Haziran Ayı Meclis Kararları

Haziran Ayı Meclis Kararları

 

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

11.06.2019

53401411-31

  Karamanlar Mahalle Muhtarlığına Köy Konağının Tahsisi    

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE MECLİS BAŞKANI: Seçkin AKCAN

ÜYELER: Ali AKGÜNOĞLU-Hatice TÜRKKIYISI-İlhan AKCAN Recep BOĞAZ-Okan PEKTAŞ-Ali KÜRECİ- Şerifali AKGÜN

Seçkin KANYILMAZ-Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN-                  

   

 

  Kaynarca Belediye Meclisi 11.06.2019 Salı günü saat 11:00 de 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi uyarınca Belediye Meclis Başkanı Seçkin AKCAN’ın Başkanlığında, Meclis üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

Belediye Meclisince 07.05.2019 ve 16.05.2019 tarihlerinde alınan kararlar tekrar Meclisimizce görüşüldü ve maddi olarak Belediyemize zarar verecek Karar bulunmadığı Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

Kararın Özü : Yer tahsisi

 

 BAŞKAN :  Gündem 1. Maddesi; Karamanlar Mahalle Muhtarlığının 17.05.2019 Tarih ve 450 Sayılı dilekçelerine istinaden İlçemiz Karamanlar Mahallesi 101 Ada,  109 nolu Parselde bulunan Köy Konağının tahsisi; 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 47.maddesi  ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 maddesi ( e ) fıkrasına istinaden  Kamu Hizmeti yapıldığından  5 ( beş ) yıl süre ile bila bedelsiz köy konağının Karamanlar Mahalle Muhtarlığına tahsis edilmesine ( Bakım, onarım, diğer giderler, elektrik, Su ve ısınma giderleri Muhtarlığı aittir.) Meclisimizce oy birliği ile karar verildi. 

 

  

 

 

  

 

Seçkin AKCAN                                       Okan PEKTAŞ                               İlhan AKCAN  

Meclis Başkanı                                          Meclis Katibi                                 Meclis Katibi

 

                                                                      

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

11.06.2019

53401411-32

Turnalı Mahallesi Yol Kamulaştırması    

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE MECLİS BAŞKANI: Seçkin AKCAN

ÜYELER: Ali AKGÜNOĞLU-Hatice TÜRKKIYISI-İlhan AKCAN Recep BOĞAZ-Okan PEKTAŞ-Ali KÜRECİ- Şerifali AKGÜN

Seçkin KANYILMAZ-Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN-                  

   

 

Kararın Özü : Turnalı Mahallesi Yol Kamulaştırması

 

 BAŞKAN :  Gündem 2. Maddesi;  İlçemiz Tapunun Turnalı Mahallesi F24c13c Pafta, 0 Ada, 1 Parsel No’lu taşınmaz, aynı Mahalle F24c13c3 Pafta, 104 Ada, 1 Parsel No’lu taşınmaz, aynı Mahalle F24c13c Pafta, 0 Ada, 1106-1107-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1128-1255-1410 Parsel No’lu taşınmazların 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. Mad.3. Fıkrası ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8.Maddesi gereğince yol açılması için Kamulaştırma işleminin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi. 

 

  

 

 

  

 

Seçkin AKCAN                                       Okan PEKTAŞ                               İlhan AKCAN  

Meclis Başkanı                                          Meclis Katibi                                 Meclis Katibi

 

MURAT KEFLİ

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79