Aralık Ayı Meclis Kararları

Aralık Ayı Meclis Kararları

                             T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

    04.12.2018

53401411-67

Uygulama İmar Planının Onaylanması

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKAN YRD.: Turhan ZENGİN

ÜYELER:Turhan ZENGİN-Seçkin KANYILMAZ-M.Seyfi TIKNAZ Mustafa KOCATÜRK-Mahmut KARAMEHMETOĞLU İsmail GÜLER-Recep BOĞAZ-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ -Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-Ergün ÖZTÜRK- Recep YERLİKAYA

             

 

            Kaynarca Belediye Meclisi 04.12.2018 Salı günü saat 11:00 de 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi uyarınca Belediye Başkan Yrd. Turhan ZENGİN’in Başkanlığında, Meclis üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

      Belediye Meclisince 06.11.2018 tarihlerinde alınan kararlar tekrar Meclisimizce görüşüldü ve maddi olarak Belediyemize zarar verecek Karar bulunmadığı Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

KARAR :  Gündemin Birinci Maddesinden de anlaşılacağı üzere; Kaynarca İlçe Belediye Meclisinin 06.11.2018 Tarih ve 53401411-63 Sayılı Kararı incelemek üzere İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Merkez Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon İmar Planı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2016 Tarih ve 6/366 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına esas hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının onaylanması talebi “İmar Planı ve Değişikliklerine ait esaslara dair Yönetmelik” ile 5393 Sayılı Kanunun 24. Maddeleri hükümlerince incelenmiş olan İmar komisyonu Raporu okundu ve 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına esas hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon uygulama İmar Plan teklifi   Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

Turhan ZENGİN                                Mehmet Seyfi TIKNAZ                      Seçkin KANYILMAZ         

Belediye Başkan Yrd.                                         Meclis  Katibi                                        Meclis  Katibi

                             T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

    04.12.2018

53401411-68

AGDAŞ’ın Regülatör Konulması Talebi

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKAN YRD.: Turhan ZENGİN

ÜYELER:Turhan ZENGİN-Seçkin KANYILMAZ-M.Seyfi TIKNAZ Mustafa KOCATÜRK-Mahmut KARAMEHMETOĞLU İsmail GÜLER-Recep BOĞAZ-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ -Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-Ergün ÖZTÜRK- Recep YERLİKAYA

             

 

  

 

KARAR :  Gündemin İkinci Maddesinden de anlaşılacağı üzere; Kaynarca İlçe Merkezi İmam Hatip Lisesi ve Kız Kuran Kursu önünde bulunan park alanına AGDAŞ tarafından Regülatör konulabilmesi için ekli planda gösterilen alanın Teknik Altyapı alanı olarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesi hususu Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

Turhan ZENGİN                                Mehmet Seyfi TIKNAZ                      Seçkin KANYILMAZ         

Belediye Başkan Yrd.                                         Meclis  Katibi                                        Meclis  Katibi

                             T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

    04.12.2018

53401411-69

AGDAŞ’ın Regülatör Konulması Talebi

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKAN YRD.: Turhan ZENGİN

ÜYELER:Turhan ZENGİN-Seçkin KANYILMAZ-M.Seyfi TIKNAZ Mustafa KOCATÜRK-Mahmut KARAMEHMETOĞLU İsmail GÜLER-Recep BOĞAZ-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ -Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-Ergün ÖZTÜRK- Recep YERLİKAYA

             

 

  

 

KARAR :  Gündemin Üçüncü Maddesinden de anlaşılacağı üzere; Kaynarca İlçe Merkezi Şehri Bahçe Toplu Konutlarının bulunduğu adanın Kuzey Batı istikametinde bulunan park alanına AGDAŞ tarafından Regülatör konulabilmesi için ekli planda gösterilen alanın Teknik Altyapı alanı olarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesi hususu Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

Turhan ZENGİN                                Mehmet Seyfi TIKNAZ                      Seçkin KANYILMAZ         

Belediye Başkan Yrd.                                         Meclis  Katibi                                        Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

                                       

                             T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

    04.12.2018

53401411-70

Kat Artırımı Talebi

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKAN YRD. : Turhan ZENGİN

ÜYELER:Turhan ZENGİN-Seçkin KANYILMAZ-M.Seyfi TIKNAZ Mustafa KOCATÜRK-Mahmut KARAMEHMETOĞLU İsmail GÜLER-Recep BOĞAZ-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ -Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-Ergün ÖZTÜRK- Recep YERLİKAYA

             

 

  

 

KARAR :  Gündemin Dördüncü Maddesinden de anlaşılacağı üzere;  İlçemiz Merkez Mahalle 33 No’lu İmar Uygulaması sonucunda oluşan parsellerin 1/1000 ölçekli İmar Planında parsel sahipleri tarafından 19.11.2018 dilekçelerinden de anlaşılacağı üzere kat artırımı yapılması istenmektedir. 3194 Sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi gereğince kat artışını araştırmak üzere İmar Komisyonuna havalesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

Turhan ZENGİN                                Mehmet Seyfi TIKNAZ                      Seçkin KANYILMAZ         

Belediye BaşkanYrd.                               Meclis  Katibi                                        Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

                                       

                             T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

    04.12.2018

53401411-71

Parsel Satışı için Emcümene yetki verilmesi

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKAN YRD. : Turhan ZENGİN

ÜYELER:Turhan ZENGİN-Seçkin KANYILMAZ-M.Seyfi TIKNAZ Mustafa KOCATÜRK-Mahmut KARAMEHMETOĞLU İsmail GÜLER-Recep BOĞAZ-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ -Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-Ergün ÖZTÜRK- Recep YERLİKAYA

             

 

  

 

 BAŞKAN :  Gündemin Beşinci Maddesi; İlçemiz Tapunun Büyükyanık Mahallesi F24c19b2a Pafta, 123 Ada, 24 No’lu 1.900,33 m2 miktarındaki arsa vasfındaki Taşınmazın Belediyemiz adına Tescili yapılmıştır. Tescil işlemi yapılan Taşınmazlarının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince satışının yapılıp yapılmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde söz konusu arsa vasfındaki taşınmazın satışının yapılması için Encümene YETKİ verilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

Turhan ZENGİN                                Mehmet Seyfi TIKNAZ                      Seçkin KANYILMAZ         

Belediye Başkan Yrd.                                         Meclis  Katibi                                        Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

                                       

                             T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

    04.12.2018

53401411-72

Parsel Satışı için Emcümene yetki verilmesi

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKAN YRD. : Turhan ZENGİN

ÜYELER:Turhan ZENGİN-Seçkin KANYILMAZ-M.Seyfi TIKNAZ Mustafa KOCATÜRK-Mahmut KARAMEHMETOĞLU İsmail GÜLER-Recep BOĞAZ-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ -Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-Ergün ÖZTÜRK- Recep YERLİKAYA

             

 

  

 

 BAŞKAN :  Gündemin Altıncı Maddesi; İlçemiz Tapunun Arifağa Mahallesi F24-c-07-c-4 Pafta, 543 Ada, 10 No’lu 5.547,28 m2 miktarındaki Tarla vasfındaki Taşınmazın Belediyemiz adına Tescili yapılmıştır. Tescil işlemi yapılan Taşınmazlarının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince satışının yapılıp yapılmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde söz konusu Tarla vasfındaki taşınmazın satışının yapılması için Encümene YETKİ verilmesi Meclisimizce oy çokluğu ile kabul edildi. 

 

 

 

NOT : Mehmet APTİ, Nurcan AKKURT, Niyazi SOLMAZ ve Ergün PEKTAŞ RET oyu vermiştir.

 

 

 

 

 

Turhan ZENGİN                                Mehmet Seyfi TIKNAZ                      Seçkin KANYILMAZ         

Belediye Başkan Yrd.                                         Meclis  Katibi                                        Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

                                       

T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

    04.12.2018

53401411-73

Parsel Satışı için Emcümene yetki verilmesi

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKAN YRD. : Turhan ZENGİN

ÜYELER:Turhan ZENGİN-Seçkin KANYILMAZ-M.Seyfi TIKNAZ Mustafa KOCATÜRK-Mahmut KARAMEHMETOĞLU İsmail GÜLER-Recep BOĞAZ-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ -Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-Ergün ÖZTÜRK- Recep YERLİKAYA

             

 

  

 

 BAŞKAN :  Gündemin Yedinci Maddesi; İlçemiz Tapunun Arifağa Mahallesi F24-c-07-c-4 Pafta, 543 Ada, 9 No’lu 1.455,94 m2 miktarındaki Arsa vasfındaki Taşınmazın Belediyemiz adına Tescili yapılmıştır. Tescil işlemi yapılan Taşınmazlarının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince satışının yapılıp yapılmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde söz konusu Arsa vasfındaki taşınmazın satışının yapılması için Encümene YETKİ verilmesi Meclisimizce oy çokluğu ile kabul edildi. 

 

 

 

NOT : Mehmet APTİ, Nurcan AKKURT, Niyazi SOLMAZ ve Ergün PEKTAŞ RET oyu vermiştir.

 

 

 

 

 

Turhan ZENGİN                                Mehmet Seyfi TIKNAZ                      Seçkin KANYILMAZ         

Belediye Başkan Yrd.                                         Meclis  Katibi                                        Meclis  Katibi

                             T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

    04.12.2018

53401411-74

OSB Müteşebbis Heyet Üyeliği  ( dört yıllığına )

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKAN YRD. : Turhan ZENGİN

ÜYELER:Turhan ZENGİN-Seçkin KANYILMAZ-M.Seyfi TIKNAZ Mustafa KOCATÜRK-Mahmut KARAMEHMETOĞLU İsmail GÜLER-Recep BOĞAZ-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ -Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-Ergün ÖZTÜRK- Recep YERLİKAYA

             

 KARARIN ÖZÜ  :  Müteşebbis heyeti ve Kaynarca Belediyesinin % 6 hisse ile temsili.

 

 

BAŞKAN : Gündem harici Birinci maddesinden de anlaşılacağı üzere; DOĞU MARMARA MAKİNA İMALATÇILARI İHTİSAS OSB. Bölge Müdürlüğünün 04.12.2018 tarih 305-2018-523 sayılı yazılarının gündeme alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde oy birliği ile gündeme alınmasına;

             Bilim, Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığının OSB sicil defterinde 305 sicil numarası ile Kayıtlı Sakarya-Kaynarca Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyetinin görev süresi 20.01.2019 tarihinde sona ereceğinden;

 Bu nedenle  “Sakarya Kaynarca Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas OSB”nin oluşumuna uygun olarak Kaynarca Belediye Başkanlığının % 6 hisse payı tespit edilmesi ve Müteşebbis heyetinde temsilci olarak ( 12 .madde 3 fıkrasında; müteşebbis heyette yer alan üyeler Vali hariç dört yıl için seçilmesi ; Asil üye Belediye Başkan Yar. Turhan ZENGİN yedek üye Meclis Üyesi Nurcan AKKURT Meclisimizce oy birliği ile seçilmişlerdir.

 

 

  

 

 

                

 

Turhan ZENGİN                                Mehmet Seyfi TIKNAZ                      Seçkin KANYILMAZ         

Belediye Başkan Yrd.                                         Meclis  Katibi                                        Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

                                       

 

ZEYNUR ÖZEL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79