Aralık Ayı Meclis Kararları

Aralık Ayı Meclis Kararları

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

03.12.2019

53401411-47

 Kayacık Mahallesi   2886 Sayılı  3.222.19 m2. Parsel hk.

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE MECLİS BAŞKANI:  Murat KEFLİ

ÜYELER: Ali AKGÜNOĞLU-I-İlhan AKCAN Recep BOĞAZ-Okan PEKTAŞ-Ali KÜRECİ- Ş. Ali AKGÜN- Seçkin AKCAN

Seçkin KANYILMAZ-- Mustafa TAN- E.GÜZELALP  

A.ÇELEBİ-Şali AKGÜN-F.ONKUN-             

   

 Kaynarca Belediye Meclisi 03.12.2019 Salı günü saat 11:00 de 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi uyarınca Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis üyelerinin salt çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

      Belediye Meclisince 05.11.2019 tarihlerinde alınan karar tekrar Meclisimizce görüşüldü ve maddi olarak Belediyemize zarar verecek Karar bulunmadığı Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

BAŞKAN :Gündemin Birinci Maddesi; Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün 13.11.2019 tarih ve 970 sayılı yazıları ile  teklif edilen ve Belediye Başkanının olurları ile gelen;

        2826 Sayılı Kulaklı Tarım Kredi Koop.nin 11.11.2019 tarih ve 228 sayılı yazıları ile , Belediyemize ait Kayacık Mahallesi Sulamlık Mevkii 2886 parsel Kayıtlı 3.222.19 m2 araziyi satın alarak üzerinde Hizmet Binası ve depo yapma istekleri  görüşüldü; diğer alternatiflerin araştırılması ve  konunun incelenmesi için  İmar Komisyonuna havalesi;  Meclisimizce  oy birliği ile kabul edildi.

          .

 

 

  

 

 

 

 

 Murat KEFLİ                                          Okan PEKTAŞ                               Furkan ONKUN  

 Belediye Başkanı                                     Meclis Katibi                                 Meclis Katibi

                                                          

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

03.12.2019

53401411-48

  Zabıta Yönetmeliği

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE MECLİS BAŞKANI:  Murat KEFLİ

ÜYELER: Ali AKGÜNOĞLU-I-İlhan AKCAN Recep BOĞAZ-Okan PEKTAŞ-Ali KÜRECİ- Ş. Ali AKGÜN- Seçkin AKCAN

Seçkin KANYILMAZ-- Mustafa TAN- E.GÜZELALP  

A.ÇELEBİ-Şali AKGÜN-F.ONKUN-             

     

 

 

BAŞKAN :Gündemin  Harici Birinci Maddesi;  Zabıta  Müdürlüğünün 02.12.2019 tarih ve 1101 sayılı yazıları ile  teklif edilen 12 maddenin 17 fıkrası  oy birliği gündeme alındı.

         Kaynarca Belediye Meclisinin 10.02.2014 tarih ve 57 sayılı Kararı ile Onaylanarak hazırlanan Belediyemizin Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin 12 Maddesi 17 fıkrasının değişikliği ve eklenmesi istenilen hususların detaylı bir şekilde ele alınması araştırılması ve konunun incelenmesi için İmar Komisyonu ve Estetik Kurul Komisyonuna havalesine;  Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

          .

 

 

  

 

 

 

 

 Murat KEFLİ                                          Okan PEKTAŞ                               Furkan ONKUN  

 Belediye Başkanı                                     Meclis Katibi                                 Meclis Katibi

                                                          

MURAT KEFLİ

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79