Ekim Ayı Meclis Kararları

Ekim Ayı Meclis Kararları

                             T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

    02.10.2018

53401411-58

Belediyemiz 2019 Mali Bütçesi

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER:Turhan ZENGİN-Seçkin KANYILMAZ-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER-Mustafa KOCATÜRK-Mahmut KARAMEHMETOĞLU İsmail GÜLER-Yusuf MUT-Recep BOĞAZ -Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ -Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-Ergün ÖZTÜRK-       Recep YERLİKAYA

             

 

 Kaynarca Belediye Meclisi 02.10.2018 Salı günü saat 11:00 de 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi uyarınca Belediye Başkanı Zeynur ÖZEL’in Başkanlığında, Meclis üyelerinin tamamının iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

      Belediye Meclisince 04.09.2018 tarihlerinde alınan kararlar tekrar Meclisimizce görüşüldü ve maddi olarak Belediyemize zarar verecek Karar bulunmadığı Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

KARAR     :  Belediyemizin 2019 Mali Yılı Gider bütçesi olarak Personel giderlerine (1.965.000,00)TL., Sosyal Güvenlik prim gideri olarak (289.500,00)TL., Mal ve Hizmet alımları gideri olarak (7.211.500,00)TL., Faiz gideri olarak (400.000,00)TL., Cari Transferler olarak (32.000,00) TL., Sermaye Gideri olarak (1.102..000,00)TL., Yedek Ödenek olarak (1.000.000,00)TL. olmak üzere Toplam (12.000.000,00) TL. ödenek verilmiş ve evraklar yazımız ekinde sunulmuştur.

                        Belediyemizin 2019 Mali Yılı Gelir Bütçesi olarak vergi gelirlerine (3.631.200,00) TL.  Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerine (1.348.800,00) TL., Alınan Bağış ve Yardımlar olarak (60.000,00) TL., diğer gelirler olarak (6.360.000,00) Tl. sermaye gelirleri olarak  (600.000,00) TL. olmak üzere toplam (12.000.000,00)TL. ödenek konulduğu okundu ve Plan ve Bütçe komisyonunun 04.09.2018 Tarih ve 1 Sayılı raporu doğrultusunda 2019 yılı Mali Bütçesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

Zeynur ÖZEL                                          Yusuf MUT                                      Seçkin KANYILMAZ       

Belediye Başkanı                                    Meclis  Katibi                                        Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

                                       

 

                             T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

    02.10.2018

53401411-59

2019 Yılı Gelir Tarifeleri

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER:Turhan ZENGİN-Seçkin KANYILMAZ-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER-Mustafa KOCATÜRK-Mahmut KARAMEHMETOĞLU İsmail GÜLER-Yusuf MUT-Recep BOĞAZ -Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ -Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-Ergün ÖZTÜRK-       Recep YERLİKAYA

             

 

BAŞKAN :  Gündemin İkinci Maddesinden de  anlaşılacağı üzere Gelir tarifelerinde 2019 yılı için artış oranının belirlenmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde 2019 yılı içinde ekte sunulan Gelir Tarifelerine %15 artış yapılması Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

Zeynur ÖZEL                                          Yusuf MUT                                      Seçkin KANYILMAZ       

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                        Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

                                       

                             T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

    02.10.2018

53401411-60

2018 Kadastro Bilirkişi seçimi

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER:Turhan ZENGİN-Seçkin KANYILMAZ-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER-Mustafa KOCATÜRK-Mahmut KARAMEHMETOĞLU İsmail GÜLER-Yusuf MUT-Recep BOĞAZ -Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ -Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-Ergün ÖZTÜRK-       Recep YERLİKAYA

             

 

BAŞKAN : Gündemin Üçüncü Maddesi; Sakarya İli Kaynarca İlçesi Dudu,Eğrioğlu,Gölce, Güven,Kızılcaali,Küçükkışla,Sabırlı,Sarıbeyli,Şeytimarı, Taşoluk, Küçükkaynarca, Kalburcu, Akbaşlı, Cebek,Müezzinler,Ömerağa,Osmanlı,Okçular,Turnalı,İşaret Mahallelerinde 3402 Sayılı kadastro Kanunun 22-A Madde hükümlerince yapılacak olan Uygulama çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 15 (Onbeş) gün içinde her mahallede ayrı ayrı 6 (Altı)şar Adet bilirkişinin seçilmesi ve isimlerinin bildirilmesi ile ilgili Kadastro Müdürlüğünün 10.09.2018 Tarih ve 2626450 Sayılı yazıları doğrultusunda görev yapacak bilirkişilerin seçimi yapılarak Adı,Soyadı ve T.C. Numaraları aşağıda belirtilmiş olup, Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

                 

 

Zeynur ÖZEL                                         Seçkin KANYILMAZ                         Yusuf MUT                  

Meclis Başkanı                                              Meclis Katibi                                 Meclis  Katibi

                                                                        

 

 

DUDU MAH. :               T.C.                               EĞRİOĞLU MAH.:      T.C.                          GÖLCE MAH.   :      T.C        .          

Necdet SAV                 69001004516             İrfan KAYA                         66982071896      Yüksel AKALİN         62281228528

Kasım ÇELİKTEN      68635016780            Refik ONAY                        66178098690      Mehmet AÇIKGÖZ   62182231870

Vecdi CANDAN          10460955864             Cemil AYSU                        63418190664      Hüsamettin KAAN    63184198482

Cavit DURSUN           67492054850             Nazif CEYLAN                   66088101640      Fikri KARDAŞ            62644216438

Nazım KAÇMAZ       68236030086              Mehmet AKYIL                 66775078736      İbrahim AKALİN     62338226620               

İbrahim ERBAY         67957039354             Enver OKTAY                     66412090862      Erol AKINCI              62851209520

 

GÜVEN MAH.   :                T.C.       KIZILCAALİ MAH. :     T.C.                         K.KIŞLA MAH.         T.C       .

Fikri AKCAN                       60928273658      Şefik YAŞAR                      26414424164      İlhan GÜMÜŞ            42136900038

Necdet DÖNMEZ               59761312532      Ali SÜMER                          24776478702      Erdoğan ATAY          42727880312

İsa AYDOĞDU                    60439289988      Nuri KAÇAR                       25931440244      Sabri ÖZDER              22550553096

Salih GÜZELALP               61705247732      Faik ÇAKAR                       26534420152      Rıdvan AKGÖZ         43840843284

Hüsamettin BAYRAM      58570352296      Murat ÇTİN                         26117434064      Fikret DURMUŞ         42073902164

Vahit ÖZBAY                     58687348380      Ali Osman ÇELİK              25400457940      Vahit CANTİMAR    41788911638

 

SABIRLI MAH.  :               T.C.                       SARIBEYLİ MAH.   :     T.C         .           ŞEYHTİMARI MH.     T.C        .

Muhammet BAYDAR      15602784586      Cavit USTA                         10424957170      Hikmet MALÇOK        62137233478

İlhan AKCAN                     16670748920      Avni UMUTLU                   10298961310      Yaşar GÖK                     65032136950

Keyfiyet YOLDAŞ             15041803282      Bahattin TUNCAY            12470888996      Mehmet KANDEMİR  66505087816

Ahmet İÇÖZ                       15761779294      Hayrettin ÇOBAN              59014337428      Aziz KANDEMİR        67282061990

İzzet ALTAY                       14411824230      Mehmet AYDIN                 10742946542      İhsan GÜÇLÜ               66076102154

Turhan AÇIKGÖZ             16106767778      Recep TOĞUÇ                    69115000800      Abdullah DURAN        63670182384

 

 

(1)

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

                             T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

    02.10.2018

53401411-60

2018 Kadastro Bilirkişi seçimi

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER :Turhan ZENGİN-Seçkin KANYILMAZ-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER-Mustafa KOCATÜRK-Mahmut KARAMEHMETOĞLU İsmail GÜLER-Yusuf MUT-Recep BOĞAZ -Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ -Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-Ergün ÖZTÜRK-       Recep YERLİKAYA

             

 

TAŞOLUK MAH.        T.C                  .      K.KAYNARCA MAH.   T.C.                    :      KALBURCU MH.         T.C                   .          

İbrahim OKÇU              58738346778           Ramis İNAL              11600917858     Necmettin TULGAR         60880275400  

Kenan YOLCU              61840243378           Muhammet KAYABAY   11966905636                  Rahmi YAVER                  60820277440                                                              

Hüseyin ADIYAMAN  59944306594           Özcan İNAL              11534920016      İrfan AÇIKGÖZ               61102268040

Ferit ÇAKIR                   56974405594           Şevket KAYABAY   11972905408    Muhammer TEKİNSAV   61366259260                                                             

İsa TÜRKER                 59314327532           Mustafa PEKÇAN     39071002170     Remzi SEZER                   61015270956

Cevdet CİVELEK         61243263232           E rdoğan KURTAY    11441923162      Hamit GÜLMEZ               609 10274458

 

AKBAŞLI MH.            T.C                 .         CEBEK MH.            TC.NO        :      MÜEZZİNLER MH.      T.C               .        

Özcan GÖKGÖZ                           65353126180          Cevdet DURMUŞ       679 57039590     Kadir ÖZTURHAN            1734572658 8

Turgay DOĞAN              64252162862          Osman CANSIZ          67543053306    Erdoğan GÜÇÜKGÖBEKÇİ       18404691250              

İbrahim KAÇMAZ         62619183984          Hayrettin SOYKAN    68374025678     Emin GÜRLER                  18350693094

Remzi GÖNÜLTAŞ       65194131404           Mustafa KESKİN        67375058944     Enver CANTİMAR           17477722120

Erol GÜNDOĞDU         64843143126            İlyas BAYRAKTAR   67447056526     Aziz ERDOĞAN                 17714714260

Hayrettin AYDIN           64960139200          Efraim ÖZÜM             11927907174     Fahri AKÇAY                     18503687918

 

OSMANLI MH.            T.C               .         OKÇULAR MH.        T.C              .      TURNALI MH.                T.C              .

Muharrem TEKER          11498921364         Ramazan GÜLSEVER     66763079240     Hayati ÖZER                  46369759098

Metin ADIGÜZEL          12266895740          Sevgin SARIDEMİR   58495354856      Ahmet KÖSE                    3898700519 0              

Yalçın ERDOĞAN          11558919324          Salih AY                        30047303178      Ferhat ÖZER                     42940873344

İsmail YAMAN                11786911756         Saffet AY                      30050303004     Mustafa TANDOĞAN    41557919438

Ekrem DİŞÇİ                    11951906204         Abdullah ÇETİN          57583385284      Osman TANDOĞAN      40048969730

Ersin NERGİZ                  15363925886         Arif SARIDEMİR        58483355292     Hasan GEL                        40987938446

 

İŞARET MH.                   T.C              .        ÖMERAĞA MH.       T.C               .

Hasan HALİMERGÜN     40903941246       Alattin KORKUSUZ    27803377894

Yusuf KOLİP                      39472988998       Aliirfan ARIK                28853342870

Yakup KIRMIZIKAN       42769879046       Ahmet GÜNAY             27239396674

Mehmet BAYRAKDAR    38858009494       Halit ERYILMAZ         27638383336

Hüseyin HALİMERGÜN  40918940746       İlyas KOCATÜRK        56164428792

Sezai TİRAKİ                     42613884264      Selahattin KORKMAZ  23672515528

 

 

 

 

 

Zeynur ÖZEL                                         Seçkin KANYILMAZ                         Yusuf MUT                  

Meclis Başkanı                                              Meclis Katibi                                 Meclis  Katibi

                                                                        

                             T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

    02.10.2018

53401411-61

Eski Belediye Binasının Kreş olarak kiraya verilmesi hk.

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER:Turhan ZENGİN-Seçkin KANYILMAZ-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER-Mustafa KOCATÜRK-Mahmut KARAMEHMETOĞLU İsmail GÜLER-Yusuf MUT-Recep BOĞAZ -Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ -Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-Ergün ÖZTÜRK-       Recep YERLİKAYA

             

 

BAŞKAN : Gündemin Dördüncü Maddesinden de anlaşılacağı üzere İlçemiz Tapuda 10 ada 1 parsel  bulunan  Eski Belediye hizmet binasının Çocuk Bakımevi (Kreş) olarak  10 yıl süre ile kiraya verilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde adı geçen yerin kiraya verilmesi için Encümene yetki verilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.   

 

 

 

 

Zeynur ÖZEL                                          Yusuf MUT                                      Seçkin KANYILMAZ       

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                        Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

                                       

                             T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

    02.10.2018

53401411-62

Belediyemize ait tarla vasıflı taşınmazın satışı Hk.

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER:Turhan ZENGİN-Seçkin KANYILMAZ-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER-Mustafa KOCATÜRK-Mahmut KARAMEHMETOĞLU İsmail GÜLER-Yusuf MUT-Recep BOĞAZ -Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ -Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-Ergün ÖZTÜRK-       Recep YERLİKAYA

             

 

 BAŞKAN :  Gündem harici Birinci Maddesinden de anlaşılacağı üzere; İlçemiz Tapunun Yeşilova Mahallesi 116 Ada, 19 No’lu 623,12 m2 miktarındaki Tarla vasfındaki Taşınmazın Belediyemiz adına Tescili yapılmıştır. Tescil işlemi yapılan Taşınmazlarının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince satışının yapılıp yapılmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde söz konusu Tarla vasfındaki taşınmazın satışının yapılması için Encümene YETKİ verilmesi Meclisimizce oy çokluğu ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

Zeynur ÖZEL                                          Yusuf MUT                                      Seçkin KANYILMAZ       

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                        Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

                                       

 

ZEYNUR ÖZEL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79