Mart Ayı Meclis Kararları

Mart Ayı Meclis Kararları

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

05.03.2019

53401411-12

Mevzi İmar Planı   

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-Turhan ZENGİN-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER-Yusuf MUT- Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Recep BOĞAZ-İsmail GÜLER –Recep YERLİKAYA-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-Ergün ÖZTÜRK

 

 Kaynarca Belediye Meclisi 05.03.2019 Salı günü saat 11:00 de 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi uyarınca Belediye Başkanı Zeynur ÖZEL’in Başkanlığında, Meclis üyelerinin tamamının iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

Belediye Meclisince 05.02.2019 tarihinde alınan kararlar tekrar meclisimizce görüşüldü ve maddi olarak Belediyemize zarar verecek Karar bulunmadığı Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

             

BAŞKAN :  Gündem 1. Maddesi; İlçemiz Taşoluk Mahallesi Belenköy mevkiinde  G24BO2BB Pafta, - Ada, 1159 Parsel Nolu 8.545.75 m2 taşınmaz üzerine ARTUR Hayvancılık San. ve  İşlt..Tic.Ltd.Şti. Küçükkbaş hayvancılık işletmesinde yapılacak olan 1/1000 lik Mevzi İmar Planları görüşüldü, imar komisyonunun  05.03.2019 tarihli 2 sayılı kararı da  incelendi  ve diğer kurumların görüşleri olumlu olduğundan  1/1000 lik Mevzi İmar Planı  Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                  Seçkin KANYILMAZ                           Yusuf MUT  

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                  Meclis  Katibi

 

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

05.02.2019

53401411-13

 DSİ Seyran Deresi   Protokol

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-Turhan ZENGİN-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER-Yusuf MUT- Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Recep BOĞAZ-İsmail GÜLER –Recep YERLİKAYA-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-Ergün ÖZTÜRK

 

  

             

BAŞKAN :  Gündem harici 1. Maddesi;   Tarım ve  Orman   Bakanlığı DSİ 3. Bölge Müdürlüğü 32.Şube Müdürlüğünün  13.02.2019 tarih ve 107639 sayılı  yazılarında, Bölge Müdürlüğü sınırları içersinde yapılması   planlanan ‘’ Sakarya İli Kaynarca İlçesi Seyran Deresi Taşkın Koruma İşi ‘’  Kapsamında yer alan Seyran Deresi İnşaatları için çıkabilecek Kamulaştırma problemlerinin çözümüne yönelik  olarak  Protokol  yapılması  gerektiği hususunun  Gündeme alınması için yapılan oylamada  oy birliği ile gündeme alındı ve  söz konusu  Seyran Deresi için hazırlanan  Protokol taslağının Onaylanması için  Kaynarca Belediye Başkanı  Zeynur  ÖZEL’ in  yetkili kılınması  Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                  Seçkin KANYILMAZ                           Yusuf MUT  

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                 Meclis  Katibi

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

05.02.2019

53401411-14

Mevzi İmar Planı   

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-Turhan ZENGİN-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER-Yusuf MUT- Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Recep BOĞAZ-İsmail GÜLER –Recep YERLİKAYA-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-Ergün ÖZTÜRK

 

  

 

 

             

BAŞKAN :  Gündem Harici 2. Maddesi; İlçemiz Kertil Mahallesi G24C16C3 Pafta, 104 Ada, 184 Parsel Nolu 20.244,17 m2 taşınmaz üzerine AHİT Hayvancılık Dan.Gıda İşlt.San.Tic.Ltd.Şti. Büyükbaş hayvancılık işletmesinde yapılacak olan 1/1000 lik Mevzi İmar Planları görüşüldü 05.02.2019 tarih ve 9 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen;

       İmar komisyonun 04.03.3019 tarihli  1 sayılı kararları okundu oy birliği ile gündeme alındı ve İmar komisyonun ve Kurum görüşleri  olumlu olduğundan 1/ 1000 lik  mevzi imar planlarının onaylanması Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                  Seçkin KANYILMAZ                           Yusuf MUT  

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                 Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                           

 

 

ZEYNUR ÖZEL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79