Mayıs Ayı Meclis Kararları

Mayıs Ayı Meclis Kararları

                     

 

                                                                       

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                                                       T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

07.05.2019

53401411-21

 2018 Mali yılı Kesin Hesap görüşülmesi    

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Murat KEFLİ

ÜYELER: Seçkin AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Hatice TÜRKKIYISI

İlhan AKCAN-Kadir AKTAŞ-Recep BOĞAZ-Ali AKGÜNOĞLU

Okan PEKTAŞ-Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ- Şerifali AKGÜN

Seçkin KANYILMAZ-Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN-                    Ergün GÜZELALP

   

 

  Kaynarca Belediye Meclisi 07.05.2019 Salı günü saat 11:00 de 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi uyarınca Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

Belediye Meclisince 11.04.2019 tarihinde alınan kararlar tekrar meclisimizce görüşüldü ve maddi olarak Belediyemize zarar verecek Karar bulunmadığı Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

KARARIN ÖZÜ : 2018 Mali yılı Kesin Hesabın görüşülmesi:

 

 BAŞKAN : Gündemin Birinci Maddesine istinaden 2018 Mali Yılı Kesin Hesabı okundu ve görüşülmesi için Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edilip, 16.05.2019 tarihinde saat 11:00 de tekrar görüşülmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

             

  

 

 Murat KEFLİ                                          Okan PEKTAŞ                               Furkan ONKUN  

Belediye Başkanı                                      Meclis Katibi                                 Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

                                           

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

07.05.2019

53401411-22

 Eski Belediye Binasının Kiralanması kararının İptali    

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Murat KEFLİ

ÜYELER: Seçkin AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Hatice TÜRKKIYISI

İlhan AKCAN-Kadir AKTAŞ-Recep BOĞAZ-Ali AKGÜNOĞLU

Okan PEKTAŞ-Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ- Şerifali AKGÜN

Seçkin KANYILMAZ-Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN-                    Ergün GÜZELALP

   

 

 

 BAŞKAN : Gündemin İkinci Maddesine istinaden Belediye Meclisinin 02.10.2018 Tarih ve 61 Sayılı Belediyemize ait eski Belediye Binasının kreş olarak kiraya verilmesi ile ilgili Meclis Kararının ihaleye katılan olmadığından  iptal edilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

             

  

 

 Murat KEFLİ                                          Okan PEKTAŞ                               Furkan ONKUN  

Belediye Başkanı                                      Meclis Katibi                                 Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

                                           

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

07.05.2019

53401411-23

 Koruma ve Murakabe Heyetinin seçimi    

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Murat KEFLİ

ÜYELER: Seçkin AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Hatice TÜRKKIYISI

İlhan AKCAN-Kadir AKTAŞ-Recep BOĞAZ-Ali AKGÜNOĞLU

Okan PEKTAŞ-Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ- Şerifali AKGÜN

Seçkin KANYILMAZ-Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN-                    Ergün GÜZELALP

   

 

 

 BAŞKAN : Gündem Üçüncü Maddesinden de anlaşılacağı üzere ; İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 19.04.2019 Tarih ve 1281382 Sayılı yazıları ile gelen 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Koruması hakkındaki Kanunun 3.,4. ve 5. Maddeleri gereği, İhtiyar Heyetleri ile Koruma ve Murakebe Heyetinin seçimi için yapılan oylamada Asil Üye Seçkin AKCAN, İlhan AKCAN, Mustafa TAN, Fethi KORKUSUZ ve Turhan AÇIKGÖZ,  Yedek üye Furkan ONKUN, Okan PEKTAŞ, Hüseyin AK, Ayhan ÇAKIR ve Nejdet BOZKURT olarak seçilmelerine Meclisimizce oy birliği ile Karar verildi.

 

 

 

             

  

 

 Murat KEFLİ                                          Okan PEKTAŞ                               Furkan ONKUN  

Belediye Başkanı                                      Meclis Katibi                                 Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

                                           

                        

 

 

             

 

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

07.05.2019

53401411-25

 Taşoluk Mah. 270 Parsel Nolu Mezarlık Yerinin Sakarya Büyükşehir Bld.Bşk.Devri     

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Murat KEFLİ

ÜYELER: Seçkin AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Hatice TÜRKKIYISI

İlhan AKCAN-Kadir AKTAŞ-Recep BOĞAZ-Ali AKGÜNOĞLU

Okan PEKTAŞ-Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ- Şerifali AKGÜN

Seçkin KANYILMAZ-Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN-                    Ergün GÜZELALP

   

 

BAŞKAN :  Gündem harici 1. Maddesi: Taşoluk Mahalle Muhtarlığının 02.05.2019 Tarih ve 387 Sayılı dilekçesine istinaden İlçemiz Taşoluk Mahallesi  Karaahmetli Mevkii, G24b02ca Pafta, 0 Ada, 270 Parsel nolu 1467,00 m2 yüzölçümlü tarla, nitelikli taşınmaz, 5216 Sayılı Belediye Kanunun 7-s ve ek Madde 2 hükmü gereğince Mezarlık olarak kullanılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18-e ve 75-d Maddelerine göre Sakarya Büyükşehir Belediyesine devri isteğinin gündeme alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylamada gündeme alınmasına ve konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

             

  

 

 

 Murat KEFLİ                                          Okan PEKTAŞ                               Furkan ONKUN  

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                 Meclis  Katibi

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

07.05.2019

53401411-26

Turnalı Mah. Kamulaştırma    

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Murat KEFLİ

ÜYELER: Seçkin AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Hatice TÜRKKIYISI

İlhan AKCAN-Kadir AKTAŞ-Recep BOĞAZ-Ali AKGÜNOĞLU

Okan PEKTAŞ-Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ- Şerifali AKGÜN

Seçkin KANYILMAZ-Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN-                    Ergün GÜZELALP

   

 

 BAŞKAN :  Gündem harici İkinci Maddesi; İlçemiz Tapunun Turnalı Mahallesi F24c14d Pafta,         - Ada, 458 No’lu taşınmaz, aynı Mahalle İşaret Mahallesi Mevkii 6 Pafta, - Ada, 460 Parsel nolu taşınmaz, aynı Mahalle İşaret Mahallesi Mevkii 5 Pafta, - Ada, 63 Parsel No’lu taşınmazlar ve yine aynı Mahalle İşaret Mahallesi Mevkii 5 Pafta, - Ada, 62 Parsel No’lu taşınmazların 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 5. Maddesinin 3. Fıkrası ile aynı Kanunun 8.Maddesi gereğince Kamulaştırma işleminin yapılması hususunun gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde Kamulaştırma işleminin yapılmasının gündeme alınmasına ve diğer işlemler için Encümene YETKİ verilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

             

  

 Murat KEFLİ                                          Okan PEKTAŞ                               Furkan ONKUN  

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                 Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                           

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

07.05.2019

53401411-28

Belediye Başkanı Murat KEFLİ’ye YETKİ verilmesi    

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Murat KEFLİ

ÜYELER: Seçkin AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Hatice TÜRKKIYISI

İlhan AKCAN-Kadir AKTAŞ-Recep BOĞAZ-Ali AKGÜNOĞLU

Okan PEKTAŞ-Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ- Şerifali AKGÜN

Seçkin KANYILMAZ-Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN-                    Ergün GÜZELALP

   

 

 

 BAŞKAN : Gündem harici Dördüncü Maddesi; Meclisimize sunulan Belediyemize ait imar uygulaması sonucu yapılan hisseli duruma düşen ve tescili yapılan imar artıklarının (inşaat yapımına uygun olmayan) 2019 yılı içinde Tapu ve diğer kurumlarda yapılacak olan satış iş ve işlemlerinde Belediye Başkanı Murat KEFLİ’ye YETKİ verilmesi hususunun gündeme alınıp alınmamasını  oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde gündeme alınmasına ve Belediye Başkanı Murat KEFLİ’ye YETKİ verilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

             

  

 Murat KEFLİ                                          Okan PEKTAŞ                               Furkan ONKUN  

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                 Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                           

T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

07.05.2019

53401411-29

  Alpaslan TÜRKEŞ isminin Caddelerden birine verilmesi   

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Murat KEFLİ

ÜYELER: Seçkin AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Hatice TÜRKKIYISI

İlhan AKCAN-Kadir AKTAŞ-Recep BOĞAZ-Ali AKGÜNOĞLU

Okan PEKTAŞ-Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ- Şerifali AKGÜN

Seçkin KANYILMAZ-Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN-                    Ergün GÜZELALP

   

 

 

 BAŞKAN : Gündem harici Beşinci Maddesi; Meclis Üyesi Ali KÜRECİ tarafından ilçemizdeki Caddelerden birine Alparslan TÜRKEŞ isminin verilmesi hususunun gündeme alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde gündeme alınmasına ve görüşülmek üzere Estetik Kurul Komisyonuna havale edilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

             

  

 Murat KEFLİ                                          Okan PEKTAŞ                               Furkan ONKUN  

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                 Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                           

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

16.05.2019

53401411-30

 2018 Mali yılı Kesin Hesap görüşülmesi    

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Murat KEFLİ

ÜYELER: Azmi ÇELEBİ-Hatice TÜRKKIYISI

İlhan AKCAN-Kadir AKTAŞ-Recep BOĞAZ-Ali AKGÜNOĞLU

Okan PEKTAŞ-Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ- Şerifali AKGÜN

Seçkin KANYILMAZ-Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN-                    Ergün GÜZELALP

   

 

KARARIN ÖZÜ : 2018 Mali yılı Kesin Hesabın görüşülmesi

 

BAŞKAN : Meclisimizin 2. Oturumu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi gereğince; Belediye Meclisinin 07.05.2019 tarih ve 21 Sayılı Meclis Kararı ile 2018 Mali Yılı Kesin hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış ve 14.05.2019 Tarih ve 1 No’lu Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu ve Belediyemizin 2018 Mali Yılı içinde Gelir Tahakkuku olarak (12.893.812,70) TL. tahakkuk yapılıp, bu tahakkuktan (10.116.405,99) Tl. tahsil edilip tahsil edilemeyen (2.777.406,71) Tl. tahsil edilmek üzere 2019 yılına devredilmiştir.

Bu gelirlere istinaden 2018 Mali Yılı içinde (11.446.907,57) TL. olarak gider tahakkuku yapılıp, 2018 yılı içinde tediyeleri yapılmıştır. 2018 yılı gelir ve gider hesaplarını tetkik edilerek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.         

 

 

 

 

 

 

 Murat KEFLİ                                          Okan PEKTAŞ                               Furkan ONKUN  

Belediye Başkanı                                      Meclis Katibi                                 Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

                                           

MURAT KEFLİ

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79