                                  Furkan ONKUN

Belediye Başkanı                                    Meclis Katibi                                   Meclis Katibi

                                                                        

 

 

 

 

T.C.

KAYNARCA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 02.06.2020

53401411-14

Geçici Araç Tahsisi  

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU- Recep BOĞAZ- Seçkin  AKCAN Azmi ÇELEBİ- Seçkin KANYILMAZ-Hatiçe TÜRKKIYISI-Şerifali AKGÜN,-Kadir AKTAŞ-İlhan AKCAN- Okan PEKTAŞ –Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ-Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN-Ergün GÜZELALP                                 

 

 

 BAŞKAN :  Olağanüstü Gündemin 4.Maddesinden de anlaşılacağı üzere  Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ekonomik ömrünü doldurmamış 1 Adet çift kabinli kamyonetin Sakarya Büyükşehir Belediyesinden geçici tahsisi ile alımında ve yapılacak protokolün imzalanmasında Belediye Başkanı Murat KEFLİ’ye yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.   

 

 

 

 

 

 Murat KEFLİ                                       Okan PEKTAŞ                                  Furkan ONKUN

Belediye Başkanı                                    Meclis Katibi                                   Meclis Katibi

                                                                        

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

MURAT KEFLİ

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79