Ocak Mayı Meclis Kararları

Ocak Mayı Meclis Kararları

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

02.01.2019

53401411-8

Parsel Satışı   

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-Turhan ZENGİN-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER-Yusuf MUT- Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Recep BOĞAZ Ergün ÖZTÜRK –Recep YERLİKAYA-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-

 

             

BAŞKAN :  Gündem 8. Maddesi; İlçemiz Tapunun Uzunalan Mahallesi  Mevkii   125 Ada, 76 No’lu 663.40 m2 miktarındaki Taşınmaz ile Büyükyanık mahallesi 123 ada 23 nolu 600.00 m2 taşınmazın 01.06.2015 tarih ve 43 nolu Meclis kararı ile  Kuran Kursu yaptırma ve Yaşatma Derneği adına yapılan tahsisin kaldırılmasına; taşınmazlar Belediyemiz adına Tescili yapılmıştır. Tescil işlemi yapılan Taşınmazlarının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince satışının yapılıp yapılmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde söz konusu   taşınmazların  satışının yapılması için Encümene YETKİ verilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                  Seçkin KANYILMAZ                           Yusuf MUT  

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                 Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                           

 

                           T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 02.01.2019

53401411-7

İmar atıklarının ve hisseli parsel satışı için Belediye Başkanına yetki verilmesi Hk.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-İsmail GÜLER-Turhan ZENGİN   Yusuf MUT -Recep BOĞAZ -Mehmet TIKNAZ-Recep YERLİKAYA

 Mustafa   KOCATÜRK-Ergün ÖZTÜRK-  Hatice MERMER      Mahmut KARAMEHMETOĞLU-Mehmet APTİ- Ergün PEKTAŞ Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT                                  

 

 

 

BAŞKAN :  Gündemin Yedinci maddesinden de anlaşılacağı;  Meclisimize sunulan Belediyemizin hissedar olduğu tescili yapılan imar artıklarının satışının yapılması iş ve işlemlerinde Belediye Başkanı Zeynur ÖZEL’e  yetki verilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum.        

 

BAŞKAN :  Meclisimize sunulan Belediyemize ait imar uygulaması sonucu oluşan hisseli parsellerin ve tescili yapılan imar artıklarının (inşaat yapımına uygun olmayan) 2019 yılı içinde Tapu ve Diğer kurumlarda, satış iş ve işlemlerinde Belediye Başkanı Zeynur ÖZEL’e YETKİ verilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

Zeynur ÖZEL                            Seçkin KANYILMAZ                            Yusuf MUT

Belediye Başkanı                               Meclis Katibi                                Meclis  Katibi

                                                                        

                           T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 02.01.2019

53401411-5

Zabıta Memurlarının Fazla Mesaisi Hk.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-İsmail GÜLER-Turhan ZENGİN   Yusuf MUT -Recep BOĞAZ -Mehmet TIKNAZ-Recep YERLİKAYA

 Mustafa   KOCATÜRK-Ergün ÖZTÜRK- Hatice MERMER      Mahmut KARAMEHMETOĞLU-Mehmet APTİ- Ergün PEKTAŞ -Nurcan AKKURT                                                     

 

 

 

BAŞKAN : Gündemin 5. Maddesinde anlaşılacağı üzere, Belediyemizde Zabıta Hizmetlerinde fiilen görev yapan personele 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın ilgili Belediye Meclis Kararıyla 2019 yılında ödenecek maktu fazla çalışma ücreti miktarı, Meclise sunulan 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun (K) cetvelinde yer alan Büyükşehir kapsamında belirlenen ücretlere, fiilen çalışan personele 01.01.2019 tarihinden itibaren aylık 527.00 TL Brüt fazla mesai ödenmesine Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.         

 

 

 

 

 

Zeynur ÖZEL                              Seçkin KANYILMAZ                             Yusuf MUT                        

Belediye Başkanı                                 Meclis Katibi                                    Meclis  Katibi

 

 

 

                                                                                                                         

 

                                                      T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 02.01.2019

53401411-5

Zabıta Memurlarının Fazla Mesaisi Hk.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-İsmail GÜLER-Turhan ZENGİN   Yusuf MUT -Recep BOĞAZ -Mehmet TIKNAZ-Recep YERLİKAYA

 Mustafa   KOCATÜRK-Ergün ÖZTÜRK- Hatice MERMER      Mahmut KARAMEHMETOĞLU-Mehmet APTİ- Ergün PEKTAŞ -Nurcan AKKURT                                                     

 

 

 

BAŞKAN : Gündemin 5. Maddesinde anlaşılacağı üzere, Belediyemizde Zabıta Hizmetlerinde fiilen görev yapan personele 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın ilgili Belediye Meclis Kararıyla 2019 yılında ödenecek maktu fazla çalışma ücreti miktarı, Meclise sunulan 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun (K) cetvelinde yer alan Büyükşehir kapsamında belirlenen ücretlere, fiilen çalışan personele 01.01.2019 tarihinden itibaren aylık 527.00 TL Brüt fazla mesai ödenmesine Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.         

 

 

 

 

 

Zeynur ÖZEL                              Seçkin KANYILMAZ                             Yusuf MUT                        

Belediye Başkanı                                 Meclis Katibi                                    Meclis  Katibi

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 02.01.2019

53401411-2

Denetim Komisyonu seçilmesi Hk.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

Meclis Başkanı : Zeynur ÖZEL  

ÜYELER:  Seçkin KANYILMAZ-İsmail GÜLER-Turhan ZENGİN  Mehmet TIKNAZ-Recep YERLİKAYA - Mustafa   KOCATÜRK- Recep BOĞAZ- Ergün ÖZTÜRK- Hatice MERMER- Yusuf  MUT Mahmut KARAMEHMETOĞLU-Mehmet APTİ- Ergün PEKTAŞ--Nurcan AKKURT  

 

KONU : Denetim Komisyonu seçimi

 

BAŞKAN :  Gündemin İkinci maddesinden de anlaşılacağı üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi gereğince (2019) Yılı 3 kişilik Denetim Komisyonunun seçimi için yapılan  gizli oylamada (15) oy alan Recep BOĞAZ, (15) oy alan Recep YERLİKAYA ve (15) oy alan Nurcan AKKURT Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmişlerdir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeynur ÖZEL                            Seçkin KANYILMAZ                             Yusuf MUT

Meclis Başkanı                                  Meclis Katibi                                    Meclis  Katibi

                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

                           T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 02.01.2019

53401411-1

Meclis Toplanma günü,Meclis Tatili ayının belirlenmesi Hk.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

Meclis Başkanı : Zeynur ÖZEL

ÜYELER:   Seçkin KANYILMAZ-İsmail GÜLER-Turhan ZENGİN   Yusuf MUT -Recep BOĞAZ -Mehmet TIKNAZ-Recep YERLİKAYA

 Mustafa  KOCATÜRK- Ergün ÖZTÜRK – Hatice MERMER     Mahmut KARAMEHMETOĞLU -Mehmet APTİ- Ergün PEKTAŞ- -Nurcan AKKURT  

 

Kaynarca Belediye Meclisi 02.01.2019 Çarşamba günü saat 11:00 de 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi uyarınca Belediye Başkanı Zeynur ÖZEL’in Başkanlığında, Meclis üyelerinin tamamının iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

Belediye Meclisince 04.12.2018 tarihinde alınan kararlar tekrar meclisimizce görüşüldü ve maddi olarak Belediyemize zarar verecek Karar bulunmadığı Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

BAŞKAN :  Gündemin 1. maddesinden de anlaşılacağı üzere, 2019 yılı içinde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi gereğince Meclis Toplantı günü olarak her ay’ın ilk haftası Salı günü saat 11:00’de her Meclis Toplantısının kamera kayıtlarının alınması ve Meclis Tatile çıkma ay’ının AĞUSTOS ay’ı olarak belirlenmesi  Meclisimizce oy  birliği ile kabul edildi.                                            

 

 

 

 

 

   

 

Zeynur ÖZEL                             Seçkin KANYILMAZ                           Yusuf MUT                

Belediye Başkanı                               Meclis Katibi                                   Meclis  Katibi

                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

ZEYNUR ÖZEL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79