Temmuz Ayı Meclis Kararları

Temmuz Ayı Meclis Kararları

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

02.07.2019

53401411-33

  Müezzinler Mahalle Muhtarlığına  0 ada 1475 Taşınmazın Tahsisi    

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE MECLİS BAŞKANI: Seçkin AKCAN

ÜYELER: Ali AKGÜNOĞLU-Hatice TÜRKKIYISI-İlhan AKCAN Recep BOĞAZ-Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ- Şerifali AKGÜN

Seçkin KANYILMAZ-Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN- Azmi ÇELEBİ                

E.GÜZELALP

   

 

  Kaynarca Belediye Meclisi 02.07.2019 Salı günü saat 11:00 de 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi uyarınca Belediye Meclis Başkanı Seçkin AKCAN’ın Başkanlığında, Meclis üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

Belediye Meclisince  11.06.2019 tarihlerinde alınan kararlar tekrar okunarak Meclisimizce görüşüldü ve maddi olarak Belediyemize zarar verecek Karar bulunmadığı Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

Kararın Özü :  Taşınmaz  tahsisi

 

 BAŞKAN :  Gündem 1. Maddesi; Müezzinler  Mahalle Muhtarlığının 13.06.2019 Tarih ve 503 Sayılı dilekçelerine istinaden İlçemiz Müezzinler  Mahallesi 0 Ada,  1475 nolu Parsel 1000.00 m2 taşınmazın tahsisi; 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 47.maddesi  ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 maddesi ( e ) fıkrasına istinaden  Kamu Hizmeti yapıldığından  5 ( beş ) yıl süre ile bila bedelsiz  taşınmazın  Müezzinler  Mahalle Muhtarlığına ( Muhtarlık binası yapmak ve sosyal amaçlı kullanmak üzere ) tahsis edilmesine   Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi..  

 

  

 

 

  

 

Seçkin AKCAN                                        Furkan ONKUN                            İlhan AKCAN  

Meclis Başkanı                                          Meclis Katibi                                 Meclis Katibi

 

T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

02.07.2019

53401411-34

  Gürpınar  Mahalle Muhtarlığına  128 ada 1 nolu  

  Taşınmazın Tahsisi    

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE MECLİS BAŞKANI: Seçkin AKCAN

ÜYELER: Ali AKGÜNOĞLU-Hatice TÜRKKIYISI-İlhan AKCAN Recep BOĞAZ-Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ- Şerifali AKGÜN

Seçkin KANYILMAZ-Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN- Azmi ÇELEBİ                

E.GÜZELALP

   

 

   

 

Kararın ÖzüTaşınmaz  tahsisi

 

 BAŞKAN :  Gündem 2. Maddesi; Gürpınar   Mahalle Muhtarlığının 26.06.2019 Tarih ve 536 Sayılı dilekçelerine istinaden İlçemiz Gürpınar  Mahallesi Dokuzoluk sokak 128 Ada,  1 nolu Parsel 534..52 m2 taşınmazın tahsisi; 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 47.maddesi  ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 maddesi ( e ) fıkrasına istinaden  Kamu Hizmeti yapıldığından  5 ( beş ) yıl süre ile bila bedelsiz  taşınmazın  Gürpınar   Mahalle Muhtarlığına ( Muhtarlık binası yapmak ve sosyal amaçlı kullanmak üzere ) tahsis edilmesine   Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi    

 

  

 

 

  

 

Seçkin AKCAN                                        Furkan ONKUN                            İlhan AKCAN  

Meclis Başkanı                                          Meclis Katibi                                 Meclis Katibi

 

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

02.07.2019

53401411-35

 Kaynarca Belediyesi   Emir ve Yasaklar  Yönetmeliğine ek madde konulması     

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE MECLİS BAŞKANI: Seçkin AKCAN

ÜYELER: Ali AKGÜNOĞLU-Hatice TÜRKKIYISI-İlhan AKCAN Recep BOĞAZ-Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ- Şerifali AKGÜN

Seçkin KANYILMAZ-Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN- Azmi ÇELEBİ                

E.GÜZELALP

   

 

   

 

Kararın Özü :  Kaynarca Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği

 

 BAŞKAN :  Gündem  Harici 1. Maddesi;  Zabıta Müdürlüğünün 01.07 2019 tarihli  Başkanlık Makamına sunulan  Kaynarca Belediyesi  Emir ve Yasaklar Yönetmeliğine ek madde olarak sunulan Sağlık ve Çevre  bölümüne7/ 29    ‘’ İlçemiz Mahallerinde her türlü konut- iş yeri ve ahır atık sularının gelişigüzel çevreye akıtılmasını  önleme maddesinin Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde oy birliği ile gündeme alındı ve söz konusu Yönetmeliğe ek olarak  sunulan 7/ 29 maddesi   Meclisimizce oy birliği ile kabul  edildi.. 

 

  

 

 

  

 

Seçkin AKCAN                                        Furkan ONKUN                            İlhan AKCAN  

Meclis Başkanı                                          Meclis Katibi                                 Meclis Katibi

MURAT KEFLİ

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79