İlk ilçe Meclis Toplantısı yapıldı

İlk ilçe Meclis Toplantısı yapıldı

 

                                                                                                                                                                                                                    

 

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

11.04.2019

53401411-15

 Meclis Bşk. Vekili 1 ve 2, Meclis Katibi, Encümen Üyeliği Seçimi    

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Murat KEFLİ

ÜYELER: Seçkin AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Hatice TÜRKKIYISI

İlhan AKCAN-Kadir AKTAŞ-Recep BOĞAZ-Ali AKGÜNOĞLU

Okan PEKTAŞ-Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ- Şerifali AKGÜN

Seçkin KANYILMAZ-Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN-                    Ergün GÜZELALP

 

  

 BAŞKAN :  5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi gereğince; Belediye Meclisinin 2019 yılı Nisan ay’ı olağan toplantısını yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. tamamı hazır olduğundan toplantıyı açıyorum. 

 

BAŞKAN :  Gündemin 1.Maddesinden de anlaşılacağı üzere (a) Belediye Meclis Başkan Vekilinin seçimine geçiyorum. Yapılan gizli oylama neticesinde 1. Meclis Başkan Vekilliğine (10) oy alan Seçkin AKCAN, 2. Meclis Başkan Vekilliğine (9) oy alan Azmi ÇELEBİ seçilmiştir.

(b) Meclis katipliği için yapılan gizli oylama neticesinde (14) oy alan Furkan ONKUN, (12) oy alan Okan PEKTAŞ, Meclis Katipliğine seçilmişlerdir. 

(c) Encümen Üyeliği için yapılan gizli oylamada (10) oy alan Hatice TÜRKKIYISI ve (9) oy alan İlhan AKCAN Encümen Üyeliğine seçilmişlerdir.

 

                                                              Murat KEFLİ                                          Okan PEKTAŞ                               Furkan ONKUN  

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                 Meclis  Katibi

 

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

11.04.2019

53401411-16

 Plan ve Bütçe-İmar ve Estetik Kurul Üyeliği Seçimi    

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Murat KEFLİ

ÜYELER: Seçkin AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Hatice TÜRKKIYISI

İlhan AKCAN-Kadir AKTAŞ-Recep BOĞAZ-Ali AKGÜNOĞLU

Okan PEKTAŞ-Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ- Şerifali AKGÜN

Seçkin KANYILMAZ-Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN-                    Ergün GÜZELALP

   

 

BAŞKAN :  Gündemin 2.Maddesinden de anlaşılacağı üzere Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliği, İmar Komisyonu Üyeliği ve Estetik Kurul Komisyon üyeliği seçimine geçiyorum. Yapılan açık oylama neticesinde;

            (a) Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliğine Seçkin AKCAN, Okan PEKTAŞ ve Seçkin KANYILMAZ Meclisimizce oy birliği ile seçilmiştir.

 

(b) İmar Komisyonu Üyeliğine Recep BOĞAZ, Mustafa TAN ve Azmi ÇELEBİ Meclisimizce oy birliği ile seçilmişlerdir. 

 

(c) Estetik Kurul Komisyon Üyeliğine Hatice TÜRKKIYISI, Kadir AKTAŞ ve Ergün GÜZELALP Meclisimizce oy birliği ile seçilmişlerdir.

 

 Murat KEFLİ                                          Okan PEKTAŞ                               Furkan ONKUN  

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                 Meclis  Katibi

 

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

11.04.2019

53401411-17

 2018 Yılı Faaliyet Raporu    

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Murat KEFLİ

ÜYELER: Seçkin AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Hatice TÜRKKIYISI

İlhan AKCAN-Kadir AKTAŞ-Recep BOĞAZ-Ali AKGÜNOĞLU

Okan PEKTAŞ-Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ- Şerifali AKGÜN

Seçkin KANYILMAZ-Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN-                    Ergün GÜZELALP

   

 

BAŞKAN :  Gündemin Üçüncü Maddesi: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. Maddesi gereğince 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. Maddesinin 4. Fıkrasında belirtilen biçimde 2018 yılı Faaliyet Raporu okundu ve Meclis Başkan Vekili Seçkin AKCAN Başkanlığında 2018 yılı Faaliyetlerinin oylamasına geçildi. Meclisimizce yapılan oylamada 2018 yılı Faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.

 Murat KEFLİ                                          Okan PEKTAŞ                               Furkan ONKUN  

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                 Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

11.04.2019

53401411-18

 Taşoluk Mah.1759 Parsel Nolu Mezarlık Yerinin Sakarya Büyükşehir Bld.Bşk.Devri     

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Murat KEFLİ

ÜYELER: Seçkin AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Hatice TÜRKKIYISI

İlhan AKCAN-Kadir AKTAŞ-Recep BOĞAZ-Ali AKGÜNOĞLU

Okan PEKTAŞ-Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ- Şerifali AKGÜN

Seçkin KANYILMAZ-Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN-                    Ergün GÜZELALP

   

 

BAŞKAN :  Gündemin Dördüncü Maddesi: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2019 Tarih ve 11074 Nolu yazılarına istinaden İlçemiz Taşoluk Mahallesi G24b02b Pafta, 1759 Parsel nolu 7900,00 m2 yüzölçümlü tarla, nitelikli taşınmaz hali hazırda Mezarlık olarak kullanıldığından Mezarlık olarak DEVRİ istenen yerin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi  Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 Murat KEFLİ                                          Okan PEKTAŞ                               Furkan ONKUN  

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                 Meclis  Katibi

              T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

11.04.2019

53401411-19

Müteşebbis Heyeti Seçimi     

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Murat KEFLİ

ÜYELER: Seçkin AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Hatice TÜRKKIYISI

İlhan AKCAN-Kadir AKTAŞ-Recep BOĞAZ-Ali AKGÜNOĞLU

Okan PEKTAŞ-Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ- Şerifali AKGÜN

Seçkin KANYILMAZ-Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN-                    Ergün GÜZELALP

   

 

  BAŞKAN :Gündemin Beşinci maddesinden de anlaşılacağı üzere, 31 MART 2019 Yerel Seçimleri dolayısıyla Kaynarca Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (KAMOSB) Müteşebbis Heyetinin Asil üyeliğine Belediye Başkanı Murat KEFLİ yedek üyeliğe Meclis Üyesi Okan PEKTAŞ’ın seçilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 Murat KEFLİ                                          Okan PEKTAŞ                               Furkan ONKUN  

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                 Meclis  Katibi

 

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

11.04.2019

53401411-20

Müteşebbis Heyeti Seçimi     

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Murat KEFLİ

ÜYELER: Seçkin AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Hatice TÜRKKIYISI

İlhan AKCAN-Kadir AKTAŞ-Recep BOĞAZ-Ali AKGÜNOĞLU

Okan PEKTAŞ-Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ- Şerifali AKGÜN

Seçkin KANYILMAZ-Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN-  Ergün GÜZELALP

   

 

  BAŞKAN :Gündemin Altıncı maddesinden de anlaşılacağı üzere, 31 MART 2019 Yerel Seçimleri dolayısıyla Sakarya Kaynarca Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi  Müteşebbis Heyetinin Asil üyeliğine  Meclis Üyesi Ali AKGÜNOĞLU yedek üyeliğe Meclis Üyesi Azmi ÇELEBİ’ nin seçilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 Murat KEFLİ                                          Okan PEKTAŞ                               Furkan ONKUN  

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                 Meclis  Katibi

 

                                           

 

 

MURAT KEFLİ

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79