Temmuz Ayı Meclis Kararları

Temmuz Ayı Meclis Kararları

                             T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

31.07.2018

53401411-48

İmar Tadilatı    

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER:Turhan ZENGİN-Seçkin KANYILMAZ-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER- Mustafa KOCATÜRK-Mahmut KARAMEHMETOĞLU İsmail GÜLER-Ergün ÖZTÜRK- -Yusuf MUT-Recep YERLİKAYA-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-

 

 Kaynarca Belediye Meclisi 31.07.2018 Salı günü saat 11:00 de 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi uyarınca Belediye Başkanı Zeynur ÖZEL’in Başkanlığında, Meclis üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

Belediye Meclisince 03.07.2018 tarihinde alınan kararlar tekrar Meclisimizce görüşüldü ve maddi olarak Belediyemize zarar verecek Karar bulunmadığı Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

             

 BAŞKAN :  Olağanüstü Gündemin Birinci Maddesinden de anlaşılacağı üzere;  İlçemiz Hatipler Mahallesi 84 Ada, 71 Parselde kayıtlı Seyfettin Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Parselinin Güney cephesinde bulunan çekme mesafesi olan 25 mt. İmar tadilatı yapılarak 10 mt.ye düşürülmesi ile ilgili olarak 26.07.2018 Tarih ve 13823492 Sayılı yazılarında imar değişikliği istenmektedir. Bahsi geçen alanda 3194 Sayılı İmar Kanunun, imar planı yapım ve değişiklikleri yönetmeliğine göre imar tadilatı işi Belediye Meclisinde incelenmiş olup 3194/8b Maddesine göre İmar tadilatının yapılıp yapılmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde İmar tadilatının yapılması Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

Zeynur ÖZEL                                          Yusuf MUT                                      Seçkin KANYILMAZ       

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                        Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                           

 

                             T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

31.07.2018

53401411-49

Belediyemize ait Mezbahanın Bld. Şirketine tahsisi (Devri)

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER:Turhan ZENGİN-Seçkin KANYILMAZ-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER-Mustafa KOCATÜRK-Mahmut KARAMEHMETOĞLU İsmail GÜLER-Ergün ÖZTÜRK- -Yusuf MUT-Recep YERLİKAYA-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-

             

 

 BAŞKAN :  Olağanüstü Gündemin İkinci Maddesinden de anlaşılacağı üzere; Belediyemiz tarafından yeni yapılan Mezbahanın Belediyemize ait Kaynarca Grup İnş.Mad.Gıd.Petrol San.Tic.A.Ş. ye tahsis edilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde Mezbahanın Belediye Şirketine aylık 500.00 TL. Bedel üzerinden tahsis edilmesi, Mezbaha ile ilgili tüm iş ve işlemlerin Şirket tarafından yürütülmesi  Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

Zeynur ÖZEL                                          Yusuf MUT                                      Seçkin KANYILMAZ       

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                        Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                           

 

T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

31.07.2018

53401411-50

Belediyemize ait Kapalı Otoparkı kiralamak isteyen şahıslara Kiralanıp kiralanmaması

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER:Turhan ZENGİN-Seçkin KANYILMAZ-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER-Mustafa KOCATÜRK-Mahmut KARAMEHMETOĞLU İsmail GÜLER-Ergün ÖZTÜRK- -Yusuf MUT-Recep YERLİKAYA-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-

             

 

 BAŞKAN :  Olağanüstü Gündemin Üçüncü Maddesinden de anlaşılacağı üzere; Belediyemiz tarafından yeni yapılan  Kapalı Otoparkın kiralamak isteyen şahıslara kiralanıp kiralanmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde Kapalı Otoparkın isteyen kişilere kiralanabilmesi için Encümene YETKİ verilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

Zeynur ÖZEL                                          Yusuf MUT                                      Seçkin KANYILMAZ       

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                        Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                           

 

 

ZEYNUR ÖZEL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79