Eylül Ayı Meclis Kararları

Eylül Ayı Meclis Kararları

                           T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 04.09.2018

53401411-52

2019  Mali Yılı Maktu  vergi ve harç  tarifeleri

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDENLERİN ADI VE SOYADI

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER:  Seçkin KANYILMAZ - -Turhan ZENGİN-Recep BOĞAZ–Mehmet Seyfi TIKNAZ-Hatice MERMER-Yusuf  MUT Mustafa   KOCATÜRK-  - Ergün PEKTAŞ-M.KARAMEHMETOĞLU

Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Mehmet APTİ-

KARARIN ÖZÜ : 2464 Sayılı Belediye gelirleri Kanununda yer alan bazı Maktu vergi ve harç

         tarifeleri.

 

 

 

BAŞKAN : Gündemin İkinci Maddesi; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 96. Maddesinin (A) fıkrasının, 2. Paragrafında sayılan  2019 Mali Yılı Maktu Vergi ve Harçların miktar ve tutarlarının mahallin çeşitli semtleri arasında sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate almak sureti ile Belediyelerin 4 guruba ayrılması, Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartı ile Belediyemize ait maktu Vergi Harçların miktar ve tutarlarının Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülmek üzere havalesine Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                    Seçkin KANYILMAZ                       Yusuf MUT            

Belediye Başkanı                                   Meclis  Katibi                                  Meclis  Katibi

 

                                                                        

 

 

T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

    04.09.2018

53401411-51

Belediyemiz 2019 Mali Bütçesi

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER:Turhan ZENGİN-Seçkin KANYILMAZ-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER-Mustafa KOCATÜRK-Mahmut KARAMEHMETOĞLU İsmail GÜLER-- -Yusuf MUT-Recep BOĞAZ -Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-

             

 

 Kaynarca Belediye Meclisi 04.09.2017 Salı günü saat 11:00 de 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi uyarınca Belediye Başkanı Zeynur ÖZEL’in Başkanlığında, Meclis üyelerinin salt çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

      Belediye Meclisince 31.07.2018 tarihlerinde alınan kararlar tekrar Meclisimizce görüşüldü ve maddi olarak Belediyemize zarar verecek Karar bulunmadığı Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

KARAR     :  Belediyemizin 2019 Mali Yılı Gider bütçesi olarak Personel giderlerine (1.965.000,00)TL., Sosyal Güvenlik prim gideri olarak (289.500,00)TL., Mal ve Hizmet alımları gideri olarak (7.211.500,00)TL., Faiz gideri olarak (400.000,00)TL., Cari Transferler olarak (32.000,00) TL., Sermaye Gideri olarak (1.102..000,00)TL., Yedek Ödenek olarak (1.000.000,00)TL. olmak üzere Toplam (12.000.000,00) TL. ödenek verilmiş ve evraklar yazımız ekinde sunulmuştur.

                        Belediyemizin 2019 Mali Yılı Gelir Bütçesi olarak vergi gelirlerine (3.631.200,00) TL.  Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerine (1.348.800,00) TL., Alınan Bağış ve Yardımlar olarak (60.000,00) TL., diğer gelirler olarak (6.360.000,00) Tl. sermaye gelirleri olarak  (600.000,00) TL. olmak üzere toplam (12.000.000,00)TL. ödenek konulduğu okundu ve ;

Belediyemizin 2019 Mali yılı Hazırlık Bütçesinin,  Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülmek üzere havalesine;   Meclisimizce oy birliği ile karar verildi

 

 

 

 

 

 

Zeynur ÖZEL                                          Yusuf MUT                                      Seçkin KANYILMAZ       

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                        Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                           

 

                             T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

04.09.2018

53401411-53

Parsel Satışı    

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER:Turhan ZENGİN-Seçkin KANYILMAZ-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER- Mustafa KOCATÜRK- Recep BOĞAZ -Mahmut KARAMEHMETOĞLU-İsmail GÜLER E  -Yusuf MUT-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Ergün  PEKTAŞ-

 

             

  BAŞKAN :  Gündemin Üçüncü  Maddesinden de anlaşılacağı üzere; İlçemiz Tapunun Ortaköy Mahallesi  130 Ada,  3 No’lu 689.12 m2 miktarındaki Tarla vasfındaki Taşınmazın Belediyemiz adına Tescili yapılmıştır. Tescil işlemi yapılan Taşınmazlarının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince satışının yapılıp yapılmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde söz konusu Tarla vasfındaki taşınmazın satışının yapılması için Encümene YETKİ verilmesi Meclisimizce oy   çokluğu ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

Zeynur ÖZEL                                          Yusuf MUT                                      Seçkin KANYILMAZ       

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                     Meclis  Katibi

                             T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

04.09.2018

53401411-54

Parsel Satışı    

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER:Turhan ZENGİN-Seçkin KANYILMAZ-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER- Mustafa KOCATÜRK- Recep BOĞAZ -Mahmut KARAMEHMETOĞLU-İsmail GÜLER   -Yusuf MUT-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Ergün  PEKTAŞ-

 

             

  BAŞKAN :  Gündemin Dördüncü  Maddesinden de anlaşılacağı üzere; İlçemiz Tapunun Başoğlu Mahallesi  546 Ada,  57 No’lu 1320.43 m2 miktarındaki Çalılık vasfındaki Taşınmazın Belediyemiz adına Tescili yapılmıştır. Tescil işlemi yapılan Taşınmazlarının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince satışının yapılıp yapılmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde söz konusu Tarla vasfındaki taşınmazın satışının yapılması için Encümene YETKİ verilmesi Meclisimizce oy çokluğu ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

Zeynur ÖZEL                                          Yusuf MUT                                      Seçkin KANYILMAZ       

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                     Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                           

 

                             T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

04.09.2018

53401411-55

  102 ada 265  parsel tarla vasfındaki  taşınmaza yol izni   

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER:Turhan ZENGİN-Seçkin KANYILMAZ-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER- Mustafa KOCATÜRK- Recep BOĞAZ -Mahmut KARAMEHMETOĞLU-İsmail GÜLER E  -Yusuf MUT-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Ergün  PEKTAŞ-

 

             

  BAŞKAN :  Gündemin  Beşinci  Maddesinden de anlaşılacağı üzere; İlçemiz Tapunun Topçu Mahallesi Kara armutluk mevkii 102  Ada, 265 No’lu 42.097.06 m2 miktarındaki Tarla vasfındaki Taşınmazın Belediyemiz adına Tescili yapılmıştır. Tescil işlemi yapılan tarla vasfındaki Taşınmaza  Birlik mahallesi tarafından     ( Ek Krokide belirtilen )       Orman içinden  4 mt. Genişliğinde yol açılması için  Sakarya Orman  Bölge Müdürlüğünden izin  alınmasına;   Meclisimizce oy çokluğu ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

Zeynur ÖZEL                                          Yusuf MUT                                      Seçkin KANYILMAZ       

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                     Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                           

 

                             T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

04.09.2018

53401411-56

Parkomat koyulması.   

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER:Turhan ZENGİN-Seçkin KANYILMAZ-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER- Mustafa KOCATÜRK- Recep BOĞAZ -Mahmut KARAMEHMETOĞLU-İsmail GÜLER E  -Yusuf MUT-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Ergün  PEKTAŞ-

 

             

  BAŞKAN :  Gündem Harici 1. Maddesi İlçemiz  içersindeki  cadde ve sokaklara Parkomat  koyulmasını gündeme alınması için oylarınıza sunuyorum.  Yapılan oylama neticesinde oy birliği ile  gündeme alındı..

    İlçemiz  içesinde  Dr.Hasan AKGÜN Bulvarı, Şehit  Yılmaz VURAL caddesi kesiştiği nokta  İtfaiye alanına kadar, Aziz DURAN caddesi  Başak sokağın  başına kadar sağlı - sollu Parkomat koyulması için Sakarya Büyükşehir Başkanlığından  izin alınmasına,  Meclisimizce oy  birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

Zeynur ÖZEL                                          Yusuf MUT                                      Seçkin KANYILMAZ       

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                     Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                           

 

                             T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

04.09.2018

53401411-57

 Araç   Bağış    

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER:Turhan ZENGİN-Seçkin KANYILMAZ-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER- Mustafa KOCATÜRK- Recep BOĞAZ -Mahmut KARAMEHMETOĞLU-İsmail GÜLER E  -Yusuf MUT-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Ergün  PEKTAŞ-

 

             

  BAŞKAN :  Gündem Harici 2. Maddesi   DEBA   Enerji Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş adına    kayıtlı 34 PD 5192 plakalı FİAT marka 2105 model 263 tipinde 263 A 20005945844 motor nolu NM426300006B69496 şasi  nolu demirbaş kayıtlarında bulunan araç Belediyemize Bağış veya tahsisi olarak  gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama  da gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi. 

            5393 Sayılı Belediye Kanunun 15.maddesi ( i ) fıkrası gereğince, 34 DP 5192 plakalı FİAT marka araç  Bağış  olarak alınmasına;  Meclisimizce oy  birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

Zeynur ÖZEL                                          Yusuf MUT                                      Seçkin KANYILMAZ       

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                     Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                           

 

 

ZEYNUR ÖZEL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79