Kasım Ayı Meclis Kararları

Kasım Ayı Meclis Kararları

                             T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

    06.11.2018

53401411-63

Uygulama İmar Planının Onaylanması

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER:Turhan ZENGİN-Seçkin KANYILMAZ-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER-Mustafa KOCATÜRK-Mahmut KARAMEHMETOĞLU İsmail GÜLER-Yusuf MUT-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ -Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-Ergün ÖZTÜRK- Recep YERLİKAYA

             

 

            Kaynarca Belediye Meclisi 06.11.2018 Salı günü saat 11:00 de 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi uyarınca Belediye Başkanı Zeynur ÖZEL’in Başkanlığında, Meclis üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

      Belediye Meclisince 02.10.2018 tarihlerinde alınan kararlar tekrar Meclisimizce görüşüldü ve maddi olarak Belediyemize zarar verecek Karar bulunmadığı Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

KARAR :  Kaynarca İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon İmar Planı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2016 Tarih ve 6/366 sayılı kararı ile onaylanmış, 12.06.2017 tarih ve 6/412 sayılı kararı ile kesinleşmiştir.

                    1/5000 ölçekli Revizyon İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde söz konusu planın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

Zeynur ÖZEL                                          Yusuf MUT                                      Seçkin KANYILMAZ       

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                        Meclis  Katibi

                             T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

    06.11.2018

53401411-64

4 Mahallenin Kırsal Yerleşim alan sınırlarının belirlenmesi

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER:Turhan ZENGİN-Seçkin KANYILMAZ-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER-Mustafa KOCATÜRK-Mahmut KARAMEHMETOĞLU İsmail GÜLER-Yusuf MUT-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ -Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-Ergün ÖZTÜRK- Recep YERLİKAYA

             

 

 

KARAR : Gündemin 2. Maddesinden de anlaşılacağı üzere, İlçemiz Kertil, Dudu, Küçükkaynarca,Gaziler Mahalleleri 1/25000 lik Kuzey Sakarya Çevre Düzeni planında belirlenen Kırsal Yerleşim Alan sınırlarının bu Mahallelerde yapılması düşünülen alt ölçekli planların sınırların belirleyicisi olması bakımından bahse konu kırsal yerleşim alanların yeniden belirlenmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde söz konusu kırsal yerleşim alanlarının yeniden belirlenmesini incelemek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

Zeynur ÖZEL                                          Yusuf MUT                                      Seçkin KANYILMAZ       

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                        Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

                                       

                             T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

    06.11.2018

53401411-65

Kaynarca Grup A.Ş.ye Sermaye artırımı

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER:Turhan ZENGİN-Seçkin KANYILMAZ-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER-Mustafa KOCATÜRK-Mahmut KARAMEHMETOĞLU İsmail GÜLER-Yusuf MUT-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ -Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-Ergün ÖZTÜRK- Recep YERLİKAYA

             

 

 

KARAR : Gündemin 3. Maddesinden de anlaşılacağı üzere;  Belediyemize ait yeni yapılmakta olan Mezbahanın 31.07.2018 Tarih ve 49 sayılı Meclis Kararı ile aylık 500,00 TL. bedel ile Kaynarca Grup İnşaat Mad.Gıda.Petrol San.Tic.A.Ş. ine tahsisi yapılmış olup, Mezbaha ile ilgili sonra yapılacak tüm iş ve işlemlerin şirket tarafından yürütülmesine karar verildiğinden Mezbaha yapımı ve diğer harcamalarda kullanılmak üzere Kaynarca Grup Mad.Gıda.Petrol San.Tic.A.Ş.ine 500.000,00 TL. sermaye artırımının yapılması Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

Zeynur ÖZEL                                          Yusuf MUT                                      Seçkin KANYILMAZ       

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                        Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

                                       

 

                             T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

    06.11.2018

53401411-66

54 KE 534 Plakalı İtf.Aracının devri için Yetki

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER:Turhan ZENGİN-Seçkin KANYILMAZ-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER-Mustafa KOCATÜRK-Mahmut KARAMEHMETOĞLU İsmail GÜLER-Yusuf MUT-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ -Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-Ergün ÖZTÜRK- Recep YERLİKAYA

             

 

 

 BAŞKAN :  Gündem harici Birinci Maddesinden de anlaşılacağı üzere;  Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından ihtiyaç fazlası olarak ayrılan araçlardan İlçemizde yol, park ve bahçe sulamalarında kullanılmak üzere tahsis edilen 54 KE 534 Plakalı itfaiye aracının devrinin yapılmasında kamu ve noter işlemlerini yürütmek üzere Destek Hizmetleri Müdürü Mustafa KÖSE’ye YETKİ verilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

 

Zeynur ÖZEL                                          Yusuf MUT                                      Seçkin KANYILMAZ       

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                        Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

                                       

 

ZEYNUR ÖZEL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79